Sambåndet

Lørdag 28. november 2020
RSS
Fra 1. januar 2019 blir Johan Halsne kretsleder i ImF Sunnmøre. Her fra årsmøtet i 2017 med sunnmørsalpene i bakgrunnen. FOTO: PETTER OLSEN

Sunnmøre Indremisjon skifter navn

Indremisjonsforbundets krets på Sunnmøre vil ha sterkere tilknytning til ImF og går over til å bli ImF Sunnmøre.

Skrevet av Brit Rønningen den 20. juni 2018.

Det kan skape større forståelse av hvilken sammenheng vi er en del av, og det kan bidra til sterkere tilhørighet, sier kretsleder Johan Halsne i Sunnmøre Indremisjon, som det fremdeles heter, til sambåndet.no.

Sunnmøre ImF skifter formelt navn til ImF Sunnmøre fra og med 1. januar 2019. Også Midthordland Indremisjon har nylig skiftet navn etter samme modell og heter nå ImF Midthordland. 

Prosess
Navnendringen ble vedtatt på Sunnmøre Indremisjons årsmøte den 8.-10. juni.

Da Det Vestlandske Indremisjonsforbund ble Indremisjonsforbundet, startet det en prosess i flere av kretsene i organisasjonen hvor de spurte seg om de skulle skifte eller beholde navnet sitt. Kretsen i Rogaland var den første som skiftet navn – til ImF Rogaland, forklarer Halsne den historiske bakgrunnen for navneendringen.

Identitet
Men for han er ikke det viktigste å skifte navn.

Det viktigste er at en i navnet får frem forholdet mellom kretsen og ImF. Sunnmøre Indremisjon har ikke ImF i navnet, og det kan være vanskelig å se at vi er en del av en større sammenheng, særlig for de som står utenfor. Det dreier seg om identitet og tilknytning. Med det nye navnet ImF Sunnmøre er det enklere å forstå sammenhengen mellom krets og sentralleddet.

Logo
Hvorfor navneendring nå?

‒ ImF har fått ny felles logo, og da mente vi det var riktig tidspunkt å ta det opp.

Hvilke reaksjoner har dere fått på navneendringen?

På årsmøtet var det ingen som stemte mot forslaget og ingen som kom med innvendinger, sier Johan Halsne.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

ImF Sunnmøres årlige arrangement «Stjernedryss i advent» blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

Copyright © Sambåndet 2020