Sambåndet

Fredag 25. september 2020
RSS
David Kamalirad er aktiv i Bergens Indremisjon, Betlehem.

Konvertitt ble trodd – får trolig opphold

En fersk dom i Borgarting lagmannsrett betyr etter alt å dømme at konvertitten David Kamalirad, aktiv i Bergens Indremisjon, får opphold i Norge.

Skrevet av Petter Olsen den 25. februar 2015.

Borgarting lagmannsrett har i dommen eklært at vedtakene fra Utlendingsnemnda (UNE) der Kamalirad fikk avslag på asylsøknaden sin, er ugyldige. Det bekrefter advokat Asgeir Thomassen overfor sambåndet.no.

– Saken blir nå sendt tilbake til UNE, men jeg tror ikke at de vil fatte et vedtak som er negativt for min klient. Jeg anser det derfor som sannsynlig at han nå vil få opphold i Norge, sier Thomassen.

Advokaten understreker at dommen er enstemmig.

– Budskapet i dommen er at retten tror min klient på at han er en kristen, og at han vil være i fare dersom han returneres til Iran, sier Thomassen.

Advokaten påpeker at saken kan ankes til Høyesterett, men han tror det vil være vanskelig for UNE å nå fram med en eventuell anke.

– Har du snakket med din klient?

– Foreløpig har jeg sendt ham en melding på Facebook. Han svarte «Hurra!», sier Thomassen.

– Sannheten kom fram

David Kamalirad selv er glad og opprømt når sambåndet.no ringer:

– Det er vanskelig å sette ord på det. Men sannheten kom fram i retten. Vi hadde vitner både fra Hellas, Norge og Finland, sier Kamalirad.

Han tror UNE har en skepsis overfor konvertittet ut fra en tanke om at asylsøkere konverterer bare for å få opphold og ikke fordi de faktisk er blitt kristne.

– Det er også jeg imot, sier han.

David Kamalirad er aktiv både i Bergens Indremisjon og i Salt Bergenskirken.

– Jeg setter stor pris på støtten jeg har fått fra disse menighetene, både økonomisk og i form av støttegruppe, og er stolt av å ha dem som søsken, sier Kamalirad.

Han er aktiv i forsamlingene blant annet i forbindelse med arbeid blant andre konvertitter.

Advokat Asgeir Thomassen mener dommen er riktig:

– Jeg mener det aldri har vært tvil om at min klient er en kristen, og vitnene våre er blitt tillagt stor vekt, påpeker Thomassen.

– Gledelig

Administrasjonsleder Kenneth Hjortland i Bergens Indremisjon var en av dem som vitnet til fordel for Kamalirad i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Dette er svært gledelig. Det viser at lagmannsretten har tillagt de kristne lederne som vitnet i retten, vekt og troverdighet, og det er tydelig at David selv har blitt trodd, sier Hjortland til sambåndet.no.

Hjortland beskriver dommen som en stor lettelse.

– Den er kanskje også et signal til UNE om at man må se på hvor lista for troverdighet skal legges, sier Kenneth Hjortland.

– Vil vurdere anke

Advokat Christian Fredrik Galtung representerte Staten v/Utlendingsnemnda. Det lper nå en ankefrist på en måned.

– Vi har bare såvidt fått sett på dommen. Jeg konstaterer at den er helt annerledes enn den som kom fra tingretten, sier Galtung til sambåndet.no.

Advokaten vil nå se på dommen sammen med UNE, og så må UNE avgjøre om dommen skal ankes inn for Høyesterett.

– UNE vil måtte ta hensyn til dommen. Men det vil ikke bli truffet noe nytt vedtak før UNE enten bestemmer seg for ikke å anke, eller dersom saken blir avvist i Høyestretts ankeutvalg, opplyser Galtung.

For å bli sluppet gjennom nåløyet i Høyestrett, er det ikke nok at en part er uenig i bevisvurderingen, for eksempel hvorvidt Kamalirad skal anses som kristen eller ikke.

– Saken må også ha betydning utover seg selv, altså inneholde prinsipielle spørsmål, sier advokat Christian Fredrik Galtung.

1 kommentar »

  • 1

    Tor Øyvind Sandaker

    27.02.2015, kl. 20:00

    I KIA sammenhengen er det stor glede over at David K. vant fram i Lagmannsretten. I seks år har vi kjempet for å vinne fram og endelig lyktes det. Husker veldig godt jeg møtte David første gang. Det var på Arna Mottakssenter i Ytre Arna i september 2009, hvor KIA hadde «Leksehjelp i Norsk». Har aldri tvilt på at han har en levende tro på Jesus Kristus og dermed et godt vitnesbyrd å dele med mennesker som har den samme bakgrunn som han. Det var en stor glede å få vitne i Lagmannsretten blant annet sammen med Svein Ludvigsen, Stig Magne Heitmann og Øystein Gjerme. En ny tid har begynt for David – la oss omslutte ham videre i forbønn. Der er mange ting som nå videre må falle på plass. Dette gjelder også personer i samme situasjon som David. Be også for bibelgruppa som samles hver fredag på KIA (Betlehem) for farsi og dari talende (Iran og Afghanistan).

    Svar

Skriv en kommentar

Komponist Else Olsen S. blander eksperimentell samtidsmusikk og bedehusmusikk for å gi publikum fragmenter av minner, smaker og fremtidshåp

Lars Dale (58) fra Fredrikstad er ansatt som administrasjonsleder i Awana Norge.

Etter et tiår med frivillig kontingent og tilhørende inntektssvikt, har ImF-styret nå bestemt at Sambåndet skal bli et ordinært abonnementsprodukt.

Dei etterspurde video-snuttane frå The Bible Project er sett av millionar. No kjem dei på norsk, med økonomisk støtte frå mellom andre indremisjonsfamilien.

Laget har lansert nettsida fagsjekk.no, som skal støtte kritisk tenking i møte med mytar, feil og forvirrande framstillingar av mellom anna tru og vitskap i læremiddel og populærvitskap.

Copyright © Sambåndet 2020