Sambåndet

Torsdag 22. april 2021
RSS
Forfattar Edvard Hoem kjem til Fosnavågen og snakkar om Hans Nielsen Hauge sitt kvinnesyn. (Foto: Paal Audestad)

Likeverd og familie på Hauge-seminar

Kvinnesynet til Hans Nielsen Hauge er tema på Haugeseminaret i Fosnavågen fredag.

Skrevet av Hjørdis Almelid Vikenes og Sambåndet den 12. oktober 2016.

Linda Helén Haukland fortel at for Hans Nielsen Hauge var likeverd det som var viktig og ikkje nødvendigvis likestilling slik mange har oppfatta det som. (Foto: Anders Haukland)

Då Hans Nielsen Hauge (1771-1824) reiste rundt om i landet, hadde han med seg fleire kvinnelege leiarar og lekpredikantar. På den tida skulle verken lekfolk eller kvinner forkynne Guds ord. Under Haugeseminaret i Fosnavågen fredag 14. oktober vil Linda Helén Haukland frå Universitetet i Nordland og forfattar Edvard Hoem snakke om ulike sider ved Hauge sitt kvinnesyn. Anne-Marthe Lillebø og Runde blandakor syter for song og musikk.

Per Sævik har saman med Per-Arne Lillebø, Roger Kvalsvik og Olaus-Jon Kopperstad drifta Haugeseminar i Herøy sidan 2010. Årets seminar med tema likestilling og familieliv er det sjuande i rekka. Midt i seminaret vert det ei matøkt.

Kvinnene sin plass

– I år har vi sett feminismen i Haugerørsla i søkelyset. Hauge let kvinnene ha ein sjølvsagt og sterk plass i rørsla si. Mellom dei framtredande haugekvinnene på den tid var Berte Kanutte Aarflot i Ørsta. I år har vi valt å ha berre kveldsseminar. Tidlegare har vi ofte hatt eit føremiddagsseminar for næringslivet. Med gode foredragshaldarar vil det undre meg mykje om det ikkje vil komme mange frå både by og bygd til dette seminaret, fortel Per Sævik som skal innleie samlinga.

Her kan du sjå Johnn Hardang i P7 snakka om Berte Kanutte Aarflot (Youtube)

Så langt har Haugeseminara vore populære samlingar med opptil 400 deltakarar på kveldssamlingane og kring 150 på næringslivsmøta.

Ikkje teologisk grunna

Forfattar Edvard Hoem fortel at Hans Nielsen Hauge likestilte begge kjønn. Temaet for innlegget hans vert «Hauges kvinnesyn. Hauges predikantinner.»

– Hauge fann ikkje teologisk grunnlag for å hevde at det skulle vere skilnader mellom kvinner og menn. Sara Oust som var ein av leirane i Haugerørsla, reiste rundt i landet saman med ei venninne og forkynte. I Paulus sitt brev til galatarane, kapittel 3, vers 28, står det: «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje træl eller fri, her er ikkje mann eller kvinne; de er alle ein i Kristus Jesus.» Elles kjem eg nok også til å ta ein avstikkar i foredraget mitt til haugianismen på prærien i USA, informerer Edvard Hoem.

«Den haugianske feminismen»

Linda Helén Haukland er stipendiat i sosiologi ved Nord universitetet i Bodø, der ho også har førelese i historie. Ho gler seg til å komme til Fosnavågen i oktober å snakke om «Den haugianske feminismen» og å møte mange engasjerte folk lokalt.

– Eg har latt meg fascinere av Hauge sitt livsverk. Han har sett djupe spor i lokalsamfunna og i landet vårt. Han representerer ein viktig historisk arv for alle nordmenn. Hans Nielsen Hauge hadde ikkje ein agenda om likestilling, men ein tanke om likeverd. Hauge sitt syn var med på å utvaske skiljelinjer i samfunnet. Dei som ikkje kunne lese og skrive, fekk lære det, og sjølv om nokre var analfabetar, var dei like mykje verdt som alle andre. Eg meiner at Hauge sitt kvinnesyn var radikalt fordi han arbeidde for og med kvinner, men målet hans var ikkje primært å frigjere kvinna, men å spreie evangeliet og å bekjempe fattigdom. I arbeidet med dette bleikna kjønnsdimensjonen, meiner Linda Helén Haukland.

Les meir om Hans Nielsen Hauge og seminararrangør Per Sævik i papir-/e-bladutgåva av Sambåndet nr. 9/16.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Christian Lilleheim blir fra 1. august i ny bibellærer på Bildøy Bibelskole. Han kommer fra stillingen som hovedpastor i Salem misjonskirke NLM Bergen.

Eierne av TV12 Bedehuskanalen har et ønske om å være en internasjonal misjonsaktør. Det er hovedgrunnen til at de tok sjumilssteget fra å være en innholdsleverandør til en egen TV-kanal.

For Bergen Kristne Bokhandel har salget økt det siste året på tross av korona, men eksterne inntekter fra deltakelse på arrangementer har uteblitt.

Røde Kors stilte opp da elever fra KVS Bygland ble transportert hjem tirsdag ettermiddag.

Frå 23. mai opnar Israel opp for gruppeturar med vaksinerte utlendingar. – Eit veldig godt signal, seier dagleg leiar i Plussreiser som likevel ikkje planlegg turar denne sommaren.

Copyright © Sambåndet 2021