Sambåndet

Mandag 8. mars 2021
RSS
SLUTTER: Torgeir Skrunes, øverst ved middagsbordet, slutter til sommeren som husfar i Betania studentfellesskap, FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Snart reiser husfar seg

Til sommeren slutter Torgeir Skrunes som husfar i Betania studentfellesskap, som under koronapandemien har vært nødt til å delvis stenge ned det utadrettede arbeidet.

Skrevet av Brit Rønningen den 8. februar 2021.

Torgeir Skrunes har vært husfar i Betania studentfellesskap på Laksevåg i Bergen siden det startet opp i 2015. Han registrerer at koronapandemien har påvirket også arbeidet som går ut fra studentfellesskapet.

– Fellesskapet blant oss som bor her, har fungert nærmest som normalt under koronapandemien. Vi har hatt bibelgruppe og middag sammen som vanlig. Da pandemien brøt ut i fjor vår, var det noen som dro hjem, men høsten 2020 har det vært fulltallig, sier Skrunes til sambåndet.no.

Arbeid utad
I begynnelsen av høsten 2020 hadde de kveldsbibelskole, men de to siste gangene måtte de avlyse.

– Det har også vært en utfordring at vi ikke har kunnet drive Krik-arbeidet (Kristen Idrettskontakt, red.anm.) som vanlig. Arbeidet utad har vært periodevis stengt ned eller vært vanskelig å gjennomføre. Vi har hatt digitale møter og strømming av kveldsbibelskolen, men folk begynner å nok bli mettet av digitale møter. Det er ikke det samme som fysiske møter, fortsetter Skrunes.

Betania studentfellesskap som har ti beboere og er et lokallag av ImF-Ung, har hatt en aksjon på Facebook for å få folk til å bli medlemmer av kveldsbibelskolen siden de ikke fikk tatt opp medlemmer på de to siste samlingene før jul. I fjor hadde de ca. 80 medlemmer av kveldsbibelskolen. I år har det meldt seg inn ca. 50.

Skrunes nevner en fordel med å bo i Betania studentfellesskap i koronapandemien.

– De som bor her, er ikke ensomme i hvert fall. De har hverandre.

Slutter
Til sommeren slutter Skrunes som husfar.

– Det er på tide at andre overtar. Det blir litt hektisk med jobb og familie med to barn. Til høsten blir det en del utskiftning. De som har bodd her lengst, flytter også ut. Så det blir en naturlig fornying, fremholder Skrunes.

Han påpeker at det ligger veldig mye godt til rette for de som kommer til å overta etter ham.

– Vi har gjort en del oppussing, innkjøp og oppgraderinger i bygget. Det har blitt bedre år for år. De som bor her, får stadig mer igjen for husleien, og det kan være en god base for nye studenter å få seg et nettverk i Bergen.

– Hva slags stilling er det behov for i Betania studentfelleskap?

– Vi trenger et par som kan være både vaktmesterpar og husfolk, som er glad i folk og er sosiale og ønsker å skape et godt fellesskap, og som ønsker at studentene skal vokse i troen.

Trening
– Hvordan har det vært å være husfar?

– Det har vært veldig kjekt, og det har vært veldig fint å følge folk og deres utvikling og se at de modnes som kristne i fellesskapet. Å være husfar er også en god trening i å forholde seg til ulike personligheter og hvordan klare å skape et fellesskap og jobbe for at det skal bli en enhet, sier Skrunes og legger til:

–  En gjentagende utfordring har vært hvor mye man skal forvente eller kreve av de som bor her at de deltar og er med i fellesskapet. Det er jo på frivillig basis, og når det kommer til stykket, har det variert hvor mye den enkelte har engasjert seg.

Torgeir Skrunes er også ansatt i cirka 15 % stilling som forkynner i ImF. Han forteller at planen er å slutte også i den stillingen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Forbundsstyret i KFUK-KFUM har vedtatt å fremme sak til landsmøtet i april om forenkling av organisasjonens navn.

NLA Høgskolen håper godkjenningen av full presteutdanning gir flere studenter, mens MF vitenskapelig høyskole ikke tror økt konkurranse gir særlige konsekvenser for deres utdanning.

Bedehuset Karmel ønsker å gjøre alvor av visjonen om å være et inkluderende fellesskap. Til det har forsamlingen fått hjelp av kurset «Varmere kirkekaffe», med økonomisk støtte fra K-stud.

Per Gunnar Hamnøy har arbeidet som lærer i ungdomsskolen i 21 år. Nå skal han være med og bygge opp en ny folkehøgskole og jobber med å rekruttere i elever.

Slik verda fungerer i dag, meiner Stefanusalliansen det òg er viktig å diskutera kåret til trusfridommen i Noreg, korleis politikarar ordlegg seg og kva signal vi sender.

Copyright © Sambåndet 2021