Sambåndet

Mandag 18. januar 2021
RSS
VEKST: Awana Norge har opplevd 20% vekst i 2020. Her fra Frikstad Awana. FOTO: ImF Media arkiv

Awana vokste bredt i korona-året

Awana Norge opplever at flere menigheter, forsamlinger og bedehus blir medlemmer og har startet giveraksjonen «Invester i fremtiden» for å utbre Awana enda mer.

Skrevet av Brit Rønningen den 21. desember 2020.

En oppsummering viser at Awana Norge har hatt en medlemsvekst på 20% i 2020.

– Vi ser at vi har vekst fordi flere kirker, menigheter, bedehus og forsamlinger er blitt medlemmer og har startet med Awana i år, på tross av korona. Antall menigheter og forsamlinger som er medlemmer, har økt fra 100 til 120 i år, sier daglig leder Lars Dale til sambåndet.no.

– Det gledelige er at 15 av disse medlemmene er kommet til etter at landet stengte ned i mars. De melder seg inn og forbereder seg på tiden etter korona, legger han til.

Spredning
De nye lagene, foreningene og menighetene kommer fra Misjonskirken, Frikirken, NLM, Normisjon, ImF, baptister og pinsevenner

– Det er altså en god spredning i kirkelandskapet blant de som blir medlemmer, og det er spennende at det er de store organisasjonene og frikirkesamfunnene som er blitt med, fortsetter Dale.

Han forklarer at det er menigheter og forsamlinger som blir medlemmer i Awana. Om en menighet har flere Awana-lag, så blir alle likevel regnet som ett medlem.

Helhetlig
– Hvordan vil du forklare veksten?

For det første så er det Gud som gir vekst. Så har Awana et helhetlig opplegg fra 2-18 år. Det er det ingen andre som kan tilby så vidt oss bekjent. Vi har bearbeidet bøker og materiell og arbeidet frem produkter som vi er veldig takknemlige for og fornøyde med. I tillegg fokuserer vi på å hjelpe menigheter med å utruste ledere samt hjelpe foreldre og familier til å få et språk for troen.

Aktivitet
– Hvordan er det med salget av materiell?

– Det er redusert og mindre enn forventet. Uten korona hadde vi hatt mer salg.

– Hva slags inntrykk har dere av aktiviteten til Awana-lagene?

Aktiviteten er preget av at korona har satt barne- og ungdomsarbeidet på vent. Det er redusert aktivitet. Inntrykket er at menighetene er flinke til å følge instruksene fra myndighetene og følger rådene som gjelder hvor mange som kan samles. Det er en utfordring å holde avstand, og det virker inn på hvor mange som har vært samlet, sier Dale.

Investering
– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi har en dedikert og motivert stab, og vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for at mange flere skal få nytte og glede av å bruke Awana.

Dale viser til giveraksjonen de har satt i gang, og hvor de har sendt ut invitasjon til medlemmene om å støtte Awana med en gave eller kollekt eller ved å bli fast giver.

– Det handler om å investere i fremtiden, investere i verdifulle mennesker og fremtidens ledere. Som vi spør i invitasjonen til å delta i giveraksjonen: «Hvem vil reise seg for Jesus i Norge om 15 år», sier Lars Dale.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Etter 36 år som ansatt på Nordhordland Folkehøgskole går Jan Inge Wiig Andersen av med pensjon til høsten.

Søndag 17. januar er det mange digitale møter å velge blant fra indremisjonsfamilien. Her får du en kretsvis oversikt.

Hovedtrekk i Åpne Dørers årlige tilstandsrapport viser at covid-19 utnyttes av ekstremister, legitimerer økt statlig overvåkning og forsterker forfulgte kristnes sårbarhet.

Sverre Dag og Randi Ljønes bor 5 km fra rasområdet i Gjerdrum og har vært med å jobbe for at Gjerdrum barnehage mandag kunne flytte midlertidig inn i Misjonshuset.

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Copyright © Sambåndet 2021