Sambåndet

Søndag 5. april 2020
RSS
Et historisk øyeblikk. Åpning og snorklipping. Fra v. Slava, pastor i Baptistkirken; styreleder i Vyborghjelpen, Jon Teigen; Victor, leder for baptiskirken i St.Petersburgområdet, hovedpastor Aleksey og bestyrerfamilien. FOTO: PRIVAT

Tror på 500.000 til Vyborg

I løpet av en uke skal fem bedehus samle inn penger til fattige i Vyborg i Russland.

Skrevet av Brit Rønningen den 27. august 2014.

Gudrun Longva fra Brattvåg er nestleder i Vyborghjelpen og overrakte et englebilde til bestyrer Irina. (Foto: Hilde Gjengedal)

Fakta

Vyborghjelpen

  • ble startet av Si-Reisers turdeltagere i 1994-95
  • drives i regi av Si-Reiser
  • formål er å hjelpe folket i Vyborg og St.Petersburg-området materielt og åndelig
  • støtter sykestue i Kondratjev, Vyborg Kristne Senter, Babtistkirken i Vyborg, Kristent Barnehjem, Håpets Hus (Evangeliesenter for menn), House of Bethesda (Evangeliesenter for kvinner), barnehjemmet  Life i St.Petersburg, en diakon og to pastorer.

Det hele begynte for 20 år siden. Da arrangerte Si-Reiser to turer til Karelen i Finland. Båttur på Saimaa-kanalen fra Lappenranta til Vyborg i Russland var en del av programmet. Fattigdommen og nøden i Vyborg berørte turdeltakerne. De hadde en spontan innsamlingsaksjon og fikk inn noen tusen kroner. Så ba de Si-Reiser organisere en hjelpesending til folket i Vyborg. Ledelsen i Si-Reiser tok utfordringen på strak arm. 18. oktober 1995 la en buss fylt med 13 gjester og klær og matkasser av i vei. Det var starten på Vyborghjelpen.

Ildsjeler
− Så lenge vi har ildsjeler rundt om i landet som brenner for dette arbeidet, vil vi opprettholde og videreutvikle de prosjektene som er i gang, og kunne satse på nye, sier styreleder Jon Teigen i Vyborghjelpen.

Det arrangeres basar i Åseral på Sørlandet og på Valderøy på Sunnmøre hvert år i april til inntekt for Vyborghjelpen. Ildsjeler står nå bak en basaruke som går av stabelen 2.−6. september. Basaruken starter i Fiskå på Sunnmøre tirsdag 2. september, fortsetter til Brattvåg, Volda, og Blomsterdalen og avsluttes på Fitjar. Inntektene fra basaruken går til Vyborghjelpen.

− Denne basaruken er fast hver høst. I år er Volda et nytt sted for basaren. Ellers veksler stedet i Sunnhordland mellom Huglo og Fitjar. Huglo er en liten øy i Sunnhordland hvor der er noen entusiaster som er med i Vyborghjelpen, forteller nestleder Gudrun Longva i Vyborghjelpen. I juli var hun på tur til Vyborg med en hjelpesending sammen med en gruppe på 30 norske Vyborghjelpere fra Møre, Hordaland og Sørlandet.

Innvielsestur
− Det var en varm og veldig god opplevelse. Temperaturen var 30-35 varmegrader. Vi var turister samtidig som vi fordelte en hjelpesending. Fem stykker var med for første gang. Vi er takknemlig for å få nye med i arbeidet, sier Longva.

Turen var også en innvielsestur. Vyborghjelpen har åpnet sitt nye kristne barnehjem, et hjem med plass til 32 barn fordelt på fire leiligheter med to fosterforeldre i hver leilighet. Den første leiligheten er klar til innflytting og ble høytidelig åpnet med snorklipping.

− Hva skal pengene fra basaruken konkret gå til?

− Pengene vil bli fordelt på de forskjellige prosjektene vi har, som evangeliesentre og lønn til diakon. Så har vi jo barnehjemmet. Leiligheten nummer to vil vi etter planen begynne på neste vår.

Ambisiøse mål
Vyborghjelpen har et ambisiøst mål for basaruken.

− Vi regner med å samle inn 4-500 000 kroner i løpet av den uken, sier en entusiastisk Longva.

Foruten barnehjemmet, evangeliesentrene, som er to rehabiliteringssentre for rusmisbrukere – ett for menn og ett for kvinner, lønner Vyborghjelpen en pastor, en diakon og to barnearbeidere og støtter arbeidet ved Vyborg Kristne senter. I tillegg driver det «Prosjekt matkasser». Dette prosjektet har blitt utvidet til å bli et satsingsområde i fattige strøk rundt Vyborg. 250 matkasser ble delt ut i 2013.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

NLAs verdidokument holder fortsatt fram ekteskapet mellom mann og kvinne.

Copyright © Sambåndet 2020