Sambåndet

Søndag 13. juni 2021
RSS

− Viktig med barne- og ungdomsarbeid

Ole Christian Martinsen (29) fra Bergen blir fra september den nye barne- og ungdomskonsulenten i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Skrevet av Brit Rønningen den 12. juli 2015.

Fakta

Ole Christian Martinsen

  • Fra Bergen
  • 29 år
  • gift og to barn
  • Aktuell: Ny barne- og ungdomskonsulent i Nordmøre og Romsdal Indremisjon

I Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) er det endringer i personalet. Ole Christian Martinsen er et nytt ansikt i NRI. Han er ansatt som barne- og ungdomskonsulent i 80 % stilling og i en 20 % stilling i administrasjonen på kretskontoret og begynner i september. Martinsen er gift og har to barn og er snart ferdig med master i teologi fra NLA.

Viktig arbeid
− Det er viktig med barne- og ungdomsarbeid og med et godt tilbud til barn og unge. Så er det veldig kjekt og givende å jobbe med ungdommer. Vi har ansvar for og kall til å gi videre det vi har blitt gitt. Slik begrunner Martinsen sin motivasjon for å jobbe som barn- og ungdomskonsulent.

Han er ikke helt ukjent med Indremisjonsforbundet.

− Jeg har gått på YA i Betlehem og så har jeg gått på Bildøy Bibelskole, forteller Martinsen.

Variert stilling
I den nye stillingen vil han jobbe mest med ungdom.

− Det er en variert stilling. Jeg vil ha ansvar for leirer, møter i ungdomsrådet og andre ungdomsarrangementer, samarbeide med teamet fra Bildøy som skal jobbe her, ha kontakt med lokallag og oppfølging av dem og være kontaktperson mellom NRI-Ung og ImF-Ung. Hovedsakelig vil det gå på leirarbeid og lagsbesøk.

Å nå ungdom
I barne- og ungdomsarbeidet tror Martinsen at det må jobbes på flere plan.

− For å nå ungdom er kommunikasjon og språk viktig, for å gjøre budskapet interessant. Skolebesøk og leirene for barn og unge er en mulighet for å nå ut. Sosiale medier er også en viktig arena å bruke, for å få tak i ungdom.

− Hva vil du legge vekt på som barne- og ungdomskonsulent?

− Det er viktig å jobbe med rekruttering og gjøre NRI-Ung og leirene enda mer kjent og få med flere frivillige, svarer Martinsen.

1 kommentar »

Skriv en kommentar

– I dag har vi heist flagget, sier prosjektleder Odd Inge Austevoll.

ImF Midthordland gav kost og losji på leirstaden sin til nokre av dei som måtte evakuera på grunn av storbrannen på Sotra.

ImF har sett ned ei ad hoc-gruppe som skal sjå på korleis ImF sentralt og kretsane eventuelt kan bidra med innhald til TV12 Bedehuskanalen.

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Det blir likevel ikke skoledrift i dette bygget i Brynaskogen på Voss, og oppstart av Danielsen ungdomsskole Voss må dermed utsettes med ett år.

Copyright © Sambåndet 2021