Sambåndet

Søndag 23. februar 2020
RSS

Folket har talt

Bedehuset assosieres sterkest med sang og musikk. Indremisjonsforbundet derimot får en mørkere omtale.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 13. mars 2012.

Tallene kommer fra omdømmemålingen ImF nylig gjennomførte sammen med TNS Gallup. Et representativt utvalg av befolkningen i ImFs kjerneområder er spurt om sitt forhold til bedehuset og bevegelsen. Svarene både overrasker, begeistrer og utfordrer.

Trond Johansen som til daglig er kretsrådgiver i Sogn og Fjordane har vært drivkraften bak undersøkelsen. Han er begeistret over at ordet som oftest assosieres med bedehuset er barnekor.
– Vet du hva, det er gøy. I disse dager kjører vi en serie profilannonser i lokalavisen vår om «bedehusrørsla» der vi forteller noe om at vi vil gjøre Jesus kjent. Og så sier vi til slutt: «dessuten er vi ekstremt glade i å syngje». Nei, dette var moro; at folk forbinder oss med et syngende folk, sier Trond.

   LES MER: – ImF har en gedigen utfordring

Men ikke bare musikalske ord står på listen. Gammeldags, fanatiske, hyklere, intoleranse, fordømmelse hører også til. Og når folket ble spurt om hva de assosierer med Indremisjonsforbundet, blir listen enda mørkere.

   LES MER: Spenning i luften da tallene ble presentert

Undersøkelsen bestod av 33 spørsmål der noen av dem var oppfølgingsspørsmål. Den ble gjennomført av web-panelet til TNS gallup og tatt opp i midten av februar. Hele undersøkelsen kommer om kort tid i bokform, men allerede nå presentes noen av nøkkeltallene.¨

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen:

1. Ligger det et bedehus eller et kristelig forsamlingshus i nærheten av der du bor (ikke kirke)?

Ja
Nei
Vet ikke
83
10
7

2. Kjenner du til noe frivillig kristelig organisasjonsarbeid der du bor?

Ja
Nei
Vet ikke
64
26
10

3. Har du minner fra barndommen forbundet med bedehuset?

Ja, for det meste positive
Ja, både positive og negative
Ja, men mest negative
Nei, ingen
 34
27
12
27

4. Har du noen gang selv vært på et bedehus eller forsamlingslokale? 

Ja, minst en gang i mnd
Ja, minst en gang i året
Ja, har vært innom
Nei, ikke bedehus, men annet forsamlingshus
Nei
 6
11
56
10
18

5. Hvis du hadde fått invitasjon til et arrangement på bedehuset du synes hørtes interessant ut – ville du da vært interessert i å bli med?

Ja, helt sikkert
Ja, kanskje
Nei, antagelig ikke
Nei, helt sikkert ikke
Vet ikke
 15
41
25
14
4

6. Har du noen ganger fått personlig invitasjon om å bli med på et bedehus?

Ja, en gang
Ja, flere ganger
Nei, aldri
 7
38
55

7. Uavhengig om du har barn eller ei, ville du sendt barna dine til en aktivitet på et bedehus?

Ja
Nei
Vet ikke
 56
21
24

8. I hvilken grad kjenner du til organisasjonen Indremisjonsforbundet?

Kjenner ganske godt
Kjenner litt
Ingen kjennskap
 7
49
43

9. Er de kristne du kjenner opptatt av å fortelle deg om troen sin?

Ja
Nei
Vet ikke
 23
72
6

10. Dersom du hadde et problem og trengte noen å snakke med. Hvem av de nedenfor har du mest tillit til?

Andre
Fastlegen
En prest
Psykolog
En kristen beskjent
Offentlig kontor
En forkynner
45
38
22
21
12
4
3

 

 

 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Dei nyaste songane frå Hilde Svela har bibelvers som tekst. Dei skal gjøre Bibelen øyrevenleg for store og små, og gjerne for gamle som slit med å hugse og snakke.

Egill Danielsen Stiftelse har fått godkjent søknad om å starte kristen ungdomsskole på Voss.

– Halvparten skal komme gjennom økning i Fast Givertjeneste (FGS) og resten gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sier Kenneth Foss, arrangements og markedsansvarlig i ImF.

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

Copyright © Sambåndet 2020