Sambåndet

Tirsdag 25. februar 2020
RSS
MANGE ELEVER: Fra Bibelkurset i Mosby i 1929. Bildet er scannet fra heftet «Soloppgang fra det høye. Bibelkursets historie» av Trygve Vasvik.

Hundre år med bibelkurs på Mosby

På Mosby bedehus begynte man med bibelkurs i 1920, og det skal markeres med sang- og musikkveld 100 år senere.

Skrevet av Brit Rønningen den 24. januar 2020.

Kretsleder Ragnar Ringvoll i ImF Sør setter Sambåndet inn i historien til bibelkurset på Mosby bedehus. Da kommer det frem at det ikke stemmer helt at det har vært arrangert bibelkurs der i hundre år, for under okkupasjonen ble det ikke holdt noe kurs.

Historie

Men det begynte for hundre år siden. Torridal og omegn fellesforening som ble stiftet i 1874, tok initiativ til kurset. I august 1919 hadde man et viktig møte hvor det ble dannet et eget styre for bibelkurset. Styret besluttet at man måtte ha minst 15 elever for å gjennomføre.

Det første kurset skulle egentlig holdes i 1919, men det ble utsatt på grunn av spanskesyken. På det første kurset i 1920 var det 91 deltakere. I heftet Soloppgang fra det høye. Bibelkursets historie skriver Trygve Vasvik at antallet deltakere var enda høyere, nærmere bestemt 95.

Kurset varte i to måneder, og det ble ordnet med privat innkvartering på Mosby og nærmeste omegn. Man fortsatte i noen år å ha to måneders bibelkurs, så ble det etter hvert bibelkurs på to uker med to bibeltimer hver kveld.

Som et resultat av bibelkurset i 1927 skriver Vasvik videre at ble en stor vekkelse i Mosby. To år senere står det i et referat fra Evangelisten at «Det var nok samlet rundt 2000 mennesker …» på kveldsmøtene på bibelkurset.

Vann over hodet
‒ Formannen i foreningen skal ha sagt før det første bibelkurset: «Ja, nå he me tatt oss vann øve haue», forteller Ringvoll.

I 1921 var det 110 elever på bibelkurset. Antall deltakere har variert, men de siste årene har det ligget på mellom 100 og 200.

‒ Det er stort sett folk fra Kristiansand og omegn som kommer, sier Ringvoll.

Gustav Valle, Johannes Sandvand, Arnold Bjerkreim og Gunnar Kjøde er noen svært få av de mange som har vært forkynnere på bibelkurset. På årets bibelkurs forkynner Johnn Hardang, Johan Halsne, Gunnar Ferstad og Curt Westmann over henholdsvis Johannes Åpenbaring, Nehemias bok og Salmenes bok.

BIBELLÆRERE: Adolf Bjerkreim helt til høyre. Bildet er scannet fra heftet «Soloppgang fra det høye. Bibelkursets historie» av Trygve Vasvik.

Jubileum

Hvordan vil dere markere at bibelkurset er 100 år?

‒ Det blir en jubileumsmarkering med sang og musikkveld fredag 24. januar med koret Frihals og Johnn Hardang, og appell ved Johan Halsne. Selvsagt blir det også jubileumskake.

Elevenes egne minnebøker hvor de kunne skrive hilsener til hverandre, blir også lagt frem. En av bøkene fra det første kurset eksisterer fortsatt.

Ballast

‒ Hvordan ser fremtiden ut for bibelkurset?

Vi må erkjenne at kurset har høy gjennomsnittsalder, men det er også noen unge som kommer. Folk setter pris på fordypning i Guds ord.

‒ Hva har bibelkurset betydd?

Det har betydd ganske mye for de som har gått på det. Det er en viktig ballast i livet, og man får god og sunn forkynnelse, sier Ragnar Ringvoll.

Bildene er scannet fra heftet «Soloppgang fra det høye. Bibelkursets historie» av Trygve Vasvik.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er djupt bekymra over kristne som han meiner spreier hets og rykte på nett. ­– Det gjer vondt å lese, seier han.

Norske bibelskular fekk generelt mange færre søkjarar i 2019 enn året før. No vil dei konkurrere med folkehøgskulane for å auke elevtalet.

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Copyright © Sambåndet 2020