Sambåndet

Tirsdag 21. januar 2020
RSS
GOD TONE: Andreas Evensen (t.v.) og Vegard Hetlebakke var to av møteleiarane under Lederkonferansen 2018. Her intervjuar dei generalsekretær Erik Furnes. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

ImF får assisterande generalsekretær

Andreas Evensen er tilsett i 20 prosent stilling som assisterande generalsekretær i ImF.

Skrevet av Petter Olsen den 30. desember 2019.

Andreas Evensen er dagleg leiar i ImF-Ung, ei stilling som frå nyttår vil utgjera 80 prosent av arbeidstida hans. Dette er avklart med styret for ImF-Ung. 

Det var i september-møtet at det førre ImF-styret gav signal om at ein ønskte å styrke administrasjonen med ei stilling som assisterande generalsekretær. Stillingsprosenten vart avklart mellom anna etter samtale i leiargruppa i ImF og med omsyn til økonomi.

Vikarierande sjef

Stillinga vart så internt utlyst med søknadsfrist 27. desember. Andreas Evensen var einaste søkar. I eit e-post-møte same kveld vart så Evensen tilsett. Han tar til i stillinga 1. januar 2020.

Sentrale arbeidsoppgåver blir å vikariera for generalsekretæren når han er borte over ei viss tid, så som permisjon, lengre reiser eller sjukdom. Generalsekretær Erik Furnes har av ImF-styret fått innvilga studiepermisjon dei tre første månadane av 2020. Evensen må dermed aksla oppgåva som vikarierande generalsekretær frå første dag i stillinga.

Læringsfellesskap

Ei anna viktig oppgåve for Andreas Evensen i den nye stillinga blir å leia den prosessen som generalforsamlinga i november 2019 vedtok å be kretsar og forsamlingar om å gå inn i. Det handlar om eit læringsfellesskap med sikte på å finna fram til ein optimal organisasjonsstruktur i indremisjonsfamilien. Her ligg det mellom  anna tett kontakt med krets- og forsamlingsleiarar. 

Elles skal assisterande generalsekretær ha oppgåver som vert delegert av generalsekretæren. Det er laga ein arbeidsavtale som er godkjent både av styret for ImF og av styret for ImF-Ung.

sambåndet.no kjem tilbake med kommentar frå Andreas Evensen. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Kristne studenter på vei inn i arbeidslivet famler for å finne en visjon for yrkeslivet sitt, men får lite hjelp i kirken, mener Tim VIckers. Skolelagsbevegelsen forsøker å hjelpe dem.

ImF-ledelsen står fast på synet om at det bare er «egnede menn» som kan kalles til å sitte i en forsamlings eldsteråd.

Det har tatt lang tid, men nå er ridehallen på KVS Bygland på plass. Rektor Hallvard Nessa håper at det vil gi skolen flere søkere.

Bildøy bibelskole har fått godkjent søknad om tre nye linjer og endringer i læreplaner for eksisterende linjer.

KOMMENTAR Pakistan beholder den lite ærefulle femteplassen på forfølgelseslisten til Åpne Dører. Norge og andre vestlige land må nå forlange endring.

Copyright © Sambåndet 2020