Sambåndet

Søndag 20. september 2020
RSS
AVLYST: Grunnet koronapandemien blir det ikke lederkonferanse i 2020. Nedtellingen, som på bildet gjaldt den første konferansen, i 2017, må restartes. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Avlyser årets lederkonferanse

(Korona) ImF besluttet 10. september å avlyse Lederkonferansen 2020 og legge til rette for en digital leder-dag i stedet.

Skrevet av Petter Olsen den 10. september 2020.

Det var ledergruppen i Indremisjonsforbundet (ImF) som tok beslutningen ved lunsjtider torsdag. Bakgrunnen er utviklingen i koronapandemien.  

– Det handler om en realitetssjekk, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF til sambåndet.no.

Flere avlysinger

Sist helg ble det kjent at NLM utsetter sin generalforsamling, som kulle ha vært sommeren 2021, med ett år. Pinsebevegelsen utsetter sin konferanse, Led Nasjonal, som skulle ha vært i februar 2021, til 2022. Tirsdag kveld ble det også klart at Bergen kommune satte i verk inngripende tiltak i en ti dagers periode i forbindelse med en oppblomstring av smitte i vestlandsbyen. 

 – De andre som har avlyst, er momenter også i vår vurdering, men det er ikke det som har vært avgjørende, sier Furnes.

Ifølge generalsekretæren er det ikke kommet mange henvendelser fra kretser og forsamlinger med spørsmål om hvorvidt konferansen ville bli avlyst. 

– Men det er lett å tenke seg at ansatte som ville ønsket å reise på konferansen, ville vært usikre, sier Furnes.

Bibelcampen

– ImF valgte å ikke avlyse Bibelcampen (LBC)  i sommer, men avlyser nå Lederkonferansen. Hva er forskjellen?

– I sommer pekte pilene når det gjelder koronapandemien, riktig vei. Når det gjelder LBC, handlet det også om folk som allerede var på tur og som vi ga et tilbud til. Hva Lederkonferansen angår, er jo det noe folk må reise ekstra til, og det må ses opp mot anbefalingen om å unngå reiser som ikke er helt nødvendige. Det ville også krevd mer å overholde smitteverntiltakene om vi skulle ha arrangert Lederkonferansen, påpeker Erik Furnes. 

Pressemelding

Pressemelding med følgende tekst ble sendt ut torsdag ettermiddag:

«Lederkonferansen er de siste årene blitt et viktig arrangement for ImF, der arbeidere og ledere har fått inspirasjon, undervisning og utrustning, samt hatt en viktig møteplass for å dele erfaringer og knytte kontakter. Vi har presentert et godt og aktuelt program også for årets konferanse i november, men innser at det rette er å avlyse.

Pandemiens utvikling i samfunnet går tydelig i feil retning, og når rådet fra myndighetene er at en kun bør gjennomføre nødvendige reiser, vil dette påvirke vår konferanse i sterk grad. Selv om konferansen er et par måneder fram i tid, trenger både deltakere og arrangør forutsigbarhet, og vi velger derfor å avlyse nå. Påmeldte deltakere vil få refundert deltakeravgift.

Digitalt alternativ

Alternativet til konferansen er at vi vil legge til rette for en leder-dag rundt om i våre bedehus og forsamlinger, og vi oppfordrer lokalt lederskap til å sette av lørdag 7. november til dette. Vi vil utarbeide digitalt materiell med aktuell tematikk knyttet til forsamlingsarbeidet, og undervisningsvideoer og spørsmål til samtale vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før. Om datoen ikke passer, kan en sette av en senere dato.»

Sambåndet vil følge opp saken videre. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Når arbeida på Sjøholt folkehøgskole no startar opp igjen, er det som eit endå større prosjekt enn det var i vår.

Nå skal foreldre i Bedehuskirken få hjelp i rollen som trosformidler og åndelig veileder for sine barn.

Den ImF-utviklede konferanseappen Meet316 får nå flere bruksområder.

(Korona) På grunn av nye, strengere smittevernregler i Bergen kommune har Bergens Indremisjon avlyst all aktivitet, bortsett fra konfirmasjonsgudstjenesten på søndag.

(Korona) ImF besluttet 10. september å avlyse Lederkonferansen 2020 og legge til rette for en digital leder-dag i stedet.

Copyright © Sambåndet 2020