Sambåndet

Mandag 17. februar 2020
RSS
Bjarte Vesetvik er barne- og familieleder i ImF-Ung.

Vil utruste og inspirere

ImF-Ung inviterer barne- og ungdomsledere til lederkonferanse på Bildøy i midten av mars.

Skrevet av Brit Rønningen den 20. februar 2015.

Fakta

Lederkonferansen

  • For barne- og ungdomsledere
  • 13.-15. mars 2015, Bildøy Bibelskole
  • Disse er med: Jarle Waldemar, Gunnar Ferstad, Bjørn Hinderaker, Sven Weum, Andreas Evensen, Kjetil Fyllingen m.fl.
  • påmeldingsfrist 23. februar
  • Les mer hos imf-ung.no

Barne- og familieleder Bjarte Vesetvik i ImF-Ung håper det blir fullt på barne- og ungdomslederkonferansen 13.-15. mars. Programmet består av bibeltimer og seminarer. Jarle Waldemar, Sven Weum, Bjørn Hinderaker og Gunnar Ferstad er innledere.

− Barne- og ungdomsledere har forskjellige utfordringer, derfor vil noen av seminarene være delte, mens andre er felles, sier Vesetvik.

Rullerende konferanser
− ImF-Ung har arrangert slike konferanser tidligere. Hva er det nye med denne konferansen?

− Tidligere hadde vi enkeltstående lederkonferanser bare på Bildøy. Det viste seg at de som bor langt unna, kom ikke til Bildøy. Det nye er at vi nå har rullerende lederkonferanser. Det vil være et halvt år mellom hver konferanse, forteller Vesetvik.

Foruten lederkonferanse på Bildøy blir det også lederkonferanse i oktober på Ognatun i Rogaland og våren 2016 på Sunnmøre et sted. Ifølge Vesetvik blir konferansene for kretsene som ligger i nærheten.

− Så er det også nytt at vi samler barne- og ungdomsledere til en felles konferanse. Tidligere har barneledere og ungdomsleder hatt hver sine konferanser.

Utruste og inspirere
− Hvorfor arrangerer dere lederkonferanse?

−Vi ønsker å utruste og inspirere barne- og ungdomslederne og være et treffpunkt hvor man kan møte andre som jobber med det samme. Så trenger vi å rekruttere nye barne- og ungdomsledere skal vi nå målet til ImF-Ung om at vi innen 2020 skal ha 450 lag.

Påmeldingsfristen er 23. februar, altså på mandag. Vesetvik påpeker at konferansen ikke bare er for dem som er med i ImF, men er åpen for alle som jobber med barn og unge.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

OPPDATERT Fredheim Arena anker ikke avslaget på søknaden om skoledrift. Dersom forsamlingens årsmøte skulle være uenig i beslutningen, er alternativet å søke på nytt i 2021.

SAKEN ER OPPDATERT Lære- og tilsynsrådet i ImF står fast på den gjeldende veiledningen om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten.

En stortingsrepresentant fra Ap stilte spørsmål til likestillings- og kulturministeren om hvorvidt ImFs verdidokument for skoler er i tråd med dagens lovverk. Svaret fra statsråden inneholder ingen overraskelser.

OPPDATERT Krik skal jobbe videre med hvilke forventninger man skal ha til ulike kategorier ansatte med tanke på lojalitet til KriKs verdier.

Dårlig økonomi gjør kristne friskoler avhengige av gratisarbeid fra foreldre og ansatte, men dugnadsviljen er dalende. Friskoleforeldre i byene er vanskeligst å mobilisere.

Copyright © Sambåndet 2020