Sambåndet

Mandag 6. april 2020
RSS
KARIKATURER: Tegningen til venstre sto på trykk i Dagbladet 7. august i år (kilde: skjermbilde fra dagbladet.no). Tegningen til høyre sto på trykk i samme avis 10. juli 2006 (kilde: skjermbilde fra israelnorge.com). Tegner er i begge tilfeller Finn Graff. Montasje: Petter Olsen

Anklager Dagbladet for antisemittisme

Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, mener Dagbladet har brakt til torgs en antisemittisk karikaturtegning.

Skrevet av Petter Olsen den 8. august 2018.

Den israelske ambassadøren rykket ut på sosiale medier i går mot et tegning av Finn Graff (se til venstre over) som ledsaget en kommentarartikkel i Dagbladet 7. august. 

– Dette er et eksempel på det mest frastøtende antisemittiske bildemateriale som kan tenkes, skrev Raphael Schutz på sine private profiler på Facebook og Twitter.

https://twitter.com/RafiSchutz/status/1026869156942110720

Ambassadøren mener tegner Finn Graf har formet kroppen til Israels statsminister som en svastika eller hakekors, som vi i Vesten først og fremst forbinder med nazistenes nasjonalsosialisme i forbindelse med andre verdenskrig.  Benken med «whites only» (bare for hvite) på, gir i tillegg assosiasjoner til apartheid (raseskille).

– Vi krever at Dagbladet fjerner denne avskyelige tegningen og kommer med en unnskyldning. Antisemittisme utkledd som ytringsfrihet er fremdeles antisemittisme, skriver Raphael Schutz.

Definisjon

I debatten som fulgte på Twitter om hvorvidt dette er et uttrykk for antisemittisme eller ikke, viser professor i statsvitenskap, Gerald Steinberg, til en definisjon fra IHRA (en internasjonal allianse som skal arbeide for at holocaust ikke blir glemt): «Å dra sammenligning mellom nåtidig israelsk polititikkutforming og politikken til nazistene». Med Israel for fred (Miff) påpeker at IHRA har 31 medlemsland, deriblant Norge og 24 EU-land, og at den nevnte definisjonen ble enstemmig vedtatt 26. mai 2016. Definisjonen er ikke juridisk bindende. 

Medlem i Miljøpartiet de grønne (MDG), Haakon S. Brænden, gir på Twitter sin støtte til denne definisjonen, og han skriver også at han har oppfordret nasjonal talsperson for partiet, Arild Hermstad, til å komme med en offentlig uttalelse der han støtter kravet som den israelske ambassadøren har kommet med overfor Dagbladet.   

Ehud Olmert

Som det også blir påpekt i debatten, er det ikke første gang Dagbladet pådrar seg en slik anklage. Mandag 10. juli 2006 trykket Dagbladet en tegning av samme Finn Graf (se til høyre ovenfor) der daværende israelsk statsminister Ehud Olmert. Tegningen skulle illustrere en aktuell kommentar om konflikten mellom Israel og palestina-araberne. I samme avis fem dager senere beskrev historieprofessor Sven G. Holtsmark denne tegningen slik:

«Tegningen viser en mann på en balkong med et gevær med kikkertsikte i hånden. Bak ham ser man en menneskemengde i det som fremstår som et fengsel eller en leir. Menneskemengden er identifisert som palestinere. På bakken ligger et menneske som åpenbart nettopp er skutt av mannen på balkongen. Mannen på balkongen gliser selvtilfreds. Mannen på balkongen er Israels statsminister Ehud Olmert.Motivet er hentet direkte fra filmen «Schindlers liste», der den sadistiske leirkommandanten Amon Götz moret seg med å skyte på blink på jødiske leirfanger fra sin balkong. På inngangsporten til leiren i Graffs tegning kan man lese det gamle slagordet «Jedem das Seine» (fritt oversatt: Til den enkelte hva den enkelte tilkommer), som sto skrevet over porten til nazistenes leir Buchenwald». 

Ytringsfrihet

Israels daværende ambassadør i Norge, Miryam Shomrat, klaget tegningen fra 2006 inn for Pressens faglige utvalg (PFU).  I sak 149/06 kom PFU til at Dagbladet ikke hadde brutt god presseskikk. Utvalget kunne «forstå den engstelse for en uønsket utvikling som klageren indirekte gir uttrykk for, sett på bakgrunn av de historiske fakta knyttet til jødeutryddelsen under naziregimet.» Men:
«Utvalget legger vekt på den store takhøyde karikaturen må ha og tradisjonelt har hatt i norsk presse. Det innebærer at satiren, som del av ytringsfriheten, både må kunne såre og krenke.»

Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell, sier til Filter nyheter at avisen står ved publiseringen, men at han forstår at tegningen skaper reaksjoner: – Vi erkjenner at dette er helt på grensen og en omstridt tegning, samtidig som vi likevel mener det var forsvarlig å trykke den. I tekster i Dagbladet vil vi ikke trekke sammenligninger mellom nazismen og israelske samfunnsaktører. Men satiretegningen har en egen plass og rolle i norsk presse, der takhøyden er større enn den ville vært i skriftlig form. Også presseetikken har vist at det er rom selv for denne typen ytringer i avisene.

1 kommentar »

 • 1

  Torgeir Lauvås

  08.08.2018, kl. 13:41

  De 21 medlemslandene i den arabiske liga har til sammen et areal på 13 333 296 km² og en befolkning på 360 029 936 (tall fra 2009) (kilde: Wikipedia og SNL). Israel har et areal på 21 640 km² og en befokning på 8 215 700 (Kilde: SNL). Altså er Israel langt under 1 % i areal i forhold til landene i den arabiske liga. Israels godt 8 millioner innbyggere er også langt under 1 % i forhold til araberlandenes samlede innbyggertall.

  I tillegg må vi merke oss at 20 % av befolkningen i Israel er arabere, Landene i den arbiske liga er så godt som renset for jøder i dag, selv om det bodde ca. 1 million jøder i disse landene før 1948. Hvorfor blir aldri den utrenskingen av jøder som fant sted da, nevnt? Og hva med de eiendommer og eiendeler de måtte forlate? Er det bare araberne som flyttet da Israel ble opprettet, som skal ha sympati i verdenssamfunnet for det de flyttet fra?

  Er det bare araberne som flyttet da Israel ble opprettet, som skal ha sympati i verdenssamfunnet for det de flyttet fra?

  Israel er et land opprettet av FN for å gi jøder et sted uten forfølgelse og antisemittisme. Verdenshistorien har har hatt altfor mye av jødehat, folkemord og hat mot dette folket. Ingen folkegrupper har vært mer utsatt for forfølgelse og utryddelsesforsøk enn jødene. Historien er så stygg at jeg mener det var helt rett av FN å opprette et land for jøder, og det er viktig at landet skal få eksistere fortsatt.

  Politisk har jeg mine innvendinger mot israelske myndigheters politikk, men jeg tror ikke det finnes et land i verden det ikke er grunn til å kristisere for deler av sin politikk! Vi som ser på europamesterskapet i friidrett som nå foregår, eller fulgte med på melodi grand prix, vet at Israel da deltar begge steder. Hvorfor gjør et land plassert i Asia det? Jo, fordi araberlandene nekter å ha Israel med i sine lignende arranmgement. Hvilket folk er det som hater naboene sine mest?

  Jeg blir likevel ekstra trist når en norsk tegner skal få trykke et nazisymbol formet som kroppen til en jøde han ikke liker, i en stor norsk avis

  Det finnes mye hat på begge sider, dessverre. Jeg blir likevel ekstra trist når en norsk tegner skal få trykke et nazisymbol formet som kroppen til en jøde han ikke liker, i en stor norsk avis. Slike symbol finner vi i bakgater og på doveggen i offentlige toaletter. Avistegnere bør ha mer historiekunnskap enn å gjøre blyanten sin om til slike hatefulle giftpiler.

  Det var respektløst av en annen avistegner å tegne profeten Mohammed som en gris. Hva kan vi da si om dette? I alle fall er det historieløst, i tillegg er det både respektløst og veldig trist.

  Svar

Skriv en kommentar

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

Copyright © Sambåndet 2020