Sambåndet

Mandag 17. mai 2021
RSS

Meninger

Her legger vi ut ledere og kommentarer publisert i papir-/e-blad-utgaven av Sambåndet

2021

April

Synspunkt i Sambåndet nr. 04/21 er skrevet av Erik Furnes og handler om dåp.

Mars

Leder i Sambåndet nr. 03/21 handler om uuttalte forventninger.

Synspunkt i Sambåndet nr. 03/21 er skrevet av Petter Olsen og handler om prinsipper for valgbarhet til tillitsverv.

Februar

Leder i Sambåndet nr. 02/21 handler om motstanden mot et livssynsåpet samfunn.

Synspunkt i Sambåndet nr. 02/21 er skrevet av Petter Olsen og handler om finansiering av friskoler.

Januar

Leder i Sambåndet nr. 01/21 handler om å være edrue og våkne i en urolig tid.

2020

Desember

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/20 er skrevet av Petter Olsen og handler om samfunnstrenden ensidig tenkning.

November

Leder i Sambåndet nr. 11/20 handler om hvordan man beholder entusiasmen som kristen i koronatiden.

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/20 er skrevet av Karl Johan Hallaråker og handlar om kristen sionisme.

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/20 handler om hvordan samfunnet påvirkes når «alle» vil regnes som minoritet.

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/20 drøfter en mulig grunn til motstanden mot kristen samlivsetikk.

September

Leder i Sambåndet nr. 09/20 handler om en foreslått utvidelse av straffeloven.

Synspunkt i Sambåndet nr. 09/20 handler om situasjonen i Libanon, aktualisert av eksplosjonen. 

August

Leder i Sambåndet nr. 08/20 handler om tilsyn.

Synspunkt i Sambåndet nr. 08/20 handler om Knutby-menigheten.

Juni-Juli

Leder i Sambåndet nr. 06-07/20 handler om forholdet til Kristen idrettskontakt (Krik).

Synspunkt i Sambåndet nr. 06-07/20 er skrevet av Petter Olsen og handler om ufarliggjøring av kristendommen.

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/20 handler om forholdet mellom Jesu handlinger og hans ord.

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/20 er skrevet av Petter Olsen og handler om hva som skal til for å ta politisk stilling.

April

Leder i Sambåndet nr. 4/20 handler om at nattverden er fri.

Mars

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/20 er skrevet av Brit Rønningen og handler om erfaringer i møte med Bibelen.

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/20 handler om mediedebatt rundt verdidokumentet til kristne skoler.

Synspunkt i Sambåndet nr 2/20 er et hjertesukk fra journalist Vilhelm Viksøy om at tjenestedeling ikke er så enkelt å komme til rette med

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/20 handler om konfliktlinjer på konservativ fløy.

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/20 er skrevet av Petter Olsen og handler om hva som konstituerer menneskeverd.

2019

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/19 handler om Jesus som Davids-sønnen.

November

Leder i Sambåndet nr. 11/19 handler om brytninger innen samlivsetikken.

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/19 er skrevet av Petter Olsen og handler om apologetikk og tilbedelse.

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/19 handler om hvorvidt ImF har framtiden for seg.

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/19 er skrevet av Petter Olsen og handler om hvordan hovedsaken til generalforsamlingen tok form

September

Leder i Sambåndet nr. 9/19 handler om Krik og bibelskolene.

Synspunkt i Sambåndet nr. 9/19 er skrevet av Petter Olsen og handler om hvorvidt Alf Magnus’ tale var i tråd med klassisk vekkelsesforkynnelse.

August

Leder i Sambåndet nr. 8/19 handler om å avlive tre myter om Awana.

Synspunkt i Sambåndet nr. 8/19 er skrevet av Petter Olsen og handler om givertjeneste.

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/19 handler om ImFs forhold til karismatikk.

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/19 er skrevet av Vilhelm Viksøy og handler om å avdekke det som er galt.

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/19 handler om presset mot klassisk ekteskapsforståelse.

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/19 er skrevet av Erik Furnes og handler om antisemittisme.

April

Leder i Sambåndet nr. 4/19 handler om forholdet mellom korsfestelsen og holocaust.

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/19 er skrevet av Arne Helge Teigen og handler om angrepet på forsoningslæren. 

Mars

Leder i Sambåndet nr. 03/19 handler om motivasjon for kristent samfunnsengasjement.

