Sambåndet

Onsdag 25. november 2020
RSS

Frænabu godkjent som leirskole

Leirstedet Frænabu har fått en «ekstrafot» å stå på når det nå kan ta imot skoleklasser til leirskoleopphold.

Skrevet av Brit Rønningen den 11. desember 2014.

I sommer, i forbindelse med lanseringen av den nye hjemmesiden til Nordmøre og Romsdal Indremisjons leirsted Frænabu, www.frenabu.no, nevnte kretsleder Arild Ove Halås til sambåndet.no at det ble jobbet med å få godkjent Frænabu som leirskole. Nå har Fræna kommunestyre vedtatt med 31 mot 1 stemmer å støtte leirskoledrift på Frænabu.

Positivt bidrag
− Det vi håper, er at dette skal bidra positivt til økonomien, og at eiendommen og rommene blir utnyttet i større og bedre grad enn i dag. Vi ser at vi har mye å gå på når det gjelder å utnytte rommene, særlig i ukedagene, sier Halås.

− Og hvordan har det gått siden hjemmesiden til Frænabu kom, har det blitt mer utleie?

− Litte grann, men vi har ikke brukt hjemmesiden slik som vi hadde tenkt. I 2015 vil vi satse på at hjemmesidene til leirstedene våre blir mer kjent. Og vi skal starte et omfattende PR-arbeid mot skolene om vårt leirskoletilbud. Det er få leirskoler i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane. Vi har tro på at vi har et godt produkt.

Innstilte positivt
Prosessen med å få Frænabu godkjent som leirsted, startet i begynnelsen av januar. Det har vært møter og dialog med Bjørnsund Leirskole. Rektor ved leirskolen, Erling Hustad, har vært rådgiver i prosessen.

− Vi har også lagt stor vekt på ikke å trå inn på deres områder, sier Halås.

Det har også vært møter med rådmann, komunalsjef og leder for undervisningsavdelinga i Fræna kommune. Rådmannens innstilling til kommunestyret var at Fræna kommune støtter leirskoledrift på Frænabu. Et av kravene til en godkjent leirskole er at det pedagogiske personalet (lærerne) er ansatt i kommunen.

Seriøs aktør
− Vi har hatt besøk av representant for Norsk Leirskoleforening. Det har vært viktig for oss å bli godkjent av leirskoleforeningen for å være en seriøs aktør i markedet. Nå gjenstår noe arbeid med det pedagogiske opplegget, som Gunnlaug Lima har hovedansvaret for, forteller Halås.

Leirskolen har allerede fått sin hjemmeside, www.frenabu.no/leirskole, og noe av opplegget er allerede klart, som aktivitet og læring på og rundt Hostadvatnet, tur til Atlanterhavsveien, overnatte en natt i gapahuken i ”Frænabu-skogen”, tur til den gamle bygdeborga «Aslaksteinen» eller den store marmorgrotta «Trollkirka» og «Fjellet ved kysten» – fjelltur. De første «kundene» blir Molde Friskole, som kommer på leirskole til våren.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

ImF Sunnmøres årlige arrangement «Stjernedryss i advent» blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

(Korona) Tilbud for unge bør være et prioritert område resten av 2020, mener generalsekretær og kretsledere i ImF.

(Korona) Misjonseide Plussreiser får 2,5 millioner kroner til omstilling av virksomheten og kompetanseheving for ansatte.

Copyright © Sambåndet 2020