Sambåndet

Torsdag 4. mars 2021
RSS

Nettmøte – Hva nå, KrF?

Når: tirsdag 1. oktober

Hvem: Karl Johan Hallaråker, sentralstyremedlem KrF
Tarjei Gilje, redaktør Dagen.

nettmøte bilde

  Spørsmålsrunden er nå avsluttet.

 • regjering
  Sendt inn av vilhelm, 1. October 2013 kl. 00:10
  Er du samd i resultatet om å stå utanfor regjering? Viss ja, når innsåg du at dette var det rette?
  Vi gjekk til sonderingane med eit ope sinn ut frå våre vedtak før valget og dei vurderingar som resultatet av valget gav oss. Vi var godt førebudde. Samtalane gjekk føre seg i respekt og tillit. Våre forhandlarar la fram "resultata" i to fasar. Sist onsdag drøfta vi situasjonen så langt, og var samde om å gå vidare. I går la dei fram resultata inklusive forslag til avtale. Alt blei drøfta grundig, og konklusjonen og grunngjevinga er vi heilt samde om. Du tenkjer jo heile vegen. Slutttanken kom til slutt. For meg var det viktig at konklusjonen blir grunngjeven med realpolitiske fakta og ikkje utanforliggande ting. Det kan eg seia skjedde fullt ut. 

  Karl Johan H
 • Mva-kompensasjon og husleige-tilskot
  Sendt inn av Erik Furnes, 1. October 2013 kl. 08:10
  I våre budsjett-tider er vi spent på utviklinga av mva-kompensasjon for frivillige organisasjonar. Har forhandlingane gitt nokre føringar på det, evt kan vi forvente betringar i 2014 som følgje av dei borgarlege partia sine signal frå før valet? Eit anna viktig punkt for oss er husleige-tilskot for friskulane. Kva kan vi forvente der?
  Endringar i første budsjett trur eg blir varsame slik tradisjonen er. Husleigekapitalspm er heller ikkje med i avtalen så langt eg veit. Men eg reknar med at dette skal vi få på plass i perioden. Elles vil eg bli negativt overraska. Generelt er jo ikkje-sosialistisk side oppteken av at i vinterlandet Norge må ein undervisa innandørs. 

  Karl Johan H
 • Rus
  Sendt inn av David, 1. October 2013 kl. 12:10
  Hva vil KrF få igjennom i ruspolitikken, med et Frp i regjering?
  Erfaringen fra bystyret i Bergen, hvor KrF og Frp har samarbeidet i mange år,  er at Frp er villige til å strekke seg også i ruspolitikken. Det at samarbeidsavtalen garanterer videreføring av Vinmonopolet er en stor seier for KrF. Så er det også grunn til å tro at Frp vil vise større respekt for kristne rusinstitusjoner enn Stoltenberg-regjeringen gjorde. I avtalen heter det i punkt 3 e at "behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes, blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp." Det vil nok også oppstå uenigheter, men bildet er ikke så mørkt som man kanskje kunne tro.

  Tarjei
 • What\'s the catch?
  Sendt inn av Anna, 1. October 2013 kl. 13:10
  Jeg synes KrF har fått inn veldig mye god KrF-politikk i avtalen, feks i familiepolitikk, menneskeverd, miljø, kristen kulturarv, fattigdom, asylbarn. Hva må KrF gi tilbake de neste fire årene?
  Vi veit at asylpolitikken er eit smertefelt for KrF. Vi får håpa at våre dyktige folk i Stortinget skal få til gode resultat for vanskelegstilte menneske. Elles blir det jo budsjettmessige utfordringar kvart år. Heldigvis er det lagt opp til gode samarbeidsrutiner, og sonderingane har lagt grunnlag for eit godt samarbeidsklima.

  Karl Johan H
 • Statsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og alkoholpolitikk
  Sendt inn av Kenneth Foss, Daglig Leder ImF-UNG, 1. October 2013 kl. 15:10
  Hei Karl Johan! Godt jobbet:) Det virker for meg som Krf har fått til en god avtale, samtidig som det blir spennende og se framover hvordan samarbeidet mellom de 4 blir. Jeg har to spørsmål: - Hva betyr det konkret at dagens alkoholpolitikk blir opprettholdt? - Vet du noe om hvordan avtalen vil slå ut for statstøtten til barne- og ungdomsorganiasjonene i framtiden?
  Om alkoholpolitikken tyder det først og fremst at vi får ikkje den liberalisering som Frp og delvis H står for. Det blir ansvarleg  politikk med Vinmonopolet på plass. Frp ville som kjent få det bort. 

  Når det gjeld støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene trur eg vi kan rekna med positiv utvikling. Frivillighet skal jo styrkast. Byråkratiet overfor frivilligheten skal ned. Elles føyer eg til at dei negative signala frå Stålsettutvalget om innhaldsmessig vurdering trur eg bestemt vi skal hindra.

  Karl Johan H
 • Regjering
  Sendt inn av Petter Olsen, 1. October 2013 kl. 17:10
  Til Tarjei: Tror du at regjeringen vil sitte perioden ut, og tror du at KrF og eventuelt Venstre kan komme til å gå inn i regjeringen i løpet av perioden?
  Det er ganske sikkert at Erna Solberg blir statsminister frem til valget i 2017. Om KrF og Venstre går inn er et åpent spørsmål. Jeg tror sannsynligheten er mindre enn 50 prosent, men ikke mye mindre.

  Tarjei
 • til Tarjei: statsråd
  Sendt inn av Vilhelm Viksøy, 1. October 2013 kl. 19:10
  Dersom KrF hadde blitt en del av regjeringen, hvilken statsrådspost kunne din sidemann Hallaråker passet godt til?
  Det måtte vel være naturlig å innta den samme rollen som Kjell Magne Bondevik hadde i Kåre Willochs regjering, ved å gjenforene Kirke- og Undervisningsdepartementet. 

  Tarjei
 • KrFs innflytelse
  Sendt inn av David, 1. October 2013 kl. 20:10
  Hvordan vil KrF kunne ha innflytelse på den nye regjeringen? Høyre, FrP og Venstre kan samarbeide i saker som er vanskelig for KrF å svelge. Høyre kan også samarbeide med AP. Er det ikke da bedre at KrF går inn i regjering, for å \"stoppe\" høyre?
  Vår konklusjon byggjer på ei heilskapleg vurdering. Sjølvsagt kan det i enkeltsaker enda med fleirtal med dei tre andre. Men både samarbeidsklima og den nye statsministeren sine haldningar og respekt for KrFs verdiar trur eg vil vega tungt. Vi skal heller ikkje gløyma at av dei tre avtalane i går, var det berre Venstre som braut ut - tenkjer på reservasjonsretten for fastlegar. Her gjev eg stor honnør til H og Erna Solberg. Tenkjer vi på korleis fleire sentrale i H gjekk ut mot reservasjonsretten i debattrunden ifjor, står det stor respekt av det dei gjorde her nå. Elles er det lagt opp til gode prosedyrar for samarbeid mellom dei fire. Ap blir nok i opposisjon.

  Karl Johan H
 • Pressestøtten
  Sendt inn av Kjetil, 1. October 2013 kl. 20:10
  Hvordan går det med pressestøtten nå Tarjei?
  Vi tillater oss foreløpig en viss optimisme på det punktet. Pressestøtten er ikke omtalt i samarbeidsavtalen, så vi må antakelig vente til den nye regjeringens statsbudsjett blir lagt frem før vi vet noe sikkert. Men vi håper og tror at KrF og Venstre vil bidra til at Høyre og Frp ikke gjennomfører sine primærstandpunkter i denne saken. I statsbudsjett-sammenheng er det jo snakk om relativt små beløp, så høyrepartiene går ikke på noen sviende økonomisk smell om de sikrer rammebetingelsene for aviser som Dagen 🙂

  Tarjei
 • KrF i regjering
  Sendt inn av Kurt, 1. October 2013 kl. 20:10
  Er det sansynlig at KrF kan gå inn i Solberg-regjeringen i løpet av de neste fire årene?
  Et mulig scenario: Frp, som gikk betydelig ned fra forrige stortingsvalg, fortsetter nedgangen etter at de har kommet i regjering. Samtidig står KrF og Venstre friere, og kan komme til å gå frem. Etter kommunevalget om to år, for eksempel, kan KrF og Venstre tenke at psykologien er på deres side. Styrkeforholdet i Stortinget vil jo likevel være de samme, så mest sannsynlig blir Høyre og Frp landets regjeringspartier frem til 2017.

  Vi skal ikke overdrive parallellen til Willoch-regjeringen, hvor KrF og Sp kom inn etter to år, for den gangen var det ikke generell frykt for høyrepolitikk, men spesifikt abortloven som holdt KrF utenfor. Likevel skal vi ikke se bort fra at et lignende scenario kan inntreffe om to, eller kanskje fire, år.

  Tarjei
 • Ap og KrF
  Sendt inn av David, 1. October 2013 kl. 21:10
  Vil AP kunne friste KrF over på venstresiden, med å tilby en regjeringsplass sammen med AP og MDG? Og er dette et reelt alternativ for KrF?
  Eg kjenner ikkje Ap sine draumar, men her er dei i tilfelle til ingen nytte. Veit at før valget var det folk (og parti) som sette ut slike rykte. Men altså: Våre vedtak er klare både på bordet og under bordet.

  Karl Johan H
 • KRLE
  Sendt inn av Petter Olsen, 1. October 2013 kl. 21:10
  Kan det nye KRLE-faget føre til nye \"problemer\" i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen?
  Dette er nok ønsketenkning fra Human-Etisk Forbund. 

  Tarjei
 • Bistand
  Sendt inn av Kjetil, 1. October 2013 kl. 21:10
  Hva tror dere skjer med bistandspolitikken fremover?
  Eg er trygg på at vi skal halda KrFs mål (minst 1%). Så håpar eg også vi får ei omlegging med enno større samarbeid med seriøse frie organisasjonar. Samtidig trur eg at KrF skal utverka at religiøs kompetanse blir meir verdsett også på bistandsfeltet som i utanrikstenesta generelt. Her begynte Erik Solheim forresten godt, men blei stoppa av sin etterfølgjar i SV. Altså: Godt handverk i Stortinget i samarbeid med regjeringa kan gje positive resultat.

  Karl Johan H
 • kaffe
  Sendt inn av Hansen, 1. October 2013 kl. 21:10
  hvor mye kaffe drikker man under slike sonderinger?
  Sikkert for lite. Det er jo travelt stadig å måtta gå ein viss plass.

  Karl Johan H

Copyright © Sambåndet 2021