Sambåndet

Søndag 20. september 2020
RSS

En kveld for damene

Bedehuskiren inviterer for første gang til Helaften – kun for damer, en aften hvor herrene tjener damene.

annonse

Bredt flertall vil ha skolegudstjenester

Et stort flertall av nordmenn er for skolegudstjenester før jul, viser ny undersøkelse.

De kristne «opprørerne»

Kan Jan Hanvold og Finn Jarle Sæle sammenlignes med forkynnere i islamske miljøer som har som mål å skape «hellige krigere»? Brennpunkt-redaksjonen mener tydeligvis det.

– Husfellesskap kan erstatte gudstjenester

Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) mener at samlinger i hjemmene enkelte steder bør erstatte gudstjenesten i kirken søndag formiddag.

Planter færre forsamlinger

Siden 2005 er det blitt plantet færre nye menigheter i Norge enn i tiårsperioden før. Det viser en undersøkelse gjort av Sendt Norge.

– Ekteskapserklæring må brukes

Øivind Benestad i stiftelsen MorFarBarn utfordrer utgiverne av ekteskapserklæringen til å bruke dokumentet aktivt.

Nytt navn og ny merkevare

Ved å skifte navn fra Si-Reiser til Plussreiser har reiseselskapet også skiftet merkevare, ifølge professor i markedsøkonomi, Magne Supphellen.

Fra basar til julemarked

I fjor ledet Ingvild Berg basarkomiteen i Betlehem i Bergen. I år inviterer hun til julemarked.

Distanserer seg fra Visjon Norge

Bildøy bibelskole ber NRK offentlig presisere at det ikke er noen kobling mellom skolen og Visjon Norge/Norge i dag. NRK avviser anmodningen.

Normisjon gav bedehus til baptistar

Baptistpastor meiner gåva frå Normisjon vitnar om svakare skiljelinjer mellom dei ulike konfesjonane i Kristen-Norge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

Copyright © Sambåndet 2020