Sambåndet

Lørdag 8. august 2020
RSS

Hva styrer kristne ungdommers valg?

Hele 75 prosent av alle elevene som gikk på folkehøgskole i 2016/17, sier de er sikre på at de skal stemme ved høstens valg. Spørsmålet er hvilke saker som vil bli avgjørende for kristne ungdommers stemmegivning.

annonse

Slik fikk de flere gutter til bibelskolen

Bibelskolen Gå ut-senteret jubler over den høyeste andelen gutter på minst 20 år.

– «Terror» er riktig benevnelse

I motsetning til NRK og NTB mener terrorforsker Magnus Ranstorp ved Forsvarshøgskolen i Sverige at voldshandlingene mot israelere i juli skal beskrives som terror.

– Viktig å vere Guds påminnarar

Via ein ukjent mann i Øvre Årdal fekk studenten Wenche Lunde i 1974 ei påminning frå Gud som gjorde at ho valde å bli misjonær.

– Bibelen forandrar liv

Bibelselskapa i mellom anna Iran, dei sjølvstyrte palestinske områda og Bangladesh kan melda om sterk auke i distribusjonen av biblar og bibeldelar frå 2015 til -16. I Norge var det inga auke.

Kristne briter føler seg holdt utenfor

SERIE: Hele 93 prosent av britiske kristne føler at deres tro er marginalisert, ifølge en ny undersøkelse.

– Likestilling begrenser religionsfriheten

SERIE: Religionsutøvelsen begrenses blant annet av hensynet til likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Samde om kristne skulelag

SERIE: Det er brei semje blant ungdomsorganisasjonar om at ungdomar framleis bør få lov til å engasjera seg i kristne lag på skulane.

Vokste opp med å hate jøder

SERIE: Tidligere muslim forteller om å ha blitt indoktrinert med jødehat.

– Urolege tider gir religion aukt tyding

SERIE: Globalisering gjer menneska meir sårbare. Dette gir ei auke i religiøsiteten si tyding, meiner Sturla J. Stålsett. – Eit viktig tema, seier Jonas Gahr Støre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

Copyright © Sambåndet 2020