Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS
Den videregående skolen KVS Lyngdal er en av de få ImF-eide skolene som har fått oppmerksomhet i sekulær presse for verdidokumentet sitt. FOTO: KVS Lyngdal.

ImF stiller seg solidarisk med NLM

Indremisjonsforbundet (ImF) står for det samme som NLM i saken om verdidokument for skolene, understreker generalsekretær Erik Furnes overfor statlig ombud.

Skrevet av Petter Olsen den 28. august 2015.

Erik Furnes har skrevet brev til likestillings- og diskriimeringsombudet. Foto: ImF Media arkiv

I et brev til likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser Furnes til kritiske medieoppslag i sommer om verdidokumentet til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

– NLM og NLM sine skoler har stort sett vært eneste skyteskive, påpeker Furnes.

– Lite kjennskap 

LDO har uttalt til flere medier at de vil be NLM «redegjøre for hvordan verdidokumentet ivaretar forpliktelsene deres som arbeidsgiver og overfor elevene».

– Som leder for ImF undrer jeg meg på om LDO har såpass lite kjennskap til norsk organisasjonsliv som en her får inntrykk av. Bare innen friskolesegmentet driver ImF i dag 24 skoler, enten som eneeier eller i samarbeid med andre organisasjoner som for eksempel NLM. Vi står for de samme verdier, og vi uttrykker samme forventning til våre ansatte, understreker Furnes.

– Bør ikke diskrimere

Generalsekretæren undrer seg i brevet over hvorfor «LDO skal be om en slik redegjørelse bare fra NLM, all den tid norsk organisasjonsliv har mange aktører med sammenfallende verdier.»

– Fra ImF sin side vil vi stille oss solidariske med NLM, og Likestillings- og diskrimineringsombudet bør ikke diskriminere NLM i forhold til andre organisasjoner og kirkesamfunn, skriver Furnes.

Han avslutter med å vise til at ImFs verdidokument er åpent tilgjengelig på imf.no.

Hele brevet

Her følger teksten i brevet i sin helhet:

«Verdidokument for kristne organisasjoner

I sommer har det vært en del kritiske medieoppslag om Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sitt verdidokument, og vi har registrert at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har sluttet seg til kritikken. Selv om NLA Høyskolen, som eies av syv organisasjoner, har vært inne i bildet, har likevel NLM og NLM sine skoler stort sett vært eneste skyteskive. NRK skriver dette på sin nettside 27.juli: «Norsk Luthersk Misjonssamband eier skolene som ber lærerne stå inne for et verdidokument som slår fast at ekteskap skal skje mellom mann og kvinne» og vi kan videre lese: «Likestillings- og diskrimineringsombudet uttrykte bekymring for verdidokumentet allerede i 2006. Hun vil nå på nytt ta kontakt med Norsk Luthersk Misjonssamband og be dem redegjøre for hvordan verdidokumentet ivaretar forpliktelsene deres som arbeidsgiver og overfor elevene».

Som leder for Indremisjonsforbundet (ImF) undrer jeg meg på om LDO har såpass lite kjennskap til norsk organisasjonsliv som en her får inntrykk av. NLM er bare en av flere organisasjoner og kirkesamfunn i Norge som til sammen eier og driver et stort antall institusjoner, og med ulik ordlyd kommuniserer vi den samme forventning til at ansatte skal arbeide i forpliktende lojalitet til vårt læregrunnlag. Bare innen friskolesegmentet driver ImF i dag 24 skoler, enten som eneeier, eller i samarbeid med andre organisasjoner som for eksempel NLM. Vi står for de samme verdier, og vi uttrykker samme forventning til våre ansatte.

Nå ser jeg i siste utgave av Utsyn (NLM sitt blad) at LDO har bedt NLM om en redegjørelse angående organisasjonens verdidokument. Jeg uttrykker med dette det merkverdige i at LDO skal be om en slik redegjørelse bare fra NLM, all den tid norsk organisasjonsliv har mange aktører med sammenfallende verdier. Fra ImF sin side vil vi stille oss solidariske med NLM, og Likestillings- og diskrimineringsombudet bør ikke diskriminere NLM i forhold til andre organisasjoner og kirkesamfunn.

For ImF sitt vedkommende, er våre verdidokument åpent tilgjengelig på våre nettsider, http://imf.no/ressurser/oppdatert-dokumentasjon/ (nederst på siden).»

1 kommentar »

  • 1

    Oskar Tveit

    06.09.2015, kl. 12:53

    Bra Furnes, men hva med å gjøre dokumentet til det det egentlig er .Indremisjonens grunnlov,jeg kan ikke se spor av dette dokumentet på de sidene som viser skolene dere driver.Man må lete seg frem selv. Ser jeg på sidene til KVS ,så står det at det er en kristen skole,men ikke at dere har et verdidokument som er svært konservativt som overordnet .Det jeg ser av brosjyrer er tvert om ganske flotte actionbilde av kule aktiviteter.Til og med uniformer er visst i bruk,ser nesten ut som en halvmilitær aktivitet.Det gleder en gammel militær, men verdidokumentet er som sagt vanskelig å finne.Det virker som de som jobber på disse skolene er litt brydd over det som står der,men de har jo godtatt dette så det er vel feil.Stolthet og fasthet burde de stå frem med i så viktige spørsmål. Jeg venter i spenning på at dette kommer mer frem i lyset,slik at det blir helt tydelig hva dere står for.

    Svar

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020