Sambåndet

Mandag 18. januar 2021
RSS
KORONA-RÅD: Sentral- og regionalledelsen i ImF fraråder juletrefester i år, men anbefaler ikke lenger at alle arrangement bør avlyses. ILLUSTRASJONSFOTO: ImF MEDIA ARKIV

Myker opp møte-råd, fraråder juletrefester

(Korona) Tilbud for unge bør være et prioritert område resten av 2020, mener generalsekretær og kretsledere i ImF.

Skrevet av Petter Olsen den 19. november 2020.

FASTMONTERT: Fredheim Arena i Sandnes er trolig det eneste lokalet i ImF-sammenheng som oppfyller kravet til "fastmonterte seter". Bildet er fra Awana-konferansen i 2017. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Torsdag ettermiddag går ImF ut med et oppdatert råd om arrangement i den gjeldende smittesituasjonen knyttet til koronaviruset. Mens rådet 6. november gikk ut på møte-stopp i to uker, er det oppdaterte rådet «ikke så kategorisk», for å bruke misjonsledernes eget uttrykk. Til gjengjeld gjelder det for lengre tid, faktisk ut året 2020.

Råd

I stedet for å avlyse alle arrangement mener ImF nå at man skal vurdere det opp mot de beviselig store lokale variasjonene i smittespredning. Punktvis kan anbefalingen oppstilles slik:

  • Foreninger og forsamlinger bør fortsatt vise «et stort samfunnsansvar for å slå ned pandemien».
  • Misjonsfolket rådes til å fortsatt unngå unødige reiser og de må «ha strenge tiltak ved gjennomføring av arrangement».
  • De som er ansvarlige for et arrangement, må følge nøye med på smittesituasjonen i sin region og sette seg inn i det som måtte være av lokale retningslinjer.
  • Man bør ha «et våkent blikk for arbeid blant unge».  

Vil prioritere unge

– Tilbud for unge bør være et prioritert område, understreker altså misjonslederne. De vedgår at dette er et paradoks ettersom det nå er i aldersgruppen 13-19 år at smitten øker mest. 

– Unge står i en viktig brytningstid i livet, og dersom en mister kontakten med dem, kan det være for godt. Derfor bør en gjøre sitt ytterste for å opprettholde ungdomsrelaterte tilbud, understreker generalsekretær og kretsledere. 

Konkret anbefaler de å bruke «eksisterende kohorter» eller grupper fra de unges skolehverdag, og det bør være tydelige skiller mellom kohortene. Man må også være tydelig på at det får konsekvenser dersom avstandsreglene ikke overholdes. 

Juletrefester

For alle typer sammenkomster anbefaler misjonslederne at «arrangement som inviterer personer fra forskjellige deler» av regionen eller kretsen, bør unngås. Dette for ikke å bidra til at smitte spres mellom områder.

– Tradisjonelle juletrefester bør unngås – slik det ser ut nå, lyder anbefalingen om den tilstundende julefeiringen.

Hovedregel om 50

Misjonslederne viser til hovedregelen om maksimalt å samle 50 deltakere der en overholder minsteavstand på én meter fra skulder til skulder i alle retninger (20 i Bergensområdet). 

– Eneste unntak for denne regelen er lokaler med fastmonterte stoler, der en kan ha 200 deltakere, påpekes det i et dokumentet som er sendt ut. I ImF-sammenheng er det trolig bare Fredheim Arena i Sandnes som oppfyller kravet til hva som er et «fastmontert sete». 

App

Bestemmer en seg for å arrangere, må alle deltakerne registreres, og listene skal oppbevares i 14 dager. Den ImF-utviklede appen meet316 er et aktuelt hjelpemiddel her. Hver deltaker skal sitte på samme stol hele tiden, og møteverter bør henvise plass. Legges det opp til forsamlingssang, krever smitterisikoen større avstand enn én meter.

Arrangører må være særlig påpasselige før og etter et møte eller gudstjeneste. Man må passe på at det er god avstand mellom folk som er på vei inn eller ut av lokalet eller som er i gangen eller ute på parkeringsplassen.

Mingling forbudt 

– «Mingling» (smådrøs i grupper, red.anm.) er ikke lov, og kaffe og kaffemat må unngås, fastslår misjonslederne.

Den tidligere annonserte digitale lederdagen 7. november ble avlyst de aller fleste steder, men misjonslederne viser til at videoressursene blir liggende på nettstedet imf.no. 

– Vi oppfordrer sterkt folk til å ta disse i bruk når det vurderes som forsvarlig, understreker misjonslederne, som avslutter med å minne om Pauli oppfordring om forbønn «for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling» (1. Tim 2,12). 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Etter 36 år som ansatt på Nordhordland Folkehøgskole går Jan Inge Wiig Andersen av med pensjon til høsten.

Søndag 17. januar er det mange digitale møter å velge blant fra indremisjonsfamilien. Her får du en kretsvis oversikt.

Hovedtrekk i Åpne Dørers årlige tilstandsrapport viser at covid-19 utnyttes av ekstremister, legitimerer økt statlig overvåkning og forsterker forfulgte kristnes sårbarhet.

Sverre Dag og Randi Ljønes bor 5 km fra rasområdet i Gjerdrum og har vært med å jobbe for at Gjerdrum barnehage mandag kunne flytte midlertidig inn i Misjonshuset.

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Copyright © Sambåndet 2021