Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS
Tidligere leder for IKO, Finn Wagle (t.h) utfordrer dagens leder, Marianne Uri Øverland (t.v) og IKO generelt, til å ta tak i synkende dåpstall, samfunnsideologi og kristendom som religion og kulturarv på skolearenaen.

– Kristendom bør inn i flere skolefag

– Som kulturarv hører kristendommen så å si til skolens sjel, mener tidligere biskop Finn Wagle.

Skrevet av Kristin Winther Jørgensen, KPK og Petter Olsen den 2. september 2015.

Fakta

 • IKO 70 år

  - 1945: Kristelig pedagogisk kontor etableres
  - 1948: Kristelig pedagogisk kontor endrer navn til Institutt for Kristen Oppseding
  - 1950: Prismet, tidsskrift for skole og hjem, etableres
  - 1960: Bladet

  Vi foreldre kommer ut for første gang
  - 1969: IKO intensiverer arbeidet med
  å styrke den kirkelige undervisningen, blant annet med forslag til plan for konfirmantundervisningen
  - 1970: D
  åpssamtaler, utdeling av Kirkebok til 4-åringer og NT/Bibel til 11-åringer
  - 1981: IKO er med i stiftelsen av 
  Norsk kristelig barnehageforum sammen med 16 andre organisasjoner og organer
  - 1983: Hjemmets D
  åpsring, forløperen til Dåpsklubben Tripp Trapp, etableres
  - 1991: IKO har ansvar for prosjektet og innf
  øring av Plan for Dåpsopplæring i avtale med Kirkerådet
  - 2003: Stortinget vedtar en reform av trosoppl
  æringen. IKO tar initiativ til flere prosjekter for å støtte opp om reformen
  - 2005: Trosoppl
  æringskonferansen arrangeres for første gang med cirka 300 deltakere

TROSPLLÆRING: Wagle holdt en tale under 70-årsjubileet til IKO – Kirkelig pedagogisk senter (se faktaboks) nylig. I sin tale trakk Wagle også frem at det i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn foregår en ideologisk kamp.

– Samfunnet ikke nøytralt

– Slik er det også i dag, selv om vi forledes til å tro at ideologiene er døde. Men samfunnet er ikke noe verdimessig nøytralt rom. Det er ikke bare i kirken det forkynnes. Samfunnet er et rom for forkynnelse. Kultur er forkynnelse, fordi all kultur – direkte eller indirekte – formidler et menneskesyn og et syn på livet, sier Wagle.

Han mener at det budskap kulturen i dag forkynner, i virkeligheten er meget sammensatt.

– Aller sterkest er det markedskreftene som forkynner. De forvalter et budskap som nærmest umerkelig sniker seg under huden på oss alle. Ikke minst gjelder det neste generasjon, de mest forsvarsløse blant oss, sier Wagle.

– Forkynne Guds vilje

Han holder frem at IKO, i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn, må stå opp mot markedskreftenes budskap og forkynne Guds gode vilje for livet.

IKO må gjøre det for neste generasjons skyld, for skaperverkets skyld, for livets egen skyld.

Skole og barnehage

IKO-leder Marianne Uri Øverland sier seg enig i at det er IKOs oppdrag å forkynne Guds gode vilje, å være en motkraft mot markedskreftene når dette er nødvendig.

– IKO jobber for et samfunn hvor det skal være rom og åpenhet for kristen tro, håp og undring. IKOs samfunnsfokus har i alle år vært rettet spesielt mot skole og barnehage, sier hun.

Trosopplæring

Uri Øverland sier IKO nå vil arbeide sterkere inn mot kirke-skole-samarbeidet, da gjennomføringsfasen av trosopplæringen snart er gjennomført. 

– Skolen er et meget viktig område der vi fra kirkelig side kan tilby skole og barnehagene faglig hjelp til å oppfylle kompetansemålene. Dette gjelder KRLE-faget, men også alle de andre fagene der kristen arv og kultur har sin naturlige plass. Vi tilsetter i disse dager en ny rådgiver som vi ha skole-kirke-samarbeidet som en av sine hovedoppgaver.

Uri Øverland sier også at IKO også vil arbeide med skolegudstjenesten, å gi hjelp til å lage gode opplegg slik at en kan skape konstruktivt samarbeid mellom kirke og skole.

Kulturarv

Wagle mener at IKO i sitt arbeid bør være opptatt av kristendommen som religion og som kulturarv, med betydning for hele skolens virksomhet. Han mener også at IKO bør arbeide for å sikre denne kulturarven en selvfølgelig plass i grunnutdanningen for alle lærere og førskolelærere i landet vårt.

– Som kulturarv hører kristendommen så å si til skolens sjel. Som kulturarv bør den derfor naturlig komme til uttrykk i flere av skolens fag, som norsk, samfunnsfag og musikk. IKO må insistere på dette, ikke minst i kontakt og samarbeid med barnehage og skole og landets utdanningsinstitusjoner.  KPK

Les også: – Kristne skoler utbrer åndsfriheten

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020