Synspunkt i Sambåndet nr. 03/19 er skrevet av Erik Furnes og er et svar til Egil Morland.  (Se i kommentarfeltet)

Februar

Leder i Sambåndet nr. 02/19 handler om bispeutnevnelsen i Stavanger.

Synspunkt i Sambåndet nr. 02/19 er skrevet av Egil Morland og handler om forholdet mellom tro og dåp.

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/19 handler om diakoni.

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/19 er skrevet av Petter Olsen og handler om julebudskapet og sårbarhet.

2018

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/18 handler om inkarnasjonen

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/18 handler om «tidshull» hos Lukas.

November

Leder i Sambåndet nr. 11/18 handler om forholdet mellom ImF og Sambåndet og partipolitikk.

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/18 er skrevet av Erik Furnes og handler om givertjeneste og forsamling.

Oktober

Leder i Sambåndet i oktober handler om åpenbaringen av Gud.

Synspunkt i sambåndet nr. 10/18 handler om forfølgelse av troende.

September

Leder i Sambåndet nr. 9/18 handler om abort.

Synspunkt i Sambåndet nr. 9/18 er skrevet av Tom Hetland og handler om KrFs veivalg.

August

Leder i Sambåndet nr. 8/18 handler om å bygge en slitesterk tro.

Synspunkt i nr. 8/18 er skrevet av Petter Olsen og handler om religionsfrihet.

Juni

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/18 er skrevet av Petter Olsen og handler om Kristi himmelfart

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/18 handler om møtet mellom kristne og muslimer.

Synspunkt i nr. 4 og 5/18 er skrevet av Karl Johan Hallaråker og handler om ImFs teologiske profil.

April

Lederen i Sambåndet nr. 04/18 handler om ImFs profil.

Mars

Lederen i Sambåndet nr. 03/18 handler om hva som er tyngdepunktet i forkynnelsen av evangeliet.

Synspunkt i Sambåndet nr. 03/18 er skrevet av Frank-Ole Thoresen og handler om det nye misjonsbegrepet.

Februar

Lederen i Sambåndet nr. 02/18 handler om Jesu stedfortredende strafflidelse.

Synspunkt i Sambåndet i nr. 02/18 er skrevet av Oddvar Johan Jensen og handler om Luther og jødene.

Januar

Lederen i Sambåndet nr. 01/18 handler om den ene Gud.

Synspunkt i Sambåndet nr. 01/18 er skrevet av Petter Olsen og handler om palestinaaraberne i Israel.

2017

Desember

Lederen i Sambåndet nr. 12/17 handler om julens frelsesbudskap.

Synspunkt i nr. 12/17 er skrevet av Erik Furnes og handler om å gi Gud ære.

November

Leder i Sambåndet nr. 11/17 handler om homofile og seksuelt samliv

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/17 er skrevet av Erik Furnes og handler om profetisk tale.

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/17 handler om Franklin Grahams norgesbesøk.

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/17 er skrevet av Erik Furnes og handler om forsamlingssang.

September

Leder i Sambåndet nr. 09/17 handler om gammelt og nytt i forsamlingsbygging.

Synspunkt i Sambåndet nr. 09/17 er skrevet av Petter Olsen og handler om jordens alder.

August

Leder i Sambåndet nr. 08/17 handler om faren for å forherde sitt hjerte.

Synspunkt i Sambåndet nr. 08/17 er skrevet av Tom Hetland og handler om framtiden for KrF.

Juli

Leder i Sambåndet nr. 7/17 handler om kvalitet på Lyngdal bibelcamp.

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/17 handler om Indremisjonsforbundets hensikt med lanseringen av Awana.

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/17 er skrevet av Petter Olsen og handler om overgang mellom ung og voksen på bedehuset

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/17 handler om jord og menneske i et bibelsk miljøperspektiv.

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/17 er skrevet av Petter Olsen og handler om strategi og møteuker.

April

Lederen  i Sambåndet nr. 4/17 handler om påskebudskapet.

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/17 handler om vilkårene for forkynnelsen

Mediefaglig leder i Sambåndet nr. 4/17 handler om omtale av konflikt.

Mars

Lederen i Sambåndet nr. 3/17 handler om betydningen av Awana.

Synspunkt i Sambåndet i mars er skrevet av Petter Olsen og handler om politikere på bedehusets talerstol.

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/17 handler om betydningen av lederskap

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/17 er skrevet av Petter Olsen og handler om betydningen av lekmannsbevegelsen i vår tid.

Januar

Lederen i Sambåndet nr. 1/17 handler om kjønn og kjønnsidentitet.

