Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS
Kenneth Foss, daglig leder i i ImF-ung, og lagskonsulent Otto Dyrkolbotn ønsker seg nye ImF-unglag i løpet av dagen.

Etterlyser nye lag – før fristen går ut

I dag er siste frist for å sikre startstøtte til nye barne- og ungdomslag for i år.

Skrevet av Sambåndet den 31. august 2015.

Fakta

Hva er Frifond?

 • Støtteordning som fordeles til sentralleddene i Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Sentralleddet i hver organisasjon vedtar selv intern fordelingsnøkkel.
 • I 2013 var summen 125 millioner. Den kommer fra overskudd fra Norsk Tipping og bevilging over statsbudsjettet. ImF-ung fikk 2 millioner av disse.
 • ImF-ung har laget følgende fordeling:
  • Administrasjon, 5 % (lovregulert)
  • Prosjektstøtte etter søknad, 30 %
  • Startstøtte, 8 000 til alle nye lag
  • Driftsstøtte. Resterende beløp fordeles til alle innmeldte ImF-ung lag
 • Les mer om frifond og krav til søknader på imfung.no

– Hvis du kjenner til lag som har eksistert, men ikke meldt seg inn, eller det startes opp lag nå i sommer eller på høsten, så kan du fylle ut et skjema på nettsiden vår, og da vil du i løpet av september motta 8000 kroner, sier Kenneth Foss i en informasjonsvideo på imfung.no

Pengene han her snakker om er såkalte Frifond-midler. Hvert år utbetales langt over 100 millioner til norske barne- og ungdomslag og ImF-ung er en av mottakerne. To millioner finner vegen til ImF-ung og det meste av dette deles rett ut til lagsarbeidet.

– 8000 kroner er ganske mye penger og det er penger som laget får og som kan brukes på ting som kommer til gode for de barn og unge som går i laget, sier Foss.

Siste frist for å melde inn nye lag, er i dag og. Oppfordringen fra Kenneth Foss er derfor udiskutabel:

– Meld inn!

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020