Sambåndet

Onsdag 20. november 2019
RSS
Hele småtrinnet deltok på Hjertero-konserten. Foto Vilhelm Viksøy

Tok ferie med Hjertero

– Vi ville lage et pusterom og gi noe tilbake til foreldrene, sier Ingvill Kvalsnes Blom om konserten som reflekterte et nytt «fag» på timeplanen ved Danielsen barneskole på Sotra – karakterbygging i elevene.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 3. juli 2015.

Inspektør Ingvill Kvalsnes Blom (t.v) og kordirigent Anne Marthe Lillebø var begge svært fornøyd med elevenes innsats under Hjertero-konserten. Foto Vilhelm Viksøy

Fakta

Hjertero

  • Danielsen barneskule på Sotra ønsker at skolehverdagen også skal preges av karakterbygging av elevene.
  • Et års arbeid med ulike karakterord ble avsluttet med konsert der karakterordene var gjennomgående tema
  • Fra høsten 2015 starter en treårig syklus der også SFO skal delta.
  • Karakterene som skal arbeides med er:
    • 1. året: orden, hensyn, godhet, flid, frimodig, initiativ, glede
    • 2. året: ansvar, ydmyk, gavmild, utholdenhet, tillit, respekt, takknemlig
    • 3. året: ærlig, selvbeherskelse, tålmodig, kreativitet, klokskap, trygghet

Det startet for to år siden da inspektør Ingvill K. Blom selv satt på skolebenken og lyttet til et seminar fra den svenske friskoleutvikleren Hans Gabre. Han har blant annet hatt ansvar for å bygge opp Livets ord sine skoler i Sverige og han delte fra erfaringene deres med å bygge elevenes karakter, ikke bare kunnskap.

– Det han underviste om, tente meg, sier en entusiastisk Ingvill K. Blom.

– De har laget et program som strekker seg fra barnehage til videregående skole, som handler om å gi barn og unge gode karaktertrekk. Jeg kjente at dette har jeg også lyst til å få til hos oss.

«Gangs mennesker».
På Danielsen sin internkonferansen i fjor høst, fikk flere lærere ved skolen møte Gabre, og hun fikk god respons fra personalet. Hver måned i skoleåret som ligger bak, har inneholdt et fast karaktertrekk, eller verdi, som skulle gjennomsyre og ligge i bunn av alt som skjedde på skolen. Godhet, kreativitet, respekt og hjelpsomhet, er noen av verdiordene som har stått på timeplanen

– Egentlig er ikke dette noe nytt for det heter jo i Kunnskapsløftet at vi skal gjøre elevene til «gangs mennesker». Vår utfordring er derfor å gjøre dette i en kristen ramme og spørre hva dette betyr for oss, sier Blom.

­­– Som mennesker har vi en grunnmur, vi har våre røtter, som hjelper oss i møte med livet. Allerede nå kan vi utruste barna for det livet som kommer. For livet og utfordringer vil komme, på godt og vondt, og da kan vi som kristen skolen være med å gi  dem en ballast med gode karaktertrekk. Skolen blir da en aktør i dette, hjemmet er likevel den viktigste arena. Som skole er vi avhengig av et godt samarbeid med hjemmet.

n-danielsen-hjertero-verdiord-fotoVVStore ord.
Måten dette kan integreres i hverdagen, er flere.

– Si at noen får et litt dårlig resultat på en prøve. Da kan vi sammen snakke med elevene om hva som gir dem verdi, at de er verdifulle i kraft av seg selv, uavhengig av prøveresultat, sier Ingvill K. Blom.

– Vi brukte også karakterordet aktivt i andaktene og bevisstgjør rundt det i samlingene. Vi har også ukens sang som skal gjenspeile dette, sier hun.

– Og nå i mai, da vi hadde kreativitet på planen, arbeidet vi bevisst med å bruke dette i tilbakemeldingene til elevene; prøve å se nye sider og løfte fram kreativitet, sier Danielsen-inspektøren, som poengterer at dette ikke bare handler om hva skolen skal si til elevene.

– Noe av målet med dette er også at elevene våre skal bli ansvarliggjort for det de gjør. De skal forstå at de har ansvar for sine handlinger og at det de sier og gjør får konsekvenser.

Undervegs
Ingvill Kvalsnes Blom erkjenner at denne vegen fra planer på papir til praktisk hverdag og liv, er krevende å få til, men den er helt nødvendig og viktig.

– Ellers blir det bare store, fine ord, sier hun.

– Men hva når det oppstår vanskelige situasjoner, en mobbesak for eksempel. Bruker dere dette da også?

– Målet er at vi skal greie å integrere karakter-tenkingen i hele skolehverdagen, men her er vi fortsatt undervegs. I et slikt tilfelle kan vi for eksempel ta fram verdien om «hensyn» og spørre – «hva lærte vi om dette i november? Greide vi å gjøre det nå?». Eller «ærlighet», og snakke sammen om hva det vil si å være ærlig og «skal man alltid si alt man tenker om andre».

­– Vi er altså på ingen måte i mål. Vi er i startgropen. Men nå i år har de fleste lærerne vært med på dette og fra høsten starter vi en 3-årig syklus med karakterord. Da blir også SFO en del av opplegget og vi vil informere foreldrene om opplegget, sier Ingvill K Blom.

Konsertgave
Og mot slutten av skoleåret fikk altså foreldrene oppsummert det elevene har arbeidet med hele året. Karaktertrekkene elevene har hatt både på lekseplan og i undervisning, ble reflektert tilbake gjennom dans, drama og ikke minst sang.

– Foreldrene gir oss ungene sine, det kjæreste de har. Derfor ønsket vi på denne måten å gi noe tilbake både til dem og samfunnet, sier Ingvill K. Blom.

(Til orientering: Journalisten i denne saken har selv elever ved skolen. Saken er produsert i samråde med redaktør etter redaksjonelle kriterier.)

n-danielsen-hjertero-publlikum

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Konservative kristne har en tendens til å være mer opptatt av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma, grunnleggeren av Rettferdskonferansen.

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

Copyright © Sambåndet 2019