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/17 er skrevet av Karl Johan Hallaråker og handler om nattverden

2016

(Les om hvorfor lederne nå er usignert)

Desember

Leiaren i Sambåndet nr. 12/16 handlar om frelse og fortaping

I Synspunkt i Sambåndet nr. 12/16 svarer redaktøren på spørsmål som stilles på samme plass i nr. 11. Svaret kan leses i kommentarfeltet nederst

November

Leder i Sambåndet nr. 11/16 tar et oppgjør med en ny teologisk retning som avviser forsoningen

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/16 er skrevet av Amdreas Evensen og Torgeir Skrunes og handler om fusjon mellom ImF og NLM

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/16 handler om forslag om fusjon mellom ImF og NLM

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/16 handler om en indirekte kobling mellom ImF og vaglet i USA

September

Leder i Sambåndet nr. 9/16 handler om å være en skapende kristen i verden

Synspunkt i Sambåndet nr. 9/16 er skrevet av Arild Berstad og handler om korsangens stilling

August

Leder i Sambåndet nr. 08/16 handler om veien videre etter generaforsamlingen

Synspunkt i Sambåndet nr. 08/16 er skrevet av Petter Olsen og handler om at ting ikke alltid er slik de framstår

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/16 handler om seieren i saken om momskompensasjon for private internatskoler

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/16 er skrevet av Petter Olsen og handler om forslag til vigselsliturgi for likekjønnede

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/16 handler om begrunnelsen for kristne friskoler

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/16 er skrevet av Erik Furnes og er et svar til mannsklubben Boltens innlegg i aprilnummeret

April

Leder i Sambåndet nr. 4/16 reflekterer rundt Kirkemøtets vedtak om liturgi for likekjønnet vigsel

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/16 er skrevet av representanter for mannsklubben Bolten i Fredheim Arena og handler om ImFs råd i kirkesituasjonen

Mars

Leder i Sambåndet nr. 3/16 handler om ImFs råd i dagens kirkesituasjon

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/16 er skrevet av Erik Furnes og handler om Norme og norsk asylpolitikk

Februar

Lede i Sambåndet nr. 2/16 handler om hvorfor vi tar opp et vanskelig tema

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/16 er skrive av Tom Hetland og handlar om ytringsfridom

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/16 handler om momskompensasjon for internatskoler

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/16 er skrevet av Petter Olsen og handler om hva Sambåndet var, er og skal være

2015

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om rettferdighet og evangelium i lys av Midtøsten

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/15 er skrevet av Lars Dahle og handler om bibelsyn og Lausanne-bevegelsen

November

Leder i Sambåndet nr. 11/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om bibelsyn og ekteskapsforståelse

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om fundamentalisme

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om situasjonen etter kirkevalget

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/15 er skrevet av Vilhelm Viksøy og handler om hensikten med friskolene

September

Leder i Sambåndet nr. 9/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om masseinnvandringen til Europa

Syspunkt i Sambåndet nr. 9/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om budskapet i boka «22. juli-profetien»

August

Leder i Sambåndet nr. 8/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om høstens to valg

Synspunkt i Sambåndet nr. 8/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om nytt skoleslag

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om mediebruk og bibellesing

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om forholdet mellom Den norske kirke og bedehuset

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om lære

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/15 er skrevet av Erik Furnes og handler om vekkelse

April

Leder i Sambåndet nr. 4/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om Sambåndet under tysk okkupasjon

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/15 er skrevet av Kenneth Foss og handler om strategi og arbeidsmetoder i (ungdoms)arbeidet

Mars

Leder i Sambåndet nr. 3/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om den kalvinske læren

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/15 er skrevet av Eivind Landro og handler om strategi og arbeidsmetoder

 

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om tjenestedeling

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om Den katolske kirke

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om guttogjente.no

Synspunkt i Sambåndet nr. 1/15 er skrevet av Petter Olsen og handler om ytringsfrihet (etter attentatet mot bladet Charlie Hebdo)

 

2014

Desember

Leder i Sambåndet nr. 12/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om å stå i kampen

Synspunkt i Sambåndet nr. 12/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om julefeiring

November

Leder i Sambåndet nr. 11/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om strukturen i ImF

Synspunkt i Sambåndet nr. 11/14 er skrevet av Petter Olsen og er et svar på spørsmål om framtiden for bladet

 

Oktober

Leder i Sambåndet nr. 10/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om kirkevalget i 2015

