Sambåndet

Tirsdag 22. juni 2021
RSS
FEIRE: Sentral- og kretsledelse i ImF oppfordrer til samlingsfester på bedehuset til høsten for å feire gjenåpning. Bildet er fra en åpningsfest i 2015. ILLUSTRASJONSFOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Oppfordrer til samlingsfester til høsten

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Skrevet av Redaksjonen den 1. juni 2021.

Fra torsdag 27. mai innførte regjeringen trinn 2 av sin plan for gjenåpning av kongeriket. Når det gjelder arrangementer, er retningslinjene nå slik:

  • Inntil 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser, og inntil 50 personer uten faste tilviste plasser.
  • Inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 – fordelt på tre kohorter med 200 i hver – dersom folk sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Inntil 20 personer på private sammenkomster utenom eget hjem, eksempelvis en fødselsdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.

Sang

Regjeringen presiserer at en ikke skal oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Det er også viktig å være oppmerksom på at lokale smittevernregler kan være strengere enn de nasjonale.

Dersom der er sang av solister eller mindre grupper på arrangementet, kan det medføre økt fare for smittespredning. Derfor anbefales det ekstra avstand. Dersom det er fellessang, anbefaler ImF to meter avstand mellom de tilstedeværende.

I forbindelse med utgang, nattverd, kistebæring og framføring av musikk, må man redusere muligheten for kontakt mellom deltakerne. Når arrangementet er slutt, bør deltakerne forlate salen på en ordnet måte. Norges kristne råd foreslår at de bakerste radene tømmes først, og at folk går fortløpende og raskt helt ut. 

Feire oppstart

Generalsekretær og kretslederne i ImF er opptatt av at det nå har vært en lang periode med både møteforbud og tunge restriksjoner, og at mange forsamlinger og fellesskap trenger en ny giv.

– Noen har kommet på avstand fra fellesskapet og trenger på nytt å se betydningen av å faktisk samles om Guds ord, bønn, nattverd og vennesamfunnet. Vi oppfordrer derfor alle styrer om å legge til rette for en samlingsfest eller lignende der vi kan feire og minne hverandre om dette, skriver misjonslederne i et råd som tirsdag 31. mai ble sendt ut til forsamlinger, foreninger og lag.

Lederne kommer også med forslag om å sende en personlig invitasjon til alle medlemmer eller tilhørige for å understreke at de er ønsket med videre. Kretsen kan ellers kontaktes for ideer til en oppstartssamling.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KVS Lyngdal hadde et godt år i 2020 rent økonomisk, og elevsøknaden for kommende skoleår gjør nå at internatkapasiteten må utvides.

Bildøy Bibelskole skal få solcellepanel. Skolen regner med å redusere strømutgiftene med opptil 2,4 millioner kroner de neste 30 årene.

Etter samtalen i Misjonsrådet blir det nokre formmessige endringar i videoane frå ImF om menn og kvinners teneste. Publisering er difor utsett til etter sommarferien.

Til høsten går Lachie McNicol inn og erstatter Thomas Rake i Bedehuskirkens ledelse. Hans rolle blir å være brobygger mellom generasjonene.

Synodemøtet i Frikyrkja har gitt synodestyret i oppdrag å få på plass igjen eit papirmagasin med uavhengig redaktør.

Copyright © Sambåndet 2021