Sambåndet

Mandag 17. mai 2021
RSS
KORONA: Hovedledere i indremisjonsfamilien anbefaler tomme stoler i bedehusene de neste to ukene. FOTO: PRIVAT

ImF anbefaler møtestopp

(Korona) Generalsekretæren og kretslederne i ImF går nå ut med anbefaling om at det ikke holdes noen møter de to neste ukene.

Skrevet av Petter Olsen den 6. november 2020.

– Vi bør vise samfunnsansvar og være føre var, uttaler lederne i indremisjonsfamilien.

Bakgrunnen er de nye nasjonale koronatiltakene som Regjeringen kom med 5. november. Her anbefales det at man i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt. På offentlige arrangementer innendørs kan det være inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter og maksimalt 50 personer dersom setene ikke er fastmontert.

I og rundt Bergen og Lister er tiltakene enda strengere enn de nasjonale. I Bergen settes grensen for antall personer på offentlig arrangement til 20 – med «faste sitteplasser». 

«Alvorlig forverret»

Fredag gjennomførte ImF sentralt et nettmøte med kretsledere og Ung-ledere. I en uttalelse etter møtet vises det til at ImF hittil har hatt «en ganske offensiv holdning» når det gjelder møtevirksomhet innenfor smittevernreglene. 

– Men vi opplever nå at situasjonen er alvorlig forverret, uttaler indremisjonslederne.

Beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at Norge kan få 2300 nye smittede daglig om tre uker dersom smitten fortsetter å spre seg i samme tempo som nå, og mellom 20 og 60 nye, daglige sykehusinnleggelser. 

– Det er ikke påvist smittespredning i våre bedehus til nå, og det er vi takknemlig for, uttaler indremisjonslederne.

Ny vurdering om to uker

Samtidig konstaterer de at det de fleste steder er vanskelig å gjennomføre en konsekvent håndtering. På de fleste møter kommer det også en god del eldre, som er i risikogruppen. Forsamlingssang fordrer større avstand enn den nå så kjente meteren. En del kommuner tolker ordlyden om «fastmonterte seter» veldig bokstavelig, noe som rammer de fleste bedehus, og det kan bli gjennomført stikkprøver.

– Dette er momenter som gjør at vi nå vil anbefale å innstille møtevirksomheten de to neste ukene. Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en ytterligere forverring av smittesituasjonen. Så vil vi vurdere om anbefalingen skal forlenges ut over to uker, heter det i dagens uttalelse.

Formuleringer

Overfor sambåndet.no påpeker generalsekretær Erik Furnes at de bevisst har valgt å skrive «to uker» og ikke «14 dager».

– Regjeringen iverksetter de nasjonale tiltakene fra midnatt natt til mandag 9. november, mens eksempelvis Bergen gjør sine ekstra strenge tiltak gjeldende fra midnatt natt til lørdag 7. november. Her må man altså kunne vurdere litt alt etter de lokale forholdene om man tenker at de to ukene skal begynne å løpe fra og med denne helgen, sier Furnes.

– Hva ligger det konkret i formuleringen «fastmonterte seter»?

– Det har jeg forstått at Norges Kristne Råd skal jobbe med å få klarlagt, sier Furnes.

Strengere enn NLM

Av uttalelsen går det også fram at ImF-ledelsen har vært i samtaler med NLM, og at de to organisasjonene akkurat nå «gir litt ulike råd». NLM mener det er forsvarlig å samles så lenge en er nøye med å følge retningslinjene. 

– I ImF vektlegger vi nå at vi har en unntakstilstand som er spesielt alvorlig, og at vi derfor bør være føre var. Uansett må det lokale lederskapet treffe en beslutning basert på nasjonale og kommunale retningslinjer og råd fra organisasjonene, framgår det av uttalelsen.

Erik Furnes bekrefter overfor sambåndet.no at det akkurat nå er en reell forskjell i rådgivningen fra ImF og NLM.

– ImF går lenger enn NLM gjør, sier generalsekretæren. 

Indremisjonslederne avslutter uttalelsen med å oppfordre til utholdenhet i bønn og kreativ tenkning når det gjelder å nå ut med evangeliet. Konkret nevner de sosiale medier og nettmøter, og de understreker også at man innenfor samme kohort fortsatt kan samles som mindre gruppe.

– La ikke sløvhet og likegyldighet få innpass, for også nå skal vi bygge Guds menighet, understreker generalsekretær og krets- og ungledere i Indremisjonsforbundet. 

Lenke til uttalelsen finner du på imf.no.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gratulerer med dagen!

Samtidig som ImF Sunnmøre søker etter Ung-leder og barne- og ungdomsarbeider, søker Nordmøre og Romsdal Indremisjon etter Ung-leder.

Festivalen Jærgårds satsar på at dei kan få samla opp mot tusen konfirmantar frå heile Jæren til festival og konsert på Kleppeloen i august.

For Plussreiser ser høsten og neste år bra ut med tanke på bestillinger, men noen av turene i Norge har vært vanskelig å selge.

Nytt for 2021-sesongen på Lyngdal Bibelcamp (LBC) er at også de som kommer med bobil, campingvogn eller telt, må bestille plass på forhånd.

Øystein Engås er tilsett som ny rektor ved Møre barne- og ungdomsskule i Ålesund frå 1. august 2021.

Copyright © Sambåndet 2021