Synspunkt i Sambåndet nr. 10/14 er skrevet av Torgeir Hauge og handler om framtiden for bladet

September

Leder i Sambåndet nr. 09/14 er skrevet av Petter Olsen og er et svar på utfordringer om bibelsyn

Synspunkt i Sambåndet nr. 09/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om journalistikken i kristne medier

 

Juli/August

Leder i Sambåndet nr. 07/08/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om sionisme og svart-hvitt-tenkning

Synspunkt i Sambåndet nr. 07/08/14 er skrevet av Roald Evensen og handler om hva det vil si å være Israels venn

Bokmelding i Sambåndet nr. 07/08/14 er skriven av Johannes Kleppa og handlar om boka «Begynnelsen» frå Sambåndet Forlag

Juni

Leder i Sambåndet nr. 6/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om det menneskelige i journalistikken

Synspunkt i Sambåndet nr. 6/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om hva Paulus kan lære oss om medier og debatt

Mai

Leder i Sambåndet nr. 5/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om baktalelse 

Synspunkt i Sambåndet nr. 5/14 er skrevet av Jon Magne Sønstabø og handler om forkynnelsens virkning

April

Leder i Sambåndet nr. 4/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om menighetsplanting

Synspunkt i Sambåndet nr. 4/14 er skrevet av Sverre Dag Ljønser og handler om misjonsprosjekter

 

Mars

Leder i Sambåndet nr. 3/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om kristne emner i offentlig debatt

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om myten om at staten må være livssynsnøytral

Februar

Leder i Sambåndet nr. 2/14 er skrevet av Erik Furnes og handler om debatten om helvete

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om kristnes deltakelse i debatt

Januar

Leder i Sambåndet nr. 1/14 er skrevet av Petter Olsen og handler om Sambåndets bibelsyn

Synspunkt i Sambåndet nr. 2/14 er skrevet av Roald Evensen og handler om formidling av vanskelig budskap

 

2013

Leder i Sambåndet nr. 12/13 er skrevet av Sverre Dag Ljønes og handler om syndserkjennelse

Leder i Sambåndet nr. 11/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om nyateisme og kirkevekst

Leder i Sambåndet nr. 10/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om frimodighet og bibeltillit

Leder i Sambåndet nr. 9/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om trosforsvar

Leder i Sambåndet nr. 8/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om respons på digitale medier

Synspunkt i Sambåndet 8/13 er skrevet av Johannes Kleppa og handler om krise for forkynninga (del 3)

Leder i Sambåndet nr. 7/13 (sommermagasin) er skrevet av Erik Furnes og handler om forkynnelse og bevegelse 

Medieleder i Sambåndet nr. 7/13 (sommermagasin) er skrevet av Petter Olsen og handler om satsing på sosiale medier

Leder i Sambåndet nr. 6/13 er skrevet av Sverre Dag Ljønes og handler om at Bibelen forandrer folk og nasjoner

Synspunkt i Sambåndet 6/13 er skrevet av Johannes Kleppa og handler om krise for forkynninga (del 2)

Til tro i Sambåndet 6/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om bibeltroskap

Leder i Sambåndet nr. 5/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om skilsmisse/gjengifte

Synspunkt i Sambåndet 5/13 er skrevet av Johannes Kleppa og handler om krise for forkynninga (del 1)

Leder i Sambåndet nr. 4/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om å være større enn ImF

Til tro i Sambåndet 4/13 er skrevet av Sverre Bøe og handler om bibeloversettelse (del 3)

Leder i Sambåndet nr. 3/13 er skrevet av Sverre Dag Ljønes og handler om avkristning og gjenoppbygging

Synspunkt i Sambåndet nr. 3/13 er skrevet av Petter Olsen og handler om kristen argumentasjon

Til tro i Sambåndet 3/13 er skrevet av Sverre Bøe og handler om bibeloversettelse (del 2)

Leder i Sambåndet nr. 2/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om samlivsetikk

Til tro i Sambåndet 2/13 er skrevet av Sverre Bøe og handler om bibeloversettelse (del 1)

Leder i Sambåndet nr. 1/13 er skrevet av Erik Furnes og handler om disippelgjøring

 

Flere meningsytringer

Se bloggene til Erik Furnes, Vilhelm Viksøy, Brit Rønningen og Petter Olsen på http://imf.no/blogg/ Her har vi også som mål å legge ut det vi skriver i andre medier

Norskstøttet pastor drept i India

 

 

 

 

 

Copyright © Sambåndet 2021