Sambåndet

Torsdag 2. april 2020
RSS
I dag starter Bibel og Fellesskap. Her fra fjorårets arrangement. Foto: Brit Rønningen

50 på 55 pluss

Denne uken samles de på 55+ til Bibel og Fellesskap på Bildøy Bibelskole. Noen har sett frem til dette i et år.

Skrevet av Brit Rønningen den 7. juni 2016.

Anja Ulveseth Heggen Foto: ImF Media Arkiv

Fakta

Bibel og Fellesskap:

  • Arrangør: Indremisjonsforbundet
  • Hva: Stevne for 55+
  • Når: 7. - 10. juni
  • Hvor: Bildøy Bibelskole
  • Bibeltimeholder: Kjell Furnes

– Det er et ganske tradisjonelt Bibel og Fellesskap, en blanding av gammelt og nytt. Der er andre talere og sangkrefter, mens rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy Bibelskole og generalsekretær Erik Furnes er faste talere, sier administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen til sambåndet.no.

Hun kan opplyse om at det er 50 påmeldte og 9 ledere.

– Vi ser at det er en nedgang på 10 stykker siden i fjor. Vi får ha en evaluering om vi skal tenke nytt om konseptet i fortsettelsen, sier Ulveseth Heggen.

Kristus og hans embeter
Det er Kjell Furnes som er årets bibeltimeholder. Han skal ha bibeltimer over temaet «Kristus og hans embeter».

– Det var han som ønsket å tale over det temaet, forteller Anja Ulveseth Heggen.

– Det er for å forkynne Kristus og de forskjellige sider ved ham, forklarer Furnes og røper litt hva det handler om:

– Det er sterke sider ved Kristus. Først er det hans gjerning da han kom til jorden, da han var en profet. Og så er det hans gjerning i dag, nå er han øversteprest i himmelen. Til slutt så er det hans fremtidige gjerning, når han skal komme igjen som konge på jorden og skal styre med rettferdighet.

Godt program
Ulveseth Heggen lover et godt program og godt fellesskap.

– Det er kjekt å komme sammen til åndelig fellesskap og måltidsfellesskap. Måltidsfellesskapet er viktig for folk. Noen sier at Bibel og fellesskap er årets høydepunkt. Det er en takknemlig gjeng å være sammen med, sier Ulveseth Heggen.

Foruten henne selv, består lederteamet på Bibel og Fellesskap av Per Helleve, Audun Myksvoll, Eldbjørg og Olav Kristoffersen og Randi og Sverre-Dag Ljønes.

– Vi har gode ledere, slår Anja Ulveseth Heggen fast.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

SAKEN UTVIDES NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

SAKEN UTVIDES NLA Høgskolen i Oslo har vokst seg ut av Staffeldtsgatekvartalet og skal nå leie lokaler i et nytt bygg som Diakonhjemmet skal reise på Vinderen.

(Korona) Koronaviruset hindrer kristne i å samles, men nå vil ImF gi folk den store fellesskapsfølelsen ved å invitere til møteuke på nett.

(Korona) Den kristne bokbransjen hanglar grunna korona-viruset. Omsetnaden dalar mykje, og forleggjarar og butikkar permitterer.

(Korona) Når man ikke kan komme til kirken, får kirken komme hjem. Derfor samarbeider Awana Norge og Frikirkens barn & unge (Fribu) om hjemmekirke.

Copyright © Sambåndet 2020