Sambåndet

Fredag 3. april 2020
RSS
Fra lederkonferansen i 2018. Foto Brit Rønningen.

Divisi får forsamlingsansvar

Divisi skal ha en del av det musikalske ansvaret i forsamlingen Betlehem i Bergen.

Skrevet av Brit Rønningen den 23. juni 2019.

‒ Det er en veldig positiv plan for begge parter. Vi som kor får komme inn i en forsamling. Avtalen ble positivt mottatt på årsmøtet og enstemmig vedtatt, sier formann Jon-Osvald Harila i divisi til Sambåndet.

Ansvar
På Bergens Indremisjons årsmøte den 25. april ble det inngått en avtale mellom Bergens Indremisjon (BI) og koret divisi. Avtalen går ut på at divisi får det musikalske ansvaret på åtte gudstjenester i Betlehem i året i tillegg til ansvar for to inspirasjonssamlinger i året. Til gjengjeld får koret 100 000 kr. i året fra BI. De to gangene divisi er i Bergen for å ha konsert, har de forpliktet seg til å være i Betlehem. Avtalen gjelder fra høsten 2019.

Positiv
‒ Det vil gi divisi tilknytning til BI, og de kan profilere BI når de er ute på andre oppdrag. Jeg synes det er en avtale som er positiv for forsamlingen og som kan bidra til å styrke sang- og musikkarbeidet, sier styreleder Øystein Bydall i BI til Sambåndet.

Divisis medlemmer er bosatt i ulike deler av landet, og Harila opplyser at sang- og musikktjenesten i BI er noe som medlemmene som bor i Bergens-området, vil gjennomføre på vegne av divisi.

– På den måten kan koret være med og gi impulser og få impulser fra en aktiv forsamling. Det er viktig for oss som kor, sier Harila. 

Avtale

– Blir divisi nå et forsamlingskor?

– Divisi endrer ikke sin karakter som kor som følge av avtalen med BI. Vi vil fortsatt være korforkynnere med det samme formål som tidligere, og vi vil rekruttere like bredt som tidligere. For øvrig har vi alltid hatt et repertoar som passer inn i en forsamling.

– Hva skjer nå med avtalen divisi har med ImF sentralt?

– Avtalen fornyes årlig. Vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med ImF sentralt og vil være i fortløpende dialog med ImF for å se hvordan vårt oppdrag kan forsterkes. Dette er et tiltak som forsterker vår rolle og betydning, også for ImF, sier korformannen.

KONSERT: Divisi hadde en godt besøk konsert under ImFs lederkonferanse i 2018. Foto: Petter Olsen

Inspirasjon
Harila regner at cirka 12 av divisis 40 medlemmer går i Bergens Indremisjon.

‒ Vi skal få være med og gi inspirasjon til kor og allsang i forsamlingen. Og de kan bruke oss i markedsføring. Divisi vil markedsføres som en del av BI og som et aktuelt tilbud for unge voksne og studenter, og vi vil bidra til at BI er en forsamling man har lyst til å gå i, sier Harila.

Ikke Bergenskor

Jon-Osvald Harila forsikrer at divisi nå ikke vil bli et Bergenskor i stedet for et ImF-kor.

– Tvert imot. Tanken er at en slik tilknytning er med på å styrke vår betydning for ImF gjennom å være tilknyttet både Bildøy bibelskole og Bergens Indremisjon.

Harila påpeker at mange av studentene på Bildøy vil fortsette sine studier i Bergen, og at avtalen mellom divisi og BI kan styrke muligheten til å forlenge deres tilknytning til ImF ved å være en port inn til forsamlingen i Betlehem. 

– Derfor er det også gledelig å se at koret denne våren har rekruttert flere tidligere Bildøy-elever, sier Harila.

Styrke
‒ Hva betyr avtalen for divisi?

‒ Det er utrolig godt å få føle at man hører til en plass. Det vil styrke divisis identitet som en del av ImF, og styrke samarbeidet mellom ImF, Bildøy Bibelskole, Bergens Indremisjon og divisi. Det er viktig å få være en del av en forsamling, sier Jon-Osvald Harila.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

NLA Høgskolen i Oslo har vokst seg ut av Staffeldtsgatekvartalet og skal nå leie lokaler i et nytt bygg som Diakonhjemmet skal reise på Vinderen.

(Korona) Koronaviruset hindrer kristne i å samles, men nå vil ImF gi folk den store fellesskapsfølelsen ved å invitere til møteuke på nett.

(Korona) Den kristne bokbransjen hanglar grunna korona-viruset. Omsetnaden dalar mykje, og forleggjarar og butikkar permitterer.

Copyright © Sambåndet 2020