Sambåndet

Lørdag 4. juli 2020
RSS
GJENNOMGANG: Asle Ystebø er daglig leder for Egill Danielsen Stiftelse, som nå starter et arbeid med å gjennomgå grunnlagsdokumentene sine. Bildet er fra Rektormøtet i 2020. FOTO: PETTER OLSEN

Jobber med verdidokument

Med utgangspunkt i Egill Danielsen Stiftelse starter ImF arbeid med ny mal for verdidokument for skolene.

Skrevet av Petter Olsen den 25. juni 2020.

Egill Danielsen Stiftelse (EDS) står bak åtte grunn- og videregående skoler i Vestland og Nord-Rogaland. En skole nummer ni, på Voss, har fått godkjenning, men er ikke startet opp ennå. I Rådet for EDS sitter blant andre generalsekretærene i eierorganisasjonene ImF og NLM.

– Rådet har initiert en prosess der vi skal gå gjennom alle grunnlagsdokumenter, sier generalsekretær Erik Furnes i ImF til Sambåndet.

Med grunnlagsdokumenter menes verdidokument, vedtekter, visjonsdokument, tilsettingsreglement o.l.

Helhetlig

– Vi ønsker å se på det som en helhet og vurdere hvordan formuleringene kan bli mest mulig formålstjenlige med tanke både på ansatte, styrer og også ut mot offentligheten. Det er en erkjennelse av at det som har å gjøre med verdier og forankring når det gjelder etiske spørsmål, stadig vekk kommer under press.

Generalsekretæren påpeker at på den ene siden er det fundamentet en bygger på, uforanderlig.

– Vi vil være tro mot det. Samtidig må vi jobbe med om vi kommuniserer fundamentet godt nok. Kan vi formulere oss klokere, både i relasjon til ansatte, offentlig søkelys og de lovene som en er forpliktet på? Kan vi gjøre det på en måte som tar alle disse hensynene?

Mal

Prosessen i Danielsen-systemet vil foregå resten av dette året, og både ImF og NLM vil være tett på. Parallelt med dette vil ImF også ha organisasjonens egen mal for verdidokument for de øvrige skolene i tanken.

– Noen skoler eier vi direkte selv, men vi har også en del skoler som er eid via kretsene, og der ImF sentralt bare kan være et rådgivende organ. Håpet er at vi kan stå mest mulig samlet. Det oppleves som en styrke når en skole får et søkelys på seg, å vite at det ikke er noe spesielt for akkurat denne skolen, men at en hel skolefamilie står bak, sier Furnes.

Når det kalles en mal, er det fordi det kan være behov for lokale tilpasninger som gjenspeiler det aktuelle skoleslaget, for eksempel folkehøgskolenes profil.

– Det er viktig å ha kommunikasjon med de øvrige skolene i dette og ha en form for høring, sier Furnes.

Samliv

– Er det et mål å gjøre formuleringer om samliv mer «spiselige»?

– Kristen etikk og samlivsetikk slik vi ser det og står for, vil aldri bli «spiselig» for det brede lag av folket. Jesu tale i Matt 19 om ekteskapet var jo faktisk også noe som disiplene reagerte på (v. 10).

Etter mediestormene i vinter mot både Danielsen-skoler og Sjøholt folkehøgskole, kan generalsekretæren fortelle om en del møtepunkt der folk som ikke er en del av indremisjonsmiljøet, har fått økt forståelse for at det må være slik.

– Det er hele tiden en kommunikativ utfordring vi står i, sier Erik Furnes. 

Publisert onsdag 24.06.20: Ny episode av ImF-podcasten Lydbåndet. Hvordan er det som journalist å jobbe med saker om liv og død?

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Når første veke av Lyngdal Bibelcamp er over, er det start for Bygland bibel- og naturcamp.

Korona-pandemien har tvunget kretsene i ImF til å utsette sine årsmøter. Bare Indremisjonssamskipnaden har gjennomført sitt utsendingsmøte som planlagt.

Prestesønnen Chris Duwe hadde en delvis ugrei oppvekst med rus og kriminalitet. Nå bruker buktaleren Youtube for å formidle kristen tro og trosforsvar til barn og unge.

I løpet av helgen er appen for påmelding til møter og måltider på Lyngdal Bibelcamp klar til bruk.

(Korona) I påvente av en nasjonal smittevernveileder for campingplasser har NHO Reiseliv laget en. Driftsleder Thomas Knutsen ved Lyngdal Bibelcamp har tatt den i bruk.

Copyright © Sambåndet 2020