Sambåndet

Tirsdag 10. desember 2019
RSS
BYTTER JOBB: Morten Torsvik blir sokneprest i Fjell. FOTO: BRIT RØNNINGEN

Fra Bibelskolen til Den norske kirke

Bibellærer Morten Torsvik ved Bildøy bibelskole blir sokneprest i Vesthordland prosti.

Skrevet av Petter Olsen den 29. september 2019.

Morten Torsvik bekrefter overfor sambåndet.no at han har takket ja til tilbudet om å bli sokneprest i Fjell, Landro og Foldnes sokn i Hordaland, med særskilt ansvar for Fjell sokn.

– Vi mister en dyktig lærer som er veldig godt likt blant elevene og som har bidratt positivt til skoleutviklingen på Bildøy, sier rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy bibelskole i en umiddelbar kommentar.

Oppfordret

Bibellæreren ved Bildøy bibelskole fikk det skriftlige tilbudet om stillingen 20. september og har hatt fram til 28. september med å svare.

Overfor sambåndet.no ønsker ikke Morten Torsvik å si noe om refleksjonene som lå til grunn for at han søkte stillingen. Etter det vi forstår, skal han ha mottatt flere oppfordringen fra folk i menigheten om å søke.

Bygge bro

Fjell sokn er ikke uten konservative innslag fra før. I oktobernummeret 2018 fortalte Sambåndet at fem medlemmer av Den norske kirke (DNK) hadde tatt initiativ til «Radiogudstenesta i Fjell kyrkje». Bak dette lå et ønske om å «byggja bru» til (…) bedehusmiljøet». I en utvidet artikkel på sambåndet.no 18. oktober i fjor fikk en av initiativtakerne, Jan Helge Lie, spørsmål om hvordan samarbeidet med Fjell kyrkje hadde vært om dette.

‒ Soknerådet i Fjell vedtok etter vedtaket på kirkemøtet i 2016 om vigsel av likekjønnede, at en til to gudstjenester i måneden skal forrettes av en prest med det klassiske ekteskapssynet. Det var sokneprestens forslag at vi kunne ha Radiogudstenesta en gang i måneden. Så det er et godt samarbeid med kirken, svarte Lie.

– Finnes en vei

Morten Torsvik, som er ordinert prest og tidligere også har arbeidet som prest, talte på Radiogudstenesta i pinsehelgen i år.

‒ Er dette et eksempel på at det går an å leve med to syn i kirken, ble Lie videre spurt i artikkelen 18. oktober.

‒ Ja, jeg håper det er et eksempel på at det finnes en vei for oss konservative i kirken etter vedtaket om vigsel av likekjønnede. Kirkemøtet har vedtatt at det fortsatt skal være plass for det klassiske ekteskapssynet i den norske kirke, svarte Lie.

Torsvik var en av 256 prester som våren 2016 skrev under på «erklæring om kirkens situasjon», der blant annet det klassiske ekteskapssynet ble fastholdt.

– Fremoverlent

Morten Torsvik har vært lærer ved Bildøy bibelskole i 18 år. Han hadde to års permisjon fra sommeren 2014 til høsten 2016 for å studere verdibasert ledelse.

– I tiden ved skolen har Morten Torsvik hele veien vært både en talsmann for – og selv et eksempel på – det fremoverlente. Han vil bygge skole. Han vil bygge studentene både kunnskapsmessig og trosmessig, og han har samtidig med seg det selvkritiske perspektivet med ønske om å endre det som kan forbedres. Han har vært tydelig opptatt av kvalitet i det vi som skole leverer, og han har bidratt på en konstruktiv måte ved selv å fornye seg gjennom videreutdanning i pedagogikk og verdibasert ledelse. Skolen har nytt godt av Mortens positive utålmodighet med tanke på utvikling av skolen. Dette har blant annet kommet skolen til gode gjennom hans rolle som leder av pedagogisk komite gjennom flere år, sier Gunnar Ferstad.

– Tydelig

Rektoren framholder videre at Morten Torsvik både er og har vært en tydelig bibellærer som har formidlet Guds Ord på en livsnær, troverdig og tydelig måte i møte med studentene.

– Vi sender fra oss en viktig medarbeider for skoleslaget generelt og vår skole spesielt. Morten Torsvik er også flittig etterspurt av forsamlinger i ImF som gjerne vil høre ham forkynne og undervise. Vi mister en verdifull ambassadør som har vært med på en positiv måte å profilere og bygge merkevaren Bildøy bibelskole blant både studenter og misjonsfolket ellers, sier Gunnar Ferstad.

Ønskes velkommen

Det var én annen søker til soknepreststillingen, Vetle Karlsen Eide, som jobber som misjons- og diakonirådgiver på bispekontoret.

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, har overfor sambåndet.no denne kommentaren til at Morten Torsvik har takket ja til tilbudet:

– Jeg ønsker Morten Torsvik velkommen i stillingen som sokneprest i Fjell. Det er interessant at han kommer dit fra Bibelskolen på Bildøy. Jeg håper han kan bidra til å styrke båndene mellom Den norske kirke og bedehusfolket på Sotra og samtidig virke som en samlende sokneprest inn mot folkekirken med det mangfoldet den rommer.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KVS Lyngdal har så langt i år tjent 1,3 millioner kroner på salg av tømmer.

Mannen som risikerer mye for å sikre ureturnerbare asylsøkere arbeidsrett, ble torsdag hedret med Petter Dass-prisen 2019.

Bildøy Bibelskole og ImF Midthordland erstatter julemessen med et annet arrangement på en annen tid på året.

At ImF-styret har valt Kjell Hauan til nestformann er i tråd med det som har vore praksis dei ti siste åra. Tanken bak har ei endå lengre historie.

DEBATT «Ingen som følger med i norsk kristen- og samfunnsliv, bør være overrasket over at NLAs eierorganisasjoner lærer at rammen for seksuelt samliv er det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne.» Det skriver tre av NLA-eierne i et debattinnlegg.

Copyright © Sambåndet 2019