Sambåndet

Tirsdag 21. januar 2020
RSS
AREAL: KVS-Lyngdal planlegger utbygging, men starter med en midlertidig løsning. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Vurderer nybygg til 26 millioner

ImF-eide KVS Lyngdal trenger flere klasserom allerede fra høsten 2020. Nå vurderer styret nybygg kalkulert til 26 millioner kroner.

Skrevet av Petter Olsen den 28. desember 2019.

– Vi legger opp til en midlertidig løsning for skoleåret 2020/21, sier rektor Ståle Andersen til Sambåndet.

Bakgrunnen for økt plassbehov er at den videregående skolen i januar 2019 fikk godkjenning for klasse nummer to på studiespesialisering. Det innebar inntil 30 ekstra elever fra høsten 2019, 60 ekstra fra høsten 2020 og inntil 90 ekstra høsten 2021.

Flere har sluttet.

Skoleåret 2019/20 har KVS Lyngdal i underkant av 50 elever på studiespesialisering første trinn. Fra skolestart var det 60 elever og full kapasitet, men noen har sluttet underveis.

– Det er bortimot 20 som har sluttet siden skolestart, og vi har ikke klart å finne noe tydelig mønster i det. Vi trenger nok litt tid på å arbeide oss inn når det gjelder studiespesialisering, sier Andersen.

At så pass mange har sluttet, er en viktig årsak til at skolen forventer et underskudd på mellom 1,5 og 2 millioner kroner i år.

– Tidligere år har vi hatt litt større tilgang enn vi har i år på elever som vil inn til oss, sier Andersen.

Nybygg.

Til møtet 19. september hadde skolestyret fått på bordet tegninger og kalkyle fra det rådgivende ingeniørfirmaet Dagfin Skaar AS. Priskalkylen, som styret betegner som «røff», er på ca. 26 millioner kroner. Styret vurderer også andre løsninger enn det som tegningene viser. Nybygget vil inneholde klasserom og grupperom, og styret anslår samlet lånebehov til 30 millioner. 26. mars skrev sambåndet.no at det også var aktuelt å øke internatkapasiteten.

– Det ser ikke ut til at vi trenger så mye internatkapasitet som vi hadde beregnet, så vi venter med akkurat det, sier Andersen.

På neste møte, 18. november, valgte styret å utsette oppstarten av nybygget til mai 2020 med ferdigstillelse til juni 2021.

– Vi kom til at det ble for kort tid å ha et så stort bygg ferdig til høsten 2020, sier Andersen.

Fjøset.

I dag har skolen to klasserom i fjøset. Her er det i tillegg rom som i dag brukes til demonstrasjon av landbruksutstyr. Med enkle grep kan dette gjøres om til et tredje klasserom og utgjøre den midlertidige løsningen fra og med kommende skoleår.

– Vi opplever imidlertid at disse klasserommene ligger litt for langt unna de øvrige, og med det planlagte nybygget vil alle klasserom være sentralt plassert. Men klasserommene i fjøset vil fortsatt kunne brukes til undervisning som er nært knyttet til praksis, påpeker rektor Ståle Andersen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Kristne studenter på vei inn i arbeidslivet famler for å finne en visjon for yrkeslivet sitt, men får lite hjelp i kirken, mener Tim VIckers. Skolelagsbevegelsen forsøker å hjelpe dem.

ImF-ledelsen står fast på synet om at det bare er «egnede menn» som kan kalles til å sitte i en forsamlings eldsteråd.

Det har tatt lang tid, men nå er ridehallen på KVS Bygland på plass. Rektor Hallvard Nessa håper at det vil gi skolen flere søkere.

Bildøy bibelskole har fått godkjent søknad om tre nye linjer og endringer i læreplaner for eksisterende linjer.

KOMMENTAR Pakistan beholder den lite ærefulle femteplassen på forfølgelseslisten til Åpne Dører. Norge og andre vestlige land må nå forlange endring.

Copyright © Sambåndet 2020