Sambåndet

Tirsdag 22. juni 2021
RSS
INTERIMSTYRET: Disse leder Flekkefjord bedehusforsamling. Foran sitter Bjørg Nedland Salmelid og Reidun B. Stordrange. Bak står Edvard Foss, Svein Arve Berghøiden, Bjørg S. Lilledrange og Sven Hogstad. FOTO: Privat

Ny forsamling i Flekkefjord

Flekkefjord bedehus har dannet Flekkefjord bedehusforsamling, som er tilknyttet ImF og NLM.

Skrevet av Brit Rønningen den 22. mai 2021.

FORSAMLING: Flekkefjord bedehus er blitt Flekkefjord bedehusforsamling. FOTO: Privat

Den 4. mai var det stiftelsesmøte for Flekkefjord bedehusforsamling, som er tilknyttet ImF og NLM. Det er bare et par uker etter at Åkra bedehusforsamling hadde stiftelsesmøte i april.

Det rette
– I flere år har vi snakket om at vi bør etablere en forsamling. Vi tror at både tiden og vi selv nå var moden for å gjøre det, sier Tobias Salmelid til sambåndet.no.

Han er kontaktperson for NLM på Flekkefjord bedehus.

– Det er mange som ikke hører til noen menighet. Folk vil ikke melde seg inn i organisasjonene NLM og ImF, men de ønsker heller å tilhøre en forsamling, en menighet. For en forsamling er mer oppmerksom på de som kommer og vil ta vare på dem. Foreningene er mer opptatt av arbeidet for den organisasjonen de har et forhold til, fortsetter Salmelid.

På bedehuset
Hva vil dere med forsamlingen?

– Vi vil være en menighet som hører hjemme på bedehuset, og vi ber om at nye må komme til.

De er ikke så mange. Av om lag 30 som kom til stiftelsesmøtet, var det bare 18 som skrev seg inn som medlemmer i den nye forsamlingen, opplyser Salmelid.

Edvard Foss, som også er styreleder, og Salmelid er foreslått som forsamlingens eldsteråd. Styremedlemmer ellers vil bli valgt på bedehusforsamlingens årsmøte 1. juni.

– Det har vært en vanskelig tid på bedehuset på grunn av koronapandemien. Flere er redd for å komme på møte, fordi de frykter for smitte, forteller Salmelid.

Aktiviteter
I første omgang vil den nye forsamlingen ha søndagsmøter, kveldsmøter på tirsdager og misjonsmøter, og en gang i måneden vil de ha nattverdmøte. Aktivitetene for barn og unge på bedehuset vil bli en del av forsamlingens arbeid.

– Foreløpig består de fleste i flokken av godt voksne, men vi ber om Guds velsigning over oss slik at også yngre kan komme til etter hvert, og bli bevart. Da kan også tilbud om dåp og konfirmasjon komme til, sier Tobias Salmelid,

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KVS Lyngdal hadde et godt år i 2020 rent økonomisk, og elevsøknaden for kommende skoleår gjør nå at internatkapasiteten må utvides.

Bildøy Bibelskole skal få solcellepanel. Skolen regner med å redusere strømutgiftene med opptil 2,4 millioner kroner de neste 30 årene.

Etter samtalen i Misjonsrådet blir det nokre formmessige endringar i videoane frå ImF om menn og kvinners teneste. Publisering er difor utsett til etter sommarferien.

Til høsten går Lachie McNicol inn og erstatter Thomas Rake i Bedehuskirkens ledelse. Hans rolle blir å være brobygger mellom generasjonene.

Synodemøtet i Frikyrkja har gitt synodestyret i oppdrag å få på plass igjen eit papirmagasin med uavhengig redaktør.

Copyright © Sambåndet 2021