Sambåndet

Torsdag 21. januar 2021
RSS
KORONA-RÅD: ImF anbefaler at møter og samlinger blir avholdt digitalt fram til 18. januar. Zoom og Teams er to aktuelle plattformer.

Anbefaler kun digitale møter til 18. januar

ImF sentralt og kretsene kommer med råd om at alle fysiske møter og samlinger innstilles inntil 18. januar. Bakgrunnen er de forsterkede smitteverntiltakene som regjeringen gikk ut med søndag.

Skrevet av Petter Olsen den 4. januar 2021.

3. januar kom det nye anbefalinger og regler fra regjeringen. Fra 4. til 18. januar kan det maksimalt være ti personer på blant annet livssynssamlinger innendørs. Unntaket er lokaler hvor alle tilhørere sitter enkeltvis i fastmonterte seter. I slike lokaler kan det fortsatt være 200 personer.

Det er føyd til, påpeker generalsekretær og kretsledere i ImF, at «de fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses». 

Kun digitalt

– Ut fra de signaler som er gitt, anbefaler vi at alle fysiske møter/samlinger i ImF innstilles fram til 18. januar. Vi oppfordrer alle til å gjøre disse møtene digitale dersom det er mulig, heter det i et brev som ble sendt ut mandag. 

For en del mindre bedehus vil ti personer kunne være aktuelt, men misjonslederne fraråder likevel fysisk samling.

– Selv om det åpnes for muligheten til å samle inntil ti personer på livssynsamlinger, anbefaler regjeringen at disse utsettes eller avlyses da disse ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Vi anbefaler derfor det samme i ImF, skriver misjonslederne, som også kommer med en oppfordring:

– I tilfeller der en har planlagt å bruke talere/ressurser fra kretsen eller ImF sentralt bør en prøve å utsette arrangement, ikke avlyse. 

Opptak og sending

Misjonslederne viser til at barn og unge er de som rammest hardest av smitteverntiltakene.

– Vi oppfordrer derfor særlig til gjennomtenkning og kreativitet for å lage digitale tilbud for disse. Lovverket nevner at «ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangmenter, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede». Det bør derfor ligge godt til rette for opptak/sending av digitale samlinger i forsvarlige rammer, heter det i brevet.

Hver fredag formiddag vil sambåndet.no komme med en oppdatert liste over åpne digitale samlinger i helgen, basert på innspill fra kretsene.

Permitteringsvarsel

I dette tredje koronarådet som sendes ut fra ImF (se faktaboks for lenke til de to tidligere), er det også tatt med en anbefaling om hjemmekontor fram til 18. januar for alle ansatte som har mulighet for det. Arbeidsrelaterte møter skal holdes digitalt.

– En del av våre ansatte vil få varsel om permittering nå, i tilfelle nåværende situasjon skulle få varighet utover 18. januar, heter det også i brevet.

Rådene er koordinert med ledelsen i NLM og Normisjon. ImF vil komme med oppdatert råd før perioden utløper 18. januar.

Oppfinnsomhet

Brevet avsluttes med en oppfordring til kreativ bruk av digitale plattformer som Messenger, Teams og Zoom for å pleie kontakt og ha smågrupper, felles bibellesning og sjelesorg, veiledning og mentorsamtaler. 

– Det går også godt an å gå turer sammen, mulighetene er fortsatt mange, konstaterer misjonslederne. Som det også står i sangen på 719 i Sangboken: «Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne deg en dør.»

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Både ImF og Tro & Medier har nå takket nei til å være med på Vårt Lands planer om en egen fjernsynskanal. Tro & Medier vil i stedet samarbeide med en svensk TV-kanal.

Folk satsar på at sommaren blir normal nok til at det blir bibelcamping i Lyngdal i år også.

(Korona) ImF åpner nå for normal aktivitet i barne- og ungdomslag der deltakerne er yngre enn 20 år. Der et er også mulig med små husgrupper.

Etter 36 år som ansatt på Nordhordland Folkehøgskole går Jan Inge Wiig Andersen av med pensjon til høsten.

Søndag 17. januar er det mange digitale møter å velge blant fra indremisjonsfamilien. Her får du en kretsvis oversikt.

Copyright © Sambåndet 2021