Sambåndet

Tirsdag 22. juni 2021
RSS
annonse

Vokser i areal og elever

KVS Lyngdal hadde et godt år i 2020 rent økonomisk, og elevsøknaden for kommende skoleår gjør nå at internatkapasiteten må utvides.

Grønt skifte for Bildøy Bibelskole

Bildøy Bibelskole skal få solcellepanel. Skolen regner med å redusere strømutgiftene med opptil 2,4 millioner kroner de neste 30 årene.

– God respons, men forma treng justering

Etter samtalen i Misjonsrådet blir det nokre formmessige endringar i videoane frå ImF om menn og kvinners teneste. Publisering er difor utsett til etter sommarferien.

Bedehuskirken satser på neste generasjon

Til høsten går Lachie McNicol inn og erstatter Thomas Rake i Bedehuskirkens ledelse. Hans rolle blir å være brobygger mellom generasjonene.

Frikyrkja tilbake til uavhengig redaktør

Synodemøtet i Frikyrkja har gitt synodestyret i oppdrag å få på plass igjen eit papirmagasin med uavhengig redaktør.

Første nøkler til Helgatunlia overlevert

– I dag har vi heist flagget, sier prosjektleder Odd Inge Austevoll.

Fjell-ly ga ly til evakuerte

ImF Midthordland gav kost og losji på leirstaden sin til nokre av dei som måtte evakuera på grunn av storbrannen på Sotra.

Skal greia ut om TV

ImF har sett ned ei ad hoc-gruppe som skal sjå på korleis ImF sentralt og kretsane eventuelt kan bidra med innhald til TV12 Bedehuskanalen.

Oppfordrer til samlingsfester til høsten

ImF og kretsene vil nå sende ut ansatte og ulønnede medarbeidere som normalt og ber også forsamlings- og foreningsstyrer om å forberede åpningsfester til høsten.

Danielsen må utsette skolestart på Voss

Det blir likevel ikke skoledrift i dette bygget i Brynaskogen på Voss, og oppstart av Danielsen ungdomsskole Voss må dermed utsettes med ett år.

Samarbeider med Samemisjonen

Færre møter, mindre reisevirksomhet, et stengt misjonssenter og en stilling som er vanskelig å få besatt – det er kort oppsummert situasjonen for Finnmark Indremisjon.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2021