Sambåndet

Torsdag 22. oktober 2020
RSS
FØRSTE GANG: Jan Roger og Haldis Kleppe Akselsen fra Klepp er på Oslo Symposium for første gang. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Vil ha meir kristendom i politikken

Kristne skal ikkje vere diskvalifisert frå å delta i den politiske samtalen, meiner arrangøren av Oslo Symposium.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, KPK den 5. mars 2017.

Fakta

Oslo Symposium

 • Eit verdikonservativt forum leia av Bjarte Ystebø, redaktør i vekeavisa Noreg Idag.
 • Konferansen blei fyrste gong arrangert i 2011 og samlar anna kvart år kristenkonservative til møte med politikarprofilar, samfunnsdebattantar, predikantar og internasjonale gjestar.
 • Ordet "symposium" er av Store norske leksikon definert slik: "Konferanse om et vitenskapelig eller kunstnerisk emne med innlegg fra flere deltagere."
 • Ordet stammar frå "symposion", som ifølgje leksikonet var "drikkelaget som fulgte etter måltidet i greske og romerske gjestebud, kjennetegnet ved utvungne samtaler og frie meningsutvekslinger."

Oslo Symposium (sjå faktaboks) var i år frå 3.-4. mars og hadde rekordmange deltakarar. Fleire av dei meiner konservative verdiar ikkje får plass i media.

– Vi er opptekne av kristelege verdiar, og dette er den fellesarenaen vi har anna kvart år. Det er fint å setje seg ned i to dagar og faktisk vere einig med det du høyrer på.

Orda tilhøyrer Eskil Reite som er deltakar på Oslo Symposium for tredje gong saman med kona Anita A. Reite.

– Eg synest vi skal ha litt fleire kristne verdiar inn i politikken. Det er jo det vi forfektar og mykje av grunnen til at vi er her. Vi bør blande politikk og religion meir, meiner Reite.

Står opp for Israel

Ekteparet slår følgje med Israel-venn og paret si felles venninne, Sølvie Sandbakk frå Bodø.

– Dette er òg eit seminar der dei står opp for Israel, og det betyr veldig mykje for meg. Midtaustens einaste demokrati blir ikkje framsnakka i media i Noreg, så her kan det vere nyttig for mange som ikkje har gjort seg opp ei meining om det som skjer der, seier ho.

ISRAEL-VENNER: Eskil og Anita A. Reite fra Stathelle ble kjent med Sølvie Sandbakk fra Bodø på tur i Israel. Nå er de sammen på Oslo Symposium for tredje gang. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Oslo Symposium plasserer seg på høgresida i norsk politikk og kampen for eit ikkje-sosialistisk styre og engasjement for Israel står sentralt. Deltakarane på Oslo Symposium er, ifølgje Ystebø, opptekne av kristne verdiar og korleis dei får prege det norske samfunnet.

– Dei som kjem her, er folk som har ein kjærleik til landet vårt og vil at det skal vere prega av kristendom og kristne verdiar, seier Ystebø.

Får ikkje plass nok

At dei verdikonservative sine synspunkt ikkje får kome til utrykk i mediene er noko mange av deltakarane kjenner på.

– Eg opplever at høgresida og dei konservative kristne synspunkta blir undertrykt og veldig lite lytta til. Eg synest dette er eit veldig viktig arrangement særleg fordi det snart er nytt val og det då er det viktig å vise støtte til dei synspunkta som kjem fram her, seier Sigrun Urdal Svingen frå Molde.

-VIKTIG FORUM: Vennninnene Sigrun Urdal Svingen (t.v.) og Wanda Villa Wilkens fra Molde mener Oslo Symposium er et viktig forum for verdikonservative synspunkt. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Dei fleirårige deltakarane Vivi-Ann og Knut Goderstad er einige.

– Eg trur at vi lever eit heilt liv, og at kristendomen er ein viktig del av politikken. Slik har det vore gjennom heile historia, og vi må ikkje gløyme det, seier Knut Goderstad som er aktiv i Normisjon i Arendal.

Vil bli meir politisk aktiv

Wanda Villa Wilkens frå Pinsekyrkjelyden Sion i Molde har eit klart mål for medverknaden sin på Oslo Symposium.

– Eg har valt å kome her for å bli litt meir politisk medviten og tenkje på kva parti eg ønskjer å stemme på, seier Wilkens som er førstegangsdeltakar i år.

– Det er viktig å ha eit forum der kristne blir samla og finn fellesskap med kvarandre på tvers av kristne forskjellar, for å sjå kva som skjer med verdiane i landet vårt, fortset ho.

Haldis Kleppe Akselsen og Jan Roger Akselsen frå Klepp (bildet øverst) er òg på Oslo Symposium for fyrste gong i år.

– For nokre år sidan las vi boka «Sønn av Hamas» av Mosab Hassan Yousef, og då vi såg at forfattaren skulle vere her, måtte vi nytte høvet, seier Haldis Kleppe Akselsen.

Ho meiner det er viktig at det finst eit forum der ein kan ha innlegg og debattar om verdisaker i Noreg.

– Å vere kristen er ein naturleg del av kvardagen, og det vil òg prege avgjerdene våre og val vi tek om kven som skal bestemme i Noreg og kva slags lover vi skal ha.

– Kristne er ikkje diskvalifisert

REKORDMANGE DELTAKERE: Oslo Symposium har i år rekordmange deltakere. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er imidlertid relativt høy. FOTO: Markus Plementas. KPK

Arrangør Bjarte Ystebø tviler på at dei som meiner dei gjer ei uheldig samanblanding mellom religion og politikk, har vore på arrangementet.

– Her er det politiske argument som blir førte fram. Det skal ikkje vere sånn at kristne skal vere diskvalifisert for å delta i den politiske samtalen. Det er heilt naturleg at dei er med, og dei som meiner noko anna, meiner eg gjer ei feilvurdering, seier han.

Han fortel at konferansen i år har eit rekordhøgt tal deltakarar med over 600 betalande gjester. Sist gong var det rundt 450 betalande. Men han innrømmer at gjennomsnittsalderen på deltakarane er relativt høg.

– Det er folk i alle aldrar men med tyngdepunkt i godt vaksne folk. Det er jo dei som er mest fryktlause og mest brennande, både når det gjeld Israel og når vi snakkar om å kjempe tilbake mot sekularismen, meiner han og legg til:

– Vi vil at Noreg framleis skal vere eit kristent land, og det blir det ikkje dersom vi ikkje kjempar for det. Ein del av den kampen handlar om å etablere seg i den offentlege samtalen. Oslo Symposium er eit forsøk på det som har vore veldig vellukka. KPK

1 kommentar »

 • 1

  Palma Vågnes

  07.03.2017, kl. 11:03

  Takker for to fantastiske dager på Oslo Symposium. Er så takknemlig for alle ildsjeler som står frem og formidler til folket sin overbevisning om rett og galt Det er ikke likegyldig hvilken grunnvoll vi bygger landet på. Det er Guds velsignelse som gjør rik. Gud er visdommens kilde. Kjenner mitt hjerte gleder seg fordi det finnes slike krefter i det Norske folk. Når vi leser i norske media blir en nedtrykt men denne konferanser løfter til nye høyder. Er så takknemlig. Dette var vår første gang men ikke den siste. Må Gud velsigne Oslo Symposium

  Svar

Skriv en kommentar

Silje Kausland er ansatt som Ung-leder i ImF-Ung Midthordland, og dermed kan kretsleder Ole Andreas Wastvedt konsentrere seg helt om kretslederoppgavene.

17 kirkesamfunn og organisasjoner, ImF inkludert, har signert en erklæring om det to-kjønnsbaserte ekteskapet. De ber Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og livssynsfriheten.

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

OPPDATERT Medan kong Haakon personleg tok imot den først produserte bibel frå Gideon i Norge, hadde kronprinsparet ikkje høve til å ta imot Gideon for å få overrekt Bibelen som vart produsert til 90-årsjubileet i år.

– Kampen for rettferd er ein heilt nødvendig del av det kristne livet, meiner Sunniva Gylver.

Copyright © Sambåndet 2020