Sambåndet

Tirsdag 13. april 2021
RSS
BØNN BAK BILRATTET: Kretsstyret i ImF Midthordland kaller til bønnevandring for bygder og bedehusarbeid. De som ikke får plass innenfor de aktuelle bedehusveggene, oppfordres til å be i bilene sine. Bildet er fra Nærbø og er tatt ved en annen anledning. ILLUSTRASJONSFOTO: PETTER OLSEN

Kaller til bønn på bedehuset og i bilen

Kretsstyreleder Kurt Urhaug i ImF Midthordland har tatt initiativ til en bønnevandring i kretsen denne og neste uke.

Skrevet av Brit Rønningen den 16. februar 2021.

Fakta

Bønnevandring

  • Når: i uke 7 og 8 2021
  • Starter tirsdag 16. februar
  • Hvor: Askøy ved Bergen. Fauskanger bedehus kl. 18 30, Nordre Haugland bedehus kl. 19.30

Tirsdag 16. februar arrangerer ImF Midthordland bønnevandring. Den starter i øykommunen Askøy – med broforbindelse til nabokommune Bergen – nærmere bestemt på Fauskanger bedehus og Nordre Haugland bedehus. Bønnevandringen fortsetter onsdag og torsdag og ut i neste uke. Onsdag 17. februar går bønnevandringen til Søndre Haugland bedehus og Florvåg bedehus, også disse i Askøy kommune.

Behov
‒ I en tid da mye av arbeidet på bedehuset er stengt ned på grunn av korona, kan det bli for stille på bedehuset. Der er behov for bønn, ja, det er et stort behov for bønn – for våre myndigheter, for de som er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet, for byen Bergen og for bygdene i kretsen og for bedehusene og forsamlingene. Det sier kretsstyreleder Kurt Urhaug i ImF Midthordland til sambåndet.no.

Sammen med Kjell Arne Dyrøy fra Sotra Indremisjon og forkynner Magnar Ådlandsvik har han tatt initiativ til bønnevandringen og fått kretsstyret med som arrangør.

‒ Det er et flott initiativ fra kretsstyreleder og kretsstyret, og jeg støtter opp om det, sier kretsleder Ole Andreas Wastvedt.

Inspirasjon
Urhaug viser til 2 Krøn 7,14-15 som inspirasjon: «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. Nå vil jeg holde øynene åpne og ørene vendt mot hver bønn som stiger opp fra dette stedet.»

Opplegg
‒ Hvordan blir opplegget for bønnevandringen?

‒ Vi vil følge restriksjonene som sier at vi kan samles ti stykker på bedehuset. De som ikke kjenner seg trygge på å samles til bønn inne på bedehuset, kan kjøre til bedehuset og sitte i bilene sine og be. Vi har laget bønneemner. Vi skal påkalle Herren, være frimodige og be konkret for den bygda og det bedehuset, forteller Urhaug.

Vekkelse
‒ Hva ønsker dere med denne bønnevandringen?

‒ Vi ønsker vekkelse og å vekke folket for Herren. Vi kan ikke vente på at koronapandemien skal gå over. Vi må likevel samles til bønn og på nytt søke til den rette kilden. Jeg tror bønn har mye større effekt enn vi tenker på, sier Kurt Urhaug.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

SAKA BLIR OPPDATERT Ti elevar ved den ImF-eigde vidaregåande skulen KVS Bygland har testa positivt for covid-19, melder Bygland kommune.

Harald Wiig Andersen overtar etter sin bror Jan Inge Wiig Andersen som rektor på Nordhordland Folkehøgskole.

Hans Nielsen Hauges 250-årsdag vart påskeaftan mellom anna markert ved grava hans på Gamle Aker kyrkjegard i Oslo.

Jesu oppstode er sjølve grunnlaget for den kristne trua. Det som skjedde påskemorgon, er beskriven av dei fire evangelistane, men med litt ulike observasjonar og skildringar.

3. april 2021 er det 250 år sidan Hans Nielsen Hauge vart fødd. Få nordmenn har skapt sterkare engasjement enn han.

Copyright © Sambåndet 2021