Sambåndet

Mandag 26. oktober 2020
RSS
KVINESDAL: Avlyste leirer på Audnastrand og Kvinatun (bildet) utgjorde et tyngdepunkt i søknaden fra ImF Sør. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

392.000 til bedehusland

(Korona) Fem indremisjonskretser, tre bedehus og ett leirsted fikk samlet sett innvilget 59 prosent av det de hadde søkt om i krisestøtte fra staten.

Skrevet av Petter Olsen den 8. juni 2020.

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, kunne fram til 21. april søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon. Summen av tapte inntekter og eventuelle merutgifter måtte overstige 25.000 kroner. Ordningen foreslås nå utvidet og justert. