Sambåndet

Tirsdag 20. oktober 2020
RSS
GIR RÅD: I dei nye videoressursane, som Tro & Medier har laga i samarbeid med Misjonskyrkja UNG, Ung baptist og FriBU, gir Alexis Lundh råd og tips til foreldre om nettbruken til barna i ulike fasar. FOTO: Skjermdump frå mknu.no

– Må setja grenser for barns bruk av Youtube

Fire kristne organisasjonar har gått saman om ein ressurs som skal hjelpa foreldre å rettleia barna på nett i ulike fasar av livet.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, Kristelig Pressekontor den 30. september 2020.

Fakta

Nettvett og fasane

  • Kurset består av fem undervisningsvideoar der Alexis Lundh underviser med konkrete tips og råd for godt nettvett.
  • Nettkurset er utvikla i samarbeid med Tro & Medier og dei tre barne- og ungdomsorganisasjonane i Frikyrkja, Misjonskyrkja Noreg og Baptistsamfunnet.
  • Dei fem fasane videoane tar for seg er baserte på fasekorta som Misjonskyrkja UNG, Ung baptist og FriBU tidlegare har utvikla saman
  • Fasane er utarbeida etter ein idé og med løyve frå Orange/the reThink Group i USA og ressursane deira på justaphase.com
  • Ressursane blir snart tilgjengelege på alle nettsidene til dei fire organisasjonane.

Kilde: mknu.no

Misjonskyrkja UNG, Ung baptist og Fribu (Frikirkens barn og unge) har samarbeidd med Tro & Medier om eit undervisningskurs på video som vart lansert denne veka. Kursets fem filmar, på rundt ti minutt kvar, gir konkrete tips og råd for godt nettvett.

– Gjennom dette nettkurset skal eg ta dykk med gjennom ulike fasar til barnet, og heile tida har eg eit mediefokus på kva eg snakkar om. Eg tar òg med trosperspektivet inn i dette, og det er veldig relevant når det gjeld mediebruk, seier Alexis Lundh frå Tro & Medier i introduksjonsfilmen for kurset om nettvett.

– Godheit, sanning og tru er noko vi i Tro & Medier ønsker å bringa inn i dette landskapet.»

Knytte til fasar

Tro & Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre vaksne om nettvett, men dette er første gong kompetansen blir knytt direkte til utviklingsfasane til barna.

Desse fem utviklingsfasane er ei inndeling som barne- og ungdomsorganisasjonane til dei tre trussamfunna har utvikla etter ein idé frå USA, mellom anna brukt gjennom såkalla fasekort.

Med utgangspunkt i mellom anna utviklingspsykologien seier kvart fasekort litt om kva som er eit typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på kva måte den vaksne best kan møta den unge. Kvar fase blir kjenneteikna av eit kjerneord, og dessutan nokre sentrale spørsmål som kvart og eit menneske stiller seg til ulike tider.

Barn- og ungdomstid blir delte inn i fem aldersperiodar; 0-5 år (omfamne), 6-9 år (engasjere), 10-13 år (bekrefte), 14-18 år (mobilisere) og 19 år og eldre (myndiggjøre).

– Vêr kobla på

I videoen som omhandlar 6-9 åringane, seier Lundh at det beste rådet han kan gi uansett når det gjeld barn og mediebruk, er å vera kobla på.

– Du treng ikkje vera ekspert på alle funksjonane i Tiktok eller alt i Vennebyen, men du bør kjenna til funksjonane til barnet ditt og korleis barnet ditt bruker desse plattformene. I denne fasen av livet bør all mediebruk gå føre seg heime.

Han åtvarar mot å gi barna i denne aldersgruppa fri tilgang til Youtube, til dømes.

– Barn opplever ting som er ubehageleg å sjå. Det kan vera seksuelle overgrep, skrekk, at dyr har det vondt, krig og terrorisme, sjølvmord, sex og vald i videoar, seriar og spel.

Lundh fortel at Medietilsynet har rapportert at fleire foreldre er meir bekymra for tida barna bruker på skjermen, enn kva dei faktisk ser på.

– Det gjer meg bekymra, seier han.

Krevjande

Lundh slår fast i videoen at det er krevjande for foreldre å setja ein standard for kva som er akseptabelt og korleis ein skal ha det heime.

– Men her ligg det ei moglegheit til å utrusta barnet ditt til å faktisk kunna meistra livet på nettet, seier han.

Han fortel at fasane blir bygde på kvarandre som byggeklossar.

– Fundamenta du legg tidleg i livet, tryggleik, openheit, omsorg og grenser, er viktige faktorar. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

OPPDATERT Medan kong Haakon personleg tok imot den først produserte bibel frå Gideon i Norge, hadde kronprinsparet ikkje høve til å ta imot Gideon for å få overrekt Bibelen som vart produsert til 90-årsjubileet i år.

– Kampen for rettferd er ein heilt nødvendig del av det kristne livet, meiner Sunniva Gylver.

Av og til kjem folk på besøk som ein hugsar lenge. Slik var det då forkynnar Edvard Foss nyleg tok turen til Sunnmøre.

STATSBUDSJETTET Ti studieforbund mister til sammen ni millioner kroner i statstilskudd etter at de ble flyttet fra Kunnskaps- til Kulturdepartementet. Kristelig studieforbund er blant disse.

Copyright © Sambåndet 2020