Sambåndet

Fredag 21. februar 2020
RSS
Knut Hogstad Nilsen (bildet) skal ta over etter Willy Landro ved Bildøy bibelskole. Foto: Privat

Fra NLA til Bibelskolen

Knut Hogstad Nilsen er ansatt som økonomi- og administrasjonsleder ved Bildøy bibelskole.

Skrevet av Petter Olsen og Brit Rønningen den 29. oktober 2015.

Rektor Gunnar Ferstad ved Bildøy bibelskole informerte de ansatte for få minutter siden (publisert kl. 11.45 torsdag 29. oktober).

En pressemelding fra skolen lyder slik:

«Knut Hogstad Nilsen (55) blir ny økonomi- og administrasjonsleder ved Bildøy Bibelskole fra 1. mars 2016. Han kommer fra stillingen som studieadministrativ leder for den fusjonerte NLA Høgskolen. Han har vært knyttet til NLA Høgskolen i Bergen de siste 17 årene og har tidligere vært ansatt i flere stillinger i ImF, både i kretser og sentralt som Finnmarkskonsulent. Nilsen er bosatt på Sotra, er gift med Lillian og har to voksne barn.

Bibelskolen vil i Nilsen få en person som kjenner godt til ImF sitt arbeid og historie. Han har bred skoleerfaring både gjennom tiden ved NLA og gjennom styrearbeid i blant annet Framnes Kr. Vidaregåande skule. Nilsen selv uttaler at å returnere til en stilling i ImF er litt som å komme tilbake til røttene.»

Kontakt med NLA
Indremisjonsforbundet er eier av Bildøy bibelskole, som er landets eldste. Foruten å ha vært finnmarkskonsulent i ImF sentralt har Knut Hogstad Nilsen også vært ansatt i Sogn og Fjordane Indremisjon.
– Vi hadde et ønske om å styrke den skolefaglige biten. Det har vi når fått gjort, og det har vært et viktig moment for oss i vår søken etter kandidat til denne stillingen, sier rektor Gunnar Ferstad til sambåndet.no.
Økonomi- og administrasjonslederstillingen er plassert i ledergruppa sammen med rektor og studieleder og er full stilling.
– Blir det nå tettere kontakt mellom Bildøy bibelskole og NLA?
– ImF er en av NLA Høgskolens eiere, og slik sett er det en relevant og nærliggende tanke. Det kan i alle fall bety at noen dører bli lettere å gå ut og inn igjennom, men det har ikke vært et viktig moment i ansettelsesprosessen, sier Ferstad.
Tiltredelsesdatoen 1. mars har sammenheng med at han som i dag er i stillingen, Willy Landro, blir pensjonist fra samme dato.
Viktig funksjon
– Det er en helhetsvurdering og flere faktorer som gjorde at jeg søkte stillingen. Det er en skole jeg kjenner godt fra før. Jeg har selv gått på skolen da den var i C.Sundts gate, og jeg ser på den som en viktig funksjon i indremisjonsarbeidet. Da er det fint å kunne bidra til videreutviklingen av skolen, sier Knut Hogstad Nilsen til sambåndet.no.
Han vet hva han vil vektlegge som ny økonomi- og administrasjonsleder:
– Det skolefaglige og kvalitetssikringsarbeidet vil være hovedprioritet for meg. Så er det også viktig med god og ryddig økonomi og administrsajon og drive godt hva angår studenter og personalet.
– Hva tenker du om å gå fra en skole med over 2000 studenter til en langt mindre skole med under 100 studenter?
– Det vil sikkert bli et mer oversiktlig miljø, og det vil være mye å sette seg inn i som er forskjellig fra NLA. Med studenter som både studerer og bor her, er det mer mulighet for kontakt med studentene, svarer Nilsen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

SAKEN ER OPPDATERT Lære- og tilsynsrådet i ImF står fast på den gjeldende veiledningen om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten.

Copyright © Sambåndet 2020