Sambåndet

Fredag 22. januar 2021
RSS

Nettmøte – tro i hjemmet

Når: onsdag 6. november
Hvem: gen.sekr. Erik Furnes
n-erik-nettmote

  Spørsmålsrunden er nå avsluttet.

 • Hva når familien \"skurrer\"
  Sendt inn av lna, 6. November 2013 kl. 07:11
  ...i våre øyne? Mine, dine, våre barn, enslige foreldre, homofile foreldre... Hvirdan kan vi være støtte for dem, uten at det blir pekefinger utav det? Utfordrende familier er lett å dysse ned kanskje, men kan samlivkurs om felles tro og ansvar bidra?
  Hei, og takk for et godt spørsmål. 

  Først vil jeg si at vi må tenke vidt om begrepet «familie» og «hjem», det vil si at vi ikke bare definerer at det er far, mor og barn. I vår strategiplan nevner vi at «hjemmene har vært veldig viktig arena for trosformidling, enten hjemmet består av ett, to eller flere mennesker». Med disse ordene vil vi at fokuset om tro på hjemmebane ikke skal virke ekskluderende for enslige eller par som ikke har barn. Poenget vårt er at hjemmet og familien er en viktig arena, ikke bare i bedehus/kirke.

  Tro på hjemmebane handler om å dele Guds ord og snakke om små og spørsmål som angår vår tro og vårt forhold til Jesus Kristus. Som sådan er dette ikke avhengig av hvordan familien er sammensatt. Vi må ta til oss de ord fra Bibelen som også handler om Guds gode vilje for ekteskap, seksualitet, forholdet foreldre/barn, osv. Da vil Gud ved sitt ord rette en pekefinger mot noen enhver av oss syndere, men også sine løfter om nåde for alle som vil be om tilgivelse og leve etter Hans ord. Det å tilby samlivskurs er også en del av vår strategi framover.

  mvh Erik F
 • Åndelig felleskap i ekteskapet
  Sendt inn av Edvard, 6. November 2013 kl. 20:11
  Hei Erik, Jeg antar at en vesentlig faktor når det gjelder praktisering av \"tro i hjemmet\" er ektefellenes åndelige fellskap. Har du noen erfaringer å dele eller råd til hva og hvordan vi som ektefeller kan ha åndelig felleskap, som er gjennomførbart i en hektisk hverdag?
  Heia,

  Ja, her skulle du vel helst fått svar av en som har fått det til 🙂 Jeg tror de fleste ektepar har erfart at selv med de beste forsetter og intensjoner, er det store variasjoner i hvordan det åndelige livet i hjemmet er. Det går i bølgedaler, som alt annet i et samliv, og vi slåss mellom idealer og virkelighet. Det personlige bønnelivet og den personlige bibellesningen er det aller viktigste i en kristen sitt liv, og da bør det gjerne være naturlig å dele med sin ektefelle noe av det en har lest. Så tror jeg det er en stor styrke for et kristent ektepar å kunne be sammen, og gjerne dele et andaktsord sammen. Om det skjer om morgenen for A-mennesker eller om kvelden for B-mennesker er ikke det viktige. Når en har vært på møte sammen, er det jo fint å snakke om hva som ble forkynt den dagen. 5.Mosebok 6 (som er et kjerneavsnitt mtp tro i hjemmet) taler om å snakke om Herrens ord "når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp". Poenget er å ha en bevissthet om at dette skal være en del av hverdagen, og at dette ikke blir salderingsposten i våre hektiske dager. 

  mvh Erik F
 • Tro i hjemmet
  Sendt inn av Merete, 6. November 2013 kl. 21:11
  Hei! Vi vet at \"tro i hjemmet\" er et av fire om råder som er fokus i strategien videre. Hva vil Imf prioritere innenfor \"Tro i hjemmet\"? Neste steg?
  Heia Merete,

  Då trur eg vi får klippe inn nokre punkt i tiltaksplanen som vi har sett opp for det komande året:

  Lage materiell om trusformidling i heimen, og gjere det tilgjengeleg.
  Bruke spesielt familieleirar og seniortreff (altså nå både born, foreldre og besteforeldre) til å leggja vekt på korleis trua kan få ein meir sentral plass i heimen
  Oppdatere og utvide mal for storsamlingar i «Handbok for Bedehuset», bringe inn erfaring og tips frå fleirgenerasjonssamlingar.
  Utvide forkynnarplanen i «Handbok for Bedehuset» med konkrete samtaletema for bruk i heimane.
  Fornye Lyngdal Bibelcamp som møteplass for heile familien.

  Kanskje ikkje den sprekaste lista dette, men det er dette vi har våga å sette opp for oss som arbeider i ImF sentralt. Det vi håper på er at det som står i strategiplanen skal trigge mange forsamlingar til å lage sine eigne spennande tiltaksplanar.

  Blessings 🙂
  Erik F
 • Lokale bidrag
  Sendt inn av Merete, 6. November 2013 kl. 21:11
  Hei igjen! Hvordan kan indremisjonsfolket (enkeltpersoner, foreninger, forsamlinger, familier) bidra til Imf sentralt med dette, – slik at vi ikke blir sittende «å vente på hverandre»?
  Ja, det er jo et kjempeviktig poeng. Vi vet jo at det skjer mye spennende og nyskapende og kreativt i små og store fellesskap. Dersom vi blir gjort oppmerksom på gode tips og nyheter lokalt, vil vi svært gjerne vite om det. Vårt utmerkede blad Sambåndet og våre nettsider er egnet for å dele gode ting. Så håper jeg at forsamlinger som arbeider målrettet med forkynnelse og vil spille på lag med hjemmene, vil dele med oss til glede og nytte for det store fellesskapet. Det er saligere å gi enn å få, heter det jo 🙂

  Hey då! Erik
 • Barn i møte med ikketroende venner
  Sendt inn av Britt, 6. November 2013 kl. 21:11
  Hvordan kan vi best mulig forberede dem på det?
  Veldig viktig spørsmål. Vi har jo lett for å tenke at vi skal beskytte våre barn mot det aller meste, og ofte blir vi vel mest lettet når barna våre velger kristne venner. Dette skal vi ikke snakke lett om, for barn er veldig forskjellige, og er også i ulike faser. Jeg tenker at kristne foreldres ansvar (og gudgitte mulighet) er å lære barn om Herrens vei og vilje, og ved det bygger en trygg og forankret tro som står seg utenfor hjemmet. Jeg tenker også at det er viktig at hjemmet vårt er åpent og inkluderende for de kamerater og venninner som barna tar med seg hjem. I noen tilfeller bør vi kanskje ha et ord med i laget med tanke på valg av venner, men en god trygghet i egne standpunkt er det viktigste for «livet der ute».

  Lykke til! Erik

Copyright © Sambåndet 2021