Sambåndet

Onsdag 3. mars 2021
RSS
NYTT ØKONOMISTUDIUM: Fra førstkommende høst kan studenter også studere økonomi ved NLA Høgskolen i Kristiansand. ILLUSTRASJONSFOTO: NLA Høgskolen

Milliongave til NLA Høgskolen i Kristiansand

NLA Høgskolen har fått nesten fire millioner i støtte fra Sparebanken Sør til oppstart av et bachelorstudium i økonomifag ved NLA Kristiansand førstkommende høst.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, Kristelig Pressekontor den 7. januar 2021.

De nye økonomistudiene ved NLA Høgskolen på Gimlekollen i Kristiansand skal legge særlig vekt på etikk og samfunnsansvar. Dette skriver NLA Høgskolen i en pressemelding.

I dag tilbys slike studier ved NLA Hauge School of Management i Oslo, og målet er å gi et tilsvarende studietilbud i Kristiansand og å bygge opp et tilhørende lokalt, økonomisk-administrativt fagmiljø. NLA Hauge School of Management er inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, som det også feires 250-årsjubileum for i år.

Nå får det nye studietilbudet drahjelp fra en gavmild aktør i regionens næringsliv, Sparebanken Sør.

— Bankens styre har bevilget en gave på 3,75 millioner kroner til studieetableringen som skal fordeles over de tre første oppstartsårene, opplyser direktør for konsernstab, Rolf H. Søraker, i pressemeldingen.

Opptatt av vekst og utvikling

Søraker forteller at Sparebanken Sør er opptatt av vekst og utvikling i landsdelen, og i den sammenheng er kompetanseutvikling viktig.

— Studiemiljøet i landsdelen er blitt fattigere etter at BI la ned sine studier, og vi ser positivt på at NLA Høgskolen utvider sitt studietilbud og supplerer de eksisterende studiene på UIA (Universitetet i Agder, red. anm.), sier direktøren.

Han legger til at banken har tro på at de nye studietilbudene vil bygge opp kompetanse som kan bidra til vekst og nyskaping og dermed gi flere arbeidsplasser og bedre levekår i landsdelen.

— Vi ønsker lykke til med satsingen, sier han.

Fornøyd rektor

FORNØYD: Rektor ved NLA Høgskolen i Kristiansand, Sigbjørn Sødal, er svært fornøyd med milliongaven fra Sparebanken Sør. FOTO: NLA Høgskolen

Rektor Sigbjørn Sødal er svært fornøyd med den rause gaven fra sparebanken som ifølge NLA blir et viktig bidrag i oppstartsfinansieringen av studiene og oppbyggingen av et økonomisk-administrativt fagmiljø i Kristiansand.

— Direkte medfører dette også flere studenter og større akademisk virksomhet ved NLA i Kristiansand. Det handler om kompetanseutvikling i form av studier på høyskole-/universitetsnivå, der målgruppen i hovedsak er unge mennesker som starter studier etter videregående skole, sier Sødal.

NLA Høgskolen mener særpreget knyttet til innovasjon og entreprenørskap, samt tilknytningen til lokalt næringsliv for praksismuligheter og læring, vil være attraktivt for landsdelen.

Agder er et av fylkene med høyest andel nye etableringer av bedrifter målt etter innbyggertall. I tillegg har fylket en høy andel små bedrifter med 1-10 ansatte, noe som ifølge NLA indikerer et sunt miljø for entreprenørskap.

— Dette gjør regionen attraktiv for NLA, samtidig som studentene kan være attraktive for det lokale næringslivet, mener rektor Sigbjørn Sødal. KPK

 

 

 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bedehuset Karmel ønsker å gjøre alvor av visjonen om å være et inkluderende fellesskap. Til det har forsamlingen fått hjelp av kurset «Varmere kirkekaffe», med økonomisk støtte fra K-stud.

Per Gunnar Hamnøy har arbeidet som lærer i ungdomsskolen i 21 år. Nå skal han være med og bygge opp en ny folkehøgskole og jobber med å rekruttere i elever.

Slik verda fungerer i dag, meiner Stefanusalliansen det òg er viktig å diskutera kåret til trusfridommen i Noreg, korleis politikarar ordlegg seg og kva signal vi sender.

– Gud er oss nær også når vi ikke kan samles fysisk. Med det vi gjør nå, ønsker vi også å komme nærmere hverandre, sier John Torjus Eriksen i Sogndal Indremisjonsforsamling (SIM). 

Paulus forkynte evangeliet samtidig som han holdt fram borgerrettighetene sine. Det kan vi også gjøre, mener Jan Harsem i Verdialliansen.

Copyright © Sambåndet 2021