Sambåndet

Mandag 18. januar 2021
RSS
JERNVARE: ImF Sunnmøre nærmer seg nå to år med drift av butikken Johan R. Sunde AS. FOTO: HAAKON RABBEN

Misjonen satte farge på driften

Ikke alle indremisjonskretser driver farge- og jernvarehandel, men det gjør ImF Sunnmøre. Første driftsår i indremisjonens tjeneste ga solid resultatoppgang for Johan R. Sunde AS.

Skrevet av Petter Olsen den 30. november 2020.

1.januar 2019 overtok ImF Sunnmøre, formelt gjennom nyopprettede ImF Sunnmøre Holding AS, butikkdriften til farge- og jernvarehandelen Johan R. Sunde AS. Forretningen ligger på Eidsnes, 18 kilometer sør-øst for Ålesund.

Ble tilbudt

Kjøpet kom i stand etter at de forrige eierne, ekteparet Linbjørg B. og Johan Sunde, tok kontakt med ImF Sunnmøre og tilbød kretsen å kjøpe butikkdriften. Bygningene er unntatt. Ekteparet ønsket å pensjonere seg.

Ekstraordinært kretsårsmøte 6. november 2018 ga tillatelse til kjøp. Det var nok beroligende for mange at kjøpesummen, som ikke ble opplyst, skulle betales over noen år via driften av butikken. Eneste utlegg for misjonen var de 30.000 kronene som holdingselskapet måtte ha i aksjekapital.

Økning

1.september 2020 mottok – og godkjente – Brønnøysundregistrene årsregnskapet for Johan R. Sunde AS for 2019, altså det første hele året i indremisjonens drift. Årsresultatet er på kr. 2.209.000, en oppgang på formidable 1.518.000 eller 220 prosent, fra 2018.

Salgsinntektene (21.143.000) og driftsinntektene (21.178.000) viste imidlertid en liten nedgang, på 5 prosent hver. Da forstår vi at resultatøkningen har andre årsaker.

Varelager

– Justering av varelageret er hovedgrunnen. Det viste seg at verdien av det var større enn det som lå i regnskapet fra før, sier Kjell Harald Otterlei til Sambåndet. Han leder styrene for både butikkdriften og eierselskapet.

I regnskapet for 2018 var varelageret verdsatt til 9.011.000, mens verdien er oppjustert til 12.050.000 i 2019. Det er en økning på nesten 34 prosent.

Varekostnaden i 2019 gikk ned med 2,3 millioner kroner, som utgjør 16 prosent sammenlignet med 2018. – Vi prøvde å redusere innkjøpet litt og heller selge litt ut før vi kjøper inn mer, sier Otterlei.

1 million

Lønnskostnadene har gått ned med 10 prosent, fra 4.507.000 i 2018 til 4.049.000 i fjor. Posten andre driftskostnader ble redusert med nær 22 prosent. Driftsresultatet endte da på 2,8 millioner, som er en økning på formidable 466 prosent sammenlignet med 2018. Det er det klart høyeste driftsresultatet de siste fem årene.

– Godt og vel 1 million kroner av årsresultatet kommer fra driften. Resten kommer fra oppjusteringen av varelageret, sier styreleder Otterlei.

ImF Sunnmøre Holding AS har tatt et utbytte på 900.000 kroner i 2019. Styrelederen bekrefter at det blant annet skal brukes til å betale ned på kjøpesummen. Når kjøpesummen er nedbetalt, er det meningen at overskuddet fra driften skal være med på å styrke misjonsøkonomien i kretsen.

Bedre enn i fjor

– Så langt i år ligger vi over 2019. Koronapandemien har gjort at flere har brukt penger på å pusse opp hjemme. Dette er en tøff bransje, men fram til nå har dette vært en god investering for misjonen, konstaterer Kjell Harald Otterlei.

Etter det Sambåndet forstår er resultatet så langt i 2020 drøyt 1 million kroner høyere enn på samme tid i fjor.

– I år vil vi bruke noe penger på å pusse opp butikklokalene, kan styrelederen også fortelle.

– Og da kan dere kjøpe varene fra deres egen butikk?

– Det kan vi, ja, svarer Kjell Harald Otterlei med et smil.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Etter 36 år som ansatt på Nordhordland Folkehøgskole går Jan Inge Wiig Andersen av med pensjon til høsten.

Søndag 17. januar er det mange digitale møter å velge blant fra indremisjonsfamilien. Her får du en kretsvis oversikt.

Hovedtrekk i Åpne Dørers årlige tilstandsrapport viser at covid-19 utnyttes av ekstremister, legitimerer økt statlig overvåkning og forsterker forfulgte kristnes sårbarhet.

Sverre Dag og Randi Ljønes bor 5 km fra rasområdet i Gjerdrum og har vært med å jobbe for at Gjerdrum barnehage mandag kunne flytte midlertidig inn i Misjonshuset.

(Korona) Over natten måtte Bildøy Bibelskole og ImF-eide videregående skoler omstille seg til rødt smittevernnivå.

Copyright © Sambåndet 2021