Sambåndet

Fredag 27. november 2020
RSS
OVERRASKET: Daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, er overrasket over kutt i bevilgningene etter at studieforbundene har fått skryt for sin raske omstillingsevne. ARKIVFOTO: Ingunn M. Ruud, KPK

Byttet departement – mistet ni millioner

STATSBUDSJETTET Ti studieforbund mister til sammen ni millioner kroner i statstilskudd etter at de ble flyttet fra Kunnskaps- til Kulturdepartementet. Kristelig studieforbund er blant disse.

Skrevet av Ingunn Marie Ruud, Kristelig Pressekontor den 9. oktober 2020.

RAMMES: Norskopplæring for innvandrere er et av tiltakene som kan rammes av kuttet i tilskudd til studieforbundene. FOTO: K-Stud

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er tilskudd til studieforbund for første gang delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. 1. januar 2021 trer nemlig ny lov om voksenopplæring i kraft, og ansvaret for 10 av landets 14 studieforbund flyttes fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet.

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) forventet at ingen av studieforbundene skulle tape på denne delingen, men forslaget til statsbudsjett viser et kutt i tilskudd til opplæring i frivillige organisasjoner over Kulturdepartementets budsjett.

– Dette mener vi er et brudd med de politiske signalene vi har fått om at ingen av studieforbundene skulle tape på delingen mellom to departementer, sier Rune Foshaug, generalsekretær i Vofo på deres nettsider.

Rammer opplæring

Ett av studieforbundene som er flyttet over til Kulturdepartementet er K-Stud, Kristelig studieforbund.

– Vi er skuffet over at det kuttes i bevilgningen til de studieforbundene som skal over til Kulturdepartementet, sier Hege Fossum, daglig leder i K-stud, i en pressemelding.

 K-Stud formidler støtte til over 60 kristne virksomheters voksenopplæringstiltak.

– Det er frivillig sektors opplæring som rammes, med lederkurs for ungdom, norskkurs for innvandrere, bibelseminarer og opplæring av kor og band for å nevne noe, sier Fossum.

Hun forteller at K-stud får tilbakemelding om at disse pengene hjelper til å nå flere deltakere på kurs lokalt.

– Innvandrerkvinner får anledning til å lære norsk som gir dem mulighet for å skaffe seg jobb og til å hjelpe barna med lekser. Bevilgningene har også betydning for trosopplæring for voksne i mange organisasjoner og menigheter, og for å kunne bevare den kristne kulturarven. Tilskuddet er viktig for at kvaliteten på opplæringen skal være god.

Også Fossum anser kuttet som et brudd med tidligere politiske signaler.

– Studieforbundene har fått tilbakemelding om at vi har snudd oss raskt og tilpasset oss en ny situasjon, derfor er det ekstra overraskende at det kommer kutt i bevilgningene, sier Fossum som nå vil jobbe for å få kuttet reversert.

– Konsekvenser for utsatte grupper

Ifølge et sammendrag på Vofos nettsider viser forslaget til statsbudsjett at de fire studieforbundene som forblir i Kunnskapsdepartementet, får en liten økning i sine tilskudd. Den reelle økningen medregnet prisvekst er her på 3,3 millioner.

For de ti som blir flyttet over til Kulturdepartementet, blir derimot tilskuddene kuttet med 9,1 millioner hvis man medregner prisvekst.

– Vi er skuffet over at vi ser en nedgang i støtten til opplæring i frivillige organisasjoner. Vi frykter at dette særlig får konsekvenser for læringstilbudet til utsatte grupper som har ekstra behov for tilrettelegging, sier Rune Foshaug i Vofo. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Økt ensomhet blant studentene samtidig som akademiske resultater forbedret seg. Det er to stikkord for hvordan pandemien så langt har påvirket fire kristne høgskoler.

Møre ungdomsskule har utvidet og skiftet navn til Møre barne- og ungdomsskule Ålesund. Avdelingsleder for det nye barnetrinnet er fornøyd med åpningen.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har tilpasset seg de nye koronarestriksjonene og endret navn og innhold på den årlige julemessa.

ImF Sunnmøres årlige arrangement «Stjernedryss i advent» blir litt annerledes i år. I stedet for å samles fysisk kan man samles foran skjermen hjemme i stua.

(Korona) Tilbud for unge bør være et prioritert område resten av 2020, mener generalsekretær og kretsledere i ImF.

Copyright © Sambåndet 2020