Sambåndet

Mandag 6. april 2020
RSS

Generalforsamling hvert tredje år i ImF

SAKEN ER OPPDATERT. Neste gang Indremisjonsforbundet møtes til generalforsamling blir i 2016. Sverre Dag Ljønes ble enstemmig gjenvalgt som formann.

Skrevet av Petter Olsen den 25. juli 2013.

Det er 205 dlegater på årets generalforsamling i Indremisjonsforbundet, noe som er rekord i feil ende. FOTO: KJETIL FYLLINGEN

Fakta

Utsendinger til GF-

- 2003 Ålesund ca. 300
- 2005 Bildøy vel 200
- 2007 Stavanger 268
- 2009 Molde 306
- 2011 Bildøy 212
- 2013 Lyngdal 205

Den enstemmige beslutningen som ble fattet på forhandlingsmøtet torsdag ettermiddag, var enstemmig og i tråd med forbundsstyrets innstilling. Samtidig ble det vedtatt treårig valgperiode, mot fireårig i dag.

Bakgrunnen for forbundsstyrets forslag om å gå fra to til tre år mellom hver generalforsamling var todelt: En erkjennelse av at det er ressurskrevende, og et ønske om at kretsene skal få fortsette trenden med å gjøre sine årsmøtehelger til regionale storsamlinger.

Valgperiode
Med tre år mellom hver generalforsamling, sto valget mellom tre- eller seksårig valgperiode. Forbundsstyret gikk inn for tre år for lettere å kunne rekruttere unge og kvinner til styret. Ulempen, som også ble framhevet av flere delegater, er at dette i teorien vil kunne føre til total utskifting av styret. Generalforsamlingen valgte likevel å stole på erfaringen, som tilsier at dette ikke vil skje. For har man først blitt valgt inn i forbundsstyret, tar man som oftest gjenvalg.

Da det innledningsvis ble stemt punktvis over innstillingen, var det en stemme imot både tre år mellom hver generalforsamling og treårig valgperiode for styremedlemmene, men da innstillingen ble stemt over som helhet, ble altså vedtaket enstemmig.

Generalforsamlingen ble for øvrig konstituert med 199 delegater, et antall som fredag formiddag hadde økt til 205. Dette er det laveste antallet som har vært siden forbundet gikk over fra årsmøte til generalforsamling, eller i beste fall på nivå med 2005, da antallet ikke er nøykatig oppgitt (se faktaboks).

– Vi hadde håpet å bikke 250, sier generalsekretær Erik Furnes til sambåndet.no.

Demokrati

Furnes vil ikke legge for mye i det lave antallet, men påpeker likevel følgende:

– Lokalforeningene må ta organisasjonsstrukturen vår på alvor og sørge for et oppegående demokrati.

ImF er som kjent et forbund av selvstendige foreninger og kretser.

– Det er viktige strategiske beslutninger som skal tas, så jeg hadde ventet flere delegater, understreker Furnes, som ikke utelukker at det fine været spiller en rolle. Det er i overkant av 500 personer til stede på Lyngdal Bibelcamp denne uka, inkludert de som bor på internatbyggene til KVS-Lyngdal.

Generalsekretæren synes oppslutningen om åpningsmøtet onsdag kveld var oppmuntrende, med om lag 750 i KVS-hallen. Og 340 var til stede på bibeltimen torsdag formiddag.

– Forhåpentligvis blir det større mobilisering nå når det blir et år lengre mellom hver generalforsamling. Men vi er jo en annen type organisasjon enn Normisjon og Misjonssambandet og har ikke kultur for å ha store generalforsamlinger. Det viktigste for oss er å ha regionale storsamlinger og gjøre dem til varemerker. Misjon skjer i lokalsamfunnet, framholder Erik Furnes.

Sosiale medier

Følg generalforsamlingen på Twitter og Instagram: #imfgf2013, og på Indremisjonsforbundets side på Facebook. Sistnevnte har for øvrig fått mange nye «likere» i generalforsamlingsuka.

Det var også meningen å streame mange av samlingene via nettside imf.no, men teniske problemer har så langt satt en stopper for det. Se for øvrig imf.no/gf

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

(Korona) Både ImF Sør sine gjenbruksbutikker og Bruktbutikken på Straume er stengt på ubestemt tid, og med det mister ImF Sør og Straume Forum en viktig inntekt.

(Korona) ImFs påskemøter er avlyst. I stedet arrangerer ImF Straume og P7 nettgudstjenester i påsken.

(Korona) Sju av ti kretser i indremisjonsfamilien har samlet sett permittert 61,5 prosent av sine 34 årsverk. 11 av 12 leirsteder i kretsenes eie har permittert 69,5 prosent av 26,5 årsverk.

(Korona) Indremisjonssamskipnaden er en av kretsene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Med avlyste arrangement og tapte inntekter går også leirplassene en utfordrende tid i møte.

(Korona) Ungdommer både i Indremisjonssamskipnaden og andre kretser i ImF kan fra fredag kveld av samles digitalt for å markere påskehøytiden.

Copyright © Sambåndet 2020