Sambåndet

Fredag 6. desember 2019
RSS
INN I STYRET: Espen Ottosen fra NLM stemte imot at Guttogjente.no skulle overtas av Tro & Medier. Her fotografert i aksjon som ordstyrer for landsmøtet i Tro & Medier i 2017. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Status quo for guttogjente.no

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

Skrevet av Petter Olsen den 13. november 2019.

Dermed fortsetter guttogjente.no som før, men nå uten en daglig leder. Alexis Lundh fra Tro & Medier fungerte som daglig leder fram til november.

På den ordinære generalforsamlingen (GF) 24. mai i år la det daværende styret fram forslag om at Tro & Medier skulle overta Guttogjente.no. Som sambåndet.no skrev 27. mai, fikk ikke dette forslaget det nødvendige to tredjedels flertall. Stemmetallet ble fire-fire. NLM, NLM vgs, Ungdom i oppdrag og De frie evangeliske forsamlinger stemte imot, mens ImF, ImF Ung, Egill Danielsen Stiftelse og Tro & Medier stemte for.

Les også: Trekker seg som styreleder.

Oppnevnt nytt styre

Under ekstraordinær GF tirsdag 12. november ble det stemt over om hvorvidt guttogjente.no skulle fortsette som uavhengig eller bli overtatt av Tro & Medier. Stemmetallet ble nøyaktig det samme som i mai, bortsett fra at ImF og NLM denne gangen hadde to stemmer hver. Det opplyser ImF-representant Erik Furnes til sambåndet.no tirsdag kveld.

– Det ble oppnevnt et nytt styre som har mandat fram til neste ordinære GF, og de må nå sørge for en ny daglig ledelse av guttogjente.no, påpeker Furnes.

En valgkomité skal nå også jobbe fram mot neste ordinære GF, som trolig blir i slutten av mai neste år. 

Overlappende

Erik Furnes sier ImF har argumentert for at Tro & Medier skal overta utfra at det er flere overlappende ansvarsfelt mellom guttogjente.no og Helt Fri innen Tro & Medier. Når man likevel skal drive hver for seg, «spres ammunisjonen», som Furnes uttrykker det.

– Vi argumenterte for å ta vare på det positive som har vært, men at vi har mer tro på å samle tiltakene i en tverrkirkelig organisasjon som Tro & Medier. ImF har selv gode erfaringer med å gi nettevangeliseringsverktøyene Jesus.net og Omgud.net videre til Tro & Medier. Men vi tar til etterretning at det ikke var to tredjedels flertatt for å endre styringsform, sier Erik Furnes.

Helhetsvurdering

Informasjonsleder Espen Ottosen i NLM er en av dem som tirsdag ble valgt inn i det nye styret, som ikke har konstituert seg ennå. Resten av styret består av Trond Sæthren, Geir Edvin Frøen, Grete Yksnøy Martinsen og David Vikanes. Øivind Benestad er varamann.

– I NLM har vi vært usikre på hva som vil være den beste veien videre for guttogjente.no. Men etter en helhetsvurdering har vi landet på at det totale engasjementet for det veiledningsarbeidet som guttogjente.no driver med, vil være størst om man lar guttogjente.no fortsette som selvstendig, sier Ottosen til sambåndet.no.

Informasjonslederen i NLM vedgår at Tro & Medier har beslektet arbeid gjennom Helt fri, som Alexis Lundh er leder for og som også Ottosen mener er svært viktig.

– Forskjellen er likevel at guttogjente.no primært er en nettside, mens Helt Fri holder foredrag. Begge deler er kjempeviktig, sier Espen Ottosen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mannen som risikerer mye for å sikre ureturnerbare asylsøkere arbeidsrett, ble torsdag hedret med Petter Dass-prisen 2019.

Bildøy Bibelskole og ImF Midthordland erstatter julemessen med et annet arrangement på en annen tid på året.

At ImF-styret har valt Kjell Hauan til nestformann er i tråd med det som har vore praksis dei ti siste åra. Tanken bak har ei endå lengre historie.

DEBATT «Ingen som følger med i norsk kristen- og samfunnsliv, bør være overrasket over at NLAs eierorganisasjoner lærer at rammen for seksuelt samliv er det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne.» Det skriver tre av NLA-eierne i et debattinnlegg.

Sambåndet-redaksjonen følger med i tiden og lanserte på Indremisjonsforbundets lederkonferanse podcasten Lydbåndet. Nå ligger fem episoder ute på nettet.

Copyright © Sambåndet 2019