Sambåndet

Tirsdag 26. januar 2021
RSS
KOMPENSASJON: Lyngmo ungdomssenter i Luster kommune har fått nesten 1 million kroner. FOTO: PETTER OLSEN

4,6 millioner til indremisjonsland

OPPDATERT Indremisjonskretser, foreninger, bedehus, leirsteder og annen virksomhet får utbetalt til sammen nesten 4,6 millioner kroner i krisestøtte fra staten i forbindelse med koronapandemien.

Skrevet av Petter Olsen og Vilhelm Viksøy den 5. oktober 2020.

Mandag 5. oktober ble det totalt betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner. Det går fram av en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Totalt kr 4.558.704 utbetales 28 søkere fra indremisjons- og bedehusland. De ti som mottar mest, er følgende:

  • Lyngmo ungdomssenter AS (Sogn og Fjordane Indremisjon og NLM): kr 958.478
  • Helgatun fjellpensjonat AS (Indremisjonssamskipnaden):                       kr 779.900
  • Brandøy misjons- og konferansesenter (Indremisjonssamskipnaden): kr 513.227
  • ImF Midthordland:                                                                                            kr 369.520
  • ImF Sør:                                                                                                                kr 362.023
  • Finnmark Indremisjon:                                                                                     kr 251.360
  • ImF Straume Gjenbruk:                                                                                    kr 248.938
  • Nordmøre og Romsdal Indremisjon:                                                             kr  146.160
  • Hatlevik bedehus (Stord):                                                                                 kr 104.650
  • Nordhordland Indremisjon:                                                                             kr   84.362                                                                                                             

– Det er viktig at vi kan fortsette med den raske behandlingen, slik at vi får sikret utbetaling til de mange organisasjonene i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Når sambåndet.no tirsdag ringer Lyngmo ungdomssenter for å få en kommentar, er det høstferie-stille i vakre Hafslo i Luster kommune.  

Krisepakke 2

Lotteri- og stiftelsestilsynet er nå ferdige med behandlingen av søknadene knyttet til den fjerde utbetalingen fra regjeringens kompensasjonsordning, og i denne runden vil nesten 13 500 arrangement kompenseres med 592 294 134 kroner. Krisepakke 2 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Krisepakke 1, som favnet smalere, gjaldt arrangement fra og med 5. mars til og med 30. april. De som søkte på denne pakken fra indremisjons- og bedehusland, fikk til sammen utbetalt 392.000 kroner. 

– Veldig mange mennesker er engasjert i idrett eller i frivillig sektor, men pandemien har lagt begrensninger for begge deler. Regjeringen ønsker å legge til rette for at det fortsatt skal finnes et lokalt idrettslag eller en frivillig organisasjon å engasjere seg i, og derfor er jeg glad for at vi kan betale ut disse midlene i dag, sier kultur- og likestillingsministeren.

På organisasjonsnivå har Norsk luthersk misjonssamband fått utbetalt totalt 12,7 millioner kroner. NLM Ung har fått 480.000. 

Til sammen er det nå utbetalt over én milliard kroner fra kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet. Lenke til oversikten for krisepakke 2 finner du her.

FRA REDAKSJONEN: Søkekriteriene som redaksjonen brukte i arbeidet med artikkelen som ble publisert mandag ettermiddag, viste seg ikke å fange opp alle aktuelle utbetalinger. Et grundigere søk avdekket to store utbetalinger til leirsteder (Helgatun og Lyngmo). I tillegg har vi fått dokumentert fra kretsleder Ole Christian Martinsen at også Nordmøre og Romsdal Indremisjon har fått utbetaling, selv om det ikke er tatt med på oversikten fra Kulturdepartementet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Over 500 påmeldte til den digitale Awana-dagen lørdag sikret en solid publikumsrekord – og over halvparten av deltakerne var nye.

Nå detaljplanlegges det for hvordan det nye Raknestunet skal se ut. Kretsleder Ole-Jørgen Storsæter i Nordhordland Indremisjon ser frem til å få et bra og tjenlig leirsted.

Både ImF og Tro & Medier har nå takket nei til å være med på Vårt Lands planer om en egen fjernsynskanal. Tro & Medier vil i stedet samarbeide med en svensk TV-kanal.

Folk satsar på at sommaren blir normal nok til at det blir bibelcamping i Lyngdal i år også.

(Korona) ImF åpner nå for normal aktivitet i barne- og ungdomslag der deltakerne er yngre enn 20 år. Der et er også mulig med små husgrupper.

Copyright © Sambåndet 2021