Sambåndet

Onsdag 8. april 2020
RSS
EKTEPAR: Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen begynner som lederteam på Helgatun. Foto: Privat

Helgatun får lederteam

Med to nye ansettelser på Helgatun ser daglig leder Marit Hårklau Ådnanes i Indremisjonssamskipnaden (IMS) lyst på situasjonen for leirstedet og fjellpensjonatet.

Skrevet av Brit Rønningen den 21. juni 2018.

VOSS: Helgatun holder til i Myrkdalen ved foten av Vikafjellet. FOTO: IMF MEDIA ARKIV

Etter sommeren vil ekteparet Jorunn og Aksel Ingvard Johannessen begynne som lederteam på Helgatun sammen med daglig leder Sylvi Røssland Sørfonn.
‒ Det er veldig bra at vi har fått et lederteam på plass, og nå har vi en bra bemanning, sier Ådnanes til sambåndet.no.

Rullering
Aksel Ingvard Johannessen har tidligere vært ansatt i ImF som forkynner og jobbet i en liten stilling i Indremisjonssamskipnaden. Nå er han miljøarbeider ved Laurhammer bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Jorunn Johannessen jobber på XL-bygg.

Ekteparet vil jobbe i til sammen 1,5 stilling og vil ha en rulleringsordning der de er en del dager på, for så å ha tilsvarende fri. I perioden de er på jobb, vil de bo på Helgatun, og når de har friperiode, vil de bo på hjemme på Moster.

Klar
‒ Tidligere har vi tenkt på og snakket om å jobbe på Helgatun. Med det samme jeg ble spurt, tenkte jeg at «dette vil jeg». Jorunn var ikke like klar. Hun var mer skeptisk, men nå er hun enda mer giret enn det jeg er. Vi er klar for Helgatun, sier Aksel Ingvard Johannessen.

‒ Hva vil være viktig for dere som lederteam?

‒ Det viktigste er å ha et godt forhold til de som jobber der, og skape trivsel og ta seg av gjestene på en god måte.

Krevende
‒ Det er krevende å drive både leirsted og fjellpensjonat, og det er ikke en ni til fire-jobb. Men vi har hatt en utfordring med å finne en permanent ordning når det gjelder stillingen som daglig leder, men vi har lært underveis. Nestleder Helge Røyksund, som sluttet til påske, har jobbet i to år og har blant annet sett på rutiner, organisering og bemanning, forteller Ådnanes.

Utfordringen med å finne en stabil ordning for stillingen som daglig leder, har Sambåndet fulgt over flere år. 

Johannessen synes kombinasjonen av leirsted og fjellpensjonat er god.

‒ Vi kommer i nær kontakt med alle slags folk, både kristne og ikke-kristne. Vi kan drive misjon på beste måte. Vi kan nå ut med evangeliet og i tillegg drive fjellpensjonat og tjene penger. Det er utrolig spennende.

Utbygging
Det er planer om utbygging av Helgatun, og et forslag som styret jobber ut fra, er en utbygging med inntil seks leilighetsbygg med totalt sytti leiligheter. Eiendomsselskapet Helgatun Utvikling AS skal stå for utbyggingen. Sambåndet satte søkelys på disse planene i juninummeret i fjor.

Storsatsingen vi planlegger på Helgatun, vil generere inntekter til Helgatun. Vi har bare 27 rom på Helgatun, og vi trenger flere. De to siste somrene har det vært kjempetravelt, med mye besøk, forteller Marit Hårklau Ådnanes.

Potensial
Ifølge årsmeldingen var det en økning på 1258 overnattinger, fra 8 971 overnattinger i 2016 til 10 229 overnattinger i 2017. Grupper med kinesiske turister utgjorde den største økningen.

Aksel Ingvard Johannessen ser lyst på fremtiden for Helgatun:

‒ Potensialet er veldig stort. Stedet har en stor kontaktflate, og det er en voldsomt stor hytteutbygging i området, sier han og kommer med noen ideer.

‒ Vi kan ha basar og samlinger på Helgatun som er åpne for alle, lavterskeltilbud med sang og forkynnelse, og vi kan samle folk i slike sammenhenger når det er anledning.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) I viruskrisen er det mange som strømmer møter, og Fredheim Arena og NLA Høgskolen har tatt initiativ til å lage podcaster.

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

Copyright © Sambåndet 2020