Sambåndet

Torsdag 16. juli 2020
RSS
FIKK HJELP: Christian Petersen forteller hvordan Barnas Stasjon i Trondheim ble avgjørende for hans relasjon til sønnen. FOTO: Markus Plementas, KPK

Blå Kors hjalp nesten 12.000 i fjor

Blå Kors frykter at tap av anbudsrunder vil føre til at færre får hjelp.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, Kristelig Pressekontor den 3. juli 2018.

REDUSERES: Blå Kors Borgestadklinikken må legge ned to av sine fire avdelinger etter at de ikke fikk tildelt nok plasser i anbudsrunden til Helse Sør Øst RHF. FOTO: Blå Kors

Blå Kors er en tverrkirkelig diakonal organisasjon der Indremisjonsforbundet er ett av 21 organisasjonsmedlemmer. I 2017 hadde Blå Kors en omsetning på over en milliard kroner og leverte tjenester til 11 668 enkeltpersoner. Dette er en nedgang fra 2015 da 13 613 personer fikk hjelp gjennom Blå Kors sine tilbud.

Fikk hjelp

Christian Petersen er en av dem som, sammen med sønnen sin, i flere år har benyttet seg av tilbudene på Barnas Hus i Trondheim. Det fortalte han om under åpningen av Barnas Stasjon i Oslo 29. mai i fjor. 

– Først og fremst fikk jeg der en trygghet og en grunnleggende tro på at jeg er verdt noe. Det har gjort det mulig for meg å være sammen med sønnen min og meningsfylt utvikle relasjonen vår, sier Petersen.

Han forteller om en tidligere tilværelse der han kunne sitte livredd på et annet rom og bite seg selv til blods i armen heller enn å gå inn til sønnen som skrek.

– På Barnas Stasjon fikk jeg foreldreveiledning og omsorg, men også ansvar og grenser. I dag er jeg en velfungerende pappa med et sterkt følelsesmessig bånd til sønnen min.

Petersen tror ting ville vært veldig annerledes uten tilbudet fra Blå Kors.

– Hadde det ikke vært for Barnas Stasjon hadde jeg ikke hatt kontakt med sønnen min i dag og trolig ville jeg heller ikke vært i live, sier han.

Anbud

Informasjonssjef Steinar Glimsdal forteller at å miste anbud og virksomheter i perioden, for eksempel ved Blå Kors Rehabiliteringssenter Østråt, har påvirket statistikken, og han tror det vil slå ut negativt for neste toårsmelding også.

– Vi har en fin økning i mindre enheter som Kompasset og Barnas Stasjon, men disse er mindre i volum i form av både ansatte og budsjetter og blir ikke tilsvarende det vi har mistet, sier han.

Omsetningen i Blå Kors har steget med over 24 prosent de siste fire årene. I fjor var økningen på 0,8 prosent.

– Prisen er det viktigste

Å delta i anbudsrunder for det offentlige helsevesenet kan være en traumatisk øvelse ifølge Glimsdal.

– Vi har stor forståelse for at ting må skje i ordnede former i det offentlige, samtidig får det kriseaktige utslag i forhold til vårt arbeid og for tilbudet som blir stående igjen for forskjellige grupper, sier han.

Informasjonssjefen forteller at lang historikk og erfaring innenfor rusfeltet har lite å si i anbudsrundene.

– Det går ganske enøyd på pris. Prisen betyr mye, og det ser vi på hvilke muligheter vi har for å løse for å ikke miste anbud, sier han.

– Vi vil alltid være talsperson for brukerne, både pårørende og pasienter. Vi ser at det kan være ganske alvorlige hull i tjenestetilbudet i enkelte deler av landet, og der vil vi være en pådytter, sier Glimsdal.

Øker antall frivillige

Blå Kors mener det er en stor fordel for det offentlige å benytte seg av ideelle aktører som dem.

– Vi har en kampsak i å passe på at den delen som drives av ideelle ikke blir mindre men heller styrkes, sier Glimsdal.

Som følge av nedleggelser etter anbudstap har om lag 100-120 ansatte mistet jobben.

– Vi ønsker å være rigget til å møte de nye utfordringene som anbudsrundene gir. Vi har økt antall frivillige knyttet opp til virksomhetene våre ganske betraktelig den siste toårsperioden, forteller Glimsdal.

Han tror det vil være viktig for framtiden å satse på et godt innslag av frivillige i arbeidet.

– Vi har nå en økende bevissthet på verdien av frivillighet. Ofte som et supplement, men noen ganger også som den eneste måten å drive en aktivitet på. KPK

Redigert for sambåndet.no av Petter Olsen

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF er spent på hvordan korona vil påvirke årets Lederkonferanse.

Etter mange år er møteteltet på nytt tatt frem på Lyngdal Bibelcamp. Det er stedet der de eldre barna samles til familiemøte.

Et virusangrep på alle P7 maskiner, har gjort det taust fra den kristne radiokanalen. Daglig leder Kenneth Hjortland håper sendingene kan gå som normalt om noen dager.

Driftsleder Thomas Knutsen på Lyngdal Bibelcamp jobb er blant annet å sørger for at årets bibelcamp holder seg innenfor smittevernreglene. Det gir travle dager.

Etter å ha vært koronastengt siden mars, har Helgatun endelig begynt å ta imot gjester.

Copyright © Sambåndet 2020