Sambåndet

Fredag 25. september 2020
RSS
Bildøy Bibelskole har en ganske jevn fordeling av gutter og jenter. Her er kullet fra 2014 på tur til Helgatun. Foto ImF Media arkiv

– Bibelskole ikke bare for jenter

Mens bibelskolen Gå Ut-senteret har få gutter, har Bildøy Bibelskole en ganske jevn fordeling mellom kjønnene.

Skrevet av Brit Rønningen den 31. august 2016.

– Bildet hos oss når det gjelder førsteårsstudenter, er ikke i nærheten av de prosentene som Gå Ut-senteret operer med, sier rektor Gunner Ferstad ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Av artikkelen «Er bibelskule mest for jenter?» går det frem at bare 5 av bibelskolen Gå Ut-senterets 42 elever er gutter. Til sammenligning har Bildøy Bibelskole 63 førsteårsstudenter, 35 jenter og 28 gutter, altså en ganske jevn fordeling.

Linjevalg
– Forskjellene kommer likevel tydelig frem i årets sammensetting på de ulike linjene. Her er det overvekt av jenter både på disippellinjen og musikklinjen, mens det er motsatt på KRIK-linjen der det er flest gutter, sier Ferstad.

Noe av det samme opplever rektor Kjetil Vestel Haga ved Bibelskolen i Grimstad som eies av Normisjon. Deres internasjonale linje, Musikklinje og Vekstlinje har stor overvekt av jenter, mens Idrett & Friluft har flere gutter, og på trosforsvarslinjen Veritas er det likt fordel. Totalt har skolen 116 studenter, hvorav 64 prosent er jenter og 36 prosent er gutter.

Hva slags profil?
– Vi har tenkt en del på det med fordeling av gutter og jenter blant studentene og prøver å ha bevissthet på hvordan treffe både gutter og jenter med vårt studietilbud. Jeg tror det er viktig at en bibelskole tenker gjennom hva slags profil den har, slik at den kan appellere til gutter og ikke blir for feminisert, sier Haga.

På Norsk Luthersk Misjonssambands Bibelskolen Fjellhaug ser det omtrent ut som på Bildøy Bibelskole. Der har man 78 studenter i år, 46 jenter og 32 gutter.

– Det er jo noen flere jenter enn gutter, men det varierer fra år til år. Du kan likevel si at det er nokså likt fordelt, med litt flere jenter, sier administrasjonskonsulent Henna Bjørkskog ved Bibelskolen Fjellhaug.

– Kjønnsfordelingen varierer sikkert etter hva slags bibelskole det er og hvilke linjer de har. Vi har KRIK-linje og der er det nesten like mange gutter og jenter som går. På vår Metro-linje er det 12 jenter og én gutt, og på musikk er det også flertall av jenter, legger Bjørkskog til.

Ikke en jentegreie
Hun er ikke enig i påstanden om at bibelskole er en jentegreie.

– Det er ikke en jentegreie, men går på personlige preferanser og hvilke interesser man har, sier Bjørkskog.

Gunnar Ferstad er på linje med Bjørkskog.

– Mitt inntrykk er ikke at bibelskole er en jentegreie. Møtet med årets studenter gir et bilde av både gutter og jenter som er godt motiverte ikke bare for linjetilbudet, men generelt godt motivert for et studieår med Bibelen som hovedbok. De uttaler et mål om å bli bedre kjent med Jesus og få styrket sin tro, sier Ferstad.

– Det er utrolig viktig at gutter kommer på bibelskole. Det handler om å få fram både mannlige og kvinnelige ledere i kristne sammenhenger. For gutter er det viktig med gode mannlige forbilder som har en klar kristen profil. Vi trenger både menn og kvinner som forbilder, sier Kjetil Vestel Haga.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Dei etterspurde video-snuttane frå The Bible Project er sett av millionar. No kjem dei på norsk, med økonomisk støtte frå mellom andre indremisjonsfamilien.

Laget har lansert nettsida fagsjekk.no, som skal støtte kritisk tenking i møte med mytar, feil og forvirrande framstillingar av mellom anna tru og vitskap i læremiddel og populærvitskap.

Copyright © Sambåndet 2020