Sambåndet

Onsdag 5. august 2020
RSS

1983 i reprise?

NETTLEDER: Kommer KrF og Venstre til å holde seg utenfor regjeringen, eller vil de ønske å ta plass ved kongens bord i løpet av perioden?

annonse

Nettmøte: Hva nå, KrF?

Tirsdag 1. oktober, mellom kl. 20 og 22, åpner det aller første nettmøtet på sambåndet.no. Det vil handle om den politiske situasjonen, og du kan stille spørsmål allerede nå.

Klar for bibeltest?

1. oktober går fristen ut for å melde seg på årets Salomokonkurranse.

KVS-Bygland taper millioner på lavt elevtall

– Et brutalt fall i elevmassen fører til et uvanlig år, sier skoleinspektør Odd Ivar Aasen.

Studentflukt fører til tap også for Bildøy

Bildøy bibelskole meldte til Sambåndet i vår at skolen kom til å få over 90 studenter ved skolestart, men etter sommerferien var det kun 81 av dem som møtte opp.

Molde mangedoblet elevtallet

Molde friskole, tidligere Romsdal ungdomsskole, har snudd trenden med få elever, dårlige søkertall og nedleggingsspøkelse i nakken. Nå har elevtallet gått opp med 36.

Advarer biskopene

Ledere for 12 landsomfattende kristne kirker og organisasjoner ber bispemøtet avvise forslaget om kirkelig vigsel av mennesker av samme kjønn.

Oppmuntrende spark

– Dette kan få betydning for arbeidet vårt, mente flere i panelet.

Hjemmets menighet

Den viktigste årsaken til menneskers tro er det som skjer i hjemmet.

Klar, ferdig, lær

Litt tid til hver gir mer til alle under speed-learning på ImFs forsamlingskonferanse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265

Copyright © Sambåndet 2020