Sambåndet

Torsdag 4. mars 2021
RSS

Nettmøte – Bildøy Bibelskolen

Når: tirsdag 26. august 2014

Hvem: rektor Gunnar Ferstad og
bibellærer Kristoffer Norbye

nettmote

  Spørsmålsrunden er nå avsluttet.

 • rekruttering
  Sendt inn av gammel elev, 26. August 2014 kl. 20:08
  hei Ser at Grimstad, som vanligvis er en av Bildøy sine største \"konkurrenter\" gjør et stort byks oppover med tanke på antall elever. Bildøy har ikke klart det samme. Hvordan skal dere få økt elevmassen?
  Først får vi berre gratulere Grimstad med at dei har fått opp søkertalet sitt. Vi får glede oss over alle som gjer eit valg om å gå på bibelskule. Elles har vi ikkje vore i direkte kontakt med dei, men ser at dei har eindel av ei stilling knytta til PR og marknadsføring. Dette har vi og, men eit aktuelt spørsmål for oss kan vere å auke opp denne prosentstillinga. Elles har vi dette året ikkje hatt team som har reist rundt å besøkt lag og videregåande skular. Til hausten har vi i samarbeid med ImF-Ung eit team på tre som skal vere på hjul heile året. Dei startar allereie neste veke på Framnes Kr. VGS. Vi trur og at det vil vere viktig å få til eit enda nærare og sterkare samarbeid med det lokale indremisjonsarbeidet rundt omkring. Her vil vi oppfordre til å tenkje både rekruttering av 1.års studentar og 2års studentar til T2 linja vår. Det siste kan lokale forsamlingar sjå på som investering i unge leiartalent.
 • preferanse
  Sendt inn av interessert, 26. August 2014 kl. 20:08
  Hvorfor velge Bildøy og ikke en annen bibelskole eller folkehøgskole?
  Dei ulike bibelskulane har litt ulik profil. Nokre satsar på linje i tillegg til bibelfag, mens andre satsar meir reint på bibelundervisning. På Bildøy har vi eigentleg sagt jatakk begge deler i og med at vi har både ei rein disippellinje og to  linjer av meir praktisk art der vi har valgt KRIK og Musikk. Dei to siste linjene har ca 50% linjefag og 50% bibelfag. Så på den måten har også vi nokre avgjerande element som gjer at ein får litt "folkehøgskule" gjennom linjevalg. Men- og dette er viktig for oss: Valg av Bildøy Bibelskole handlar først og fremst om fordjupning i Bibelen. For oss er det eit djupt ynskje om at studentane skal få sjå meir av kven og korleis Jesus er, slik at det er møtet med han som forvandlar liv gjennom samlingar over ein open Bibel. På Bildøy seier vi at skuleåret her skal vere ein skule for livet, og med det meiner vi at det viktigaste ikkje nødvendigvis er at året her blir det beste i livet deira, men at det vert lagt eit grunnlag som dei kan stå på og ei retning å gå i for resten av livet like inn i det evige.
 • Bertish
  Sendt inn av Jon, 26. August 2014 kl. 20:08
  Hei, Er det lov å få seg kjæreste på bibelskolen?
  Bildøy Bibelskole har faktisk rykte på seg for å vere giftarskulen nr. ein. Titals på titals har funne kvarandre på Bibelskulen og vi kan ikkje tenkje oss ein betre plass å starte enn på Bildøy. Nokre legg faktisk ikkje skjul på at dei kjem med dette som eit av hovudmåla for året. Elles viser vi til 1.Tess.4:4 der vi saman med Paulus oppmodar til at "kvar av dykk må vita å vinne seg sin ektefelle i heilagdom 9g ære" På ein livsnær måte ynskjer vi å vegleie i dette spørsmålet gjennom undervisning og gode samtalar.
 • Fotball
  Sendt inn av Martin, 26. August 2014 kl. 21:08
  Til Kristoffer Hvordan er mulighetene for å se fotball på Bildøy? Hva tror du om Di Maria?
  Mulighetene for å se fotball på Bildøy er upåklagelige. Vi har dagligstue med TV og foredragssal med storskjerm, slik at både Tippeliga og Premier League-runde skal være mulig å få med seg. Enkelte i personalet er også såpass interessert i å få med seg disse kampene at de er villige til å "joine". Utenom å se på fotball er det også muligheter for å spille fotball selv i vår nydelige idrettshall der vi nettopp har lagt nytt gulv, samt ta noen iherdige runder FIFA i dagligstua om det skulle være av interesse. Det gleder meg at Di Maria er på vei til oss (les:: Man Utd), og jeg er spent på hva disse nysigneringene skal kunne bidra med til van Gaals prosjekt på Old Trafford.
 • linjefag
  Sendt inn av medieinteressert, 26. August 2014 kl. 21:08
  Kvifor har de ikkje medielinje lenger, og trur de at den kan koma tilbake?
  Det enkle svaret på kvifor vi ikkje no har medialinje er at søkinga til denne linja har vore lav kombinert med at det er ei dyr linje å drifte. Vi er akkurat no i prosess mtp å finne eit godt spor til korleis vi kan etablere ei linje som på ein god måte kan supplere dei andre linjene. Vi klør oss faktisk litt i hovudet mtp kvifor vi ikkje har lukkast betre med dette linjetilbudet, sidan det som har med PR, sosiale medier og film er så aktuelt i tida. Vi må iløpet av tidleg haust lande om vi skal kome opp med eit slikt tilbud for neste skuleår. Kva skal til forat du vil søkje på den linja?
 • MF
  Sendt inn av student, 26. August 2014 kl. 21:08
  Betyr debatten om MF noe for dere?
  Vi har registrert gjennom debattene  i Dagen og Vårt Land at dette er en sak som engasjerer og som er viktig og nyttig å ha en klar mening om. På Bildøy har vi det grunnsynet at Bibelen ikke bare inneholder Guds ord, men er Guds ord formidlet til oss fra Gud og gjennom mennesker. Med tanke på det Henriksen uttaler om erfaringen, så mener vi helt enkelt at erfaringens plass i kristenlivet er underordnet Skriftens autoritet. Eller, for å si det på en annen måte - hvis erfaringene ikke stemmer overens med Gudsordet da er det Gudsordet som har forkjørsrett. Som kristne må vi få trygghet og frimodighet til å vite hvor vi skal hvile og hvor vi skal slåss. Med det mener vi at vi må finne hvile i Guds ord, og ta opp kampen i våre egne liv med det som ikke stemmer overens med Bibelens budskap for liv og lære. Dette blir da noe ganske annet enn å kjempe mot Ordet og finne hvile i ens egen måte å innrette livet på  som ikke stemmer overens med Skriften. Kirkehistorisk henger vi oss på det såkalte reformatoriske Skriftprinsippet om Skriften alene. Dette er fordi det bare er Skriften alene som vil føre oss til det sentrale sola`et til Luther, nemlig Kristus alene.

   
 • Framtid
  Sendt inn av Jon Mitish, 26. August 2014 kl. 21:08
  På hvilken måte vil dere som skole hjelpe elevene til i årene framover å leve et \"disippelliv\" med gode vaner når de til våren er ferdige på bibelskolen?
  Vi har denne høsten introdusert noe som er helt nytt for oss på Bildøy. En vanlig tilbakemelding vi får på våren fra tidligere studenter er at de skulle ønske at de hadde brukt året her bedre, fulgt mer med og brukt mer tid på Bibellesning. Derfor har vi nå utviklet en Bibelportal-leseplan, i samarbeid med Øyvind Benestad i Åpne Dører,  der studentene skal få lest igjennom Bibelen på et skoleår, og ikke bare et kalenderår slik mange andre leseplaner legger opp til. Vi legger vinn på opplesning av Skriften på morgensamlingene og setter også av tid til at studentene skal få personlig tid på morgenen til å få lese igjennom dagens tekster. Vi har ellers god erfaring med oppfølging av tidligere studenter, bl.a. gjennom 2. års-linja vår T2. Studentene som går her får også gode kristne venner for resten av livet, som være en nyttig hjelp til å leve videre som kristen og disippelgjøres livet igjennom.
 • Selvbilde/kropp
  Sendt inn av Pål Erik Raunehaug, 26. August 2014 kl. 21:08
  Til Kristoffer Hvordan er det mulig å få en kropp som din?
  La meg få svare deg med Pauli ord, Pål Erik: kroppslig øving er nyttig til lite. Men dog nyttig.

Copyright © Sambåndet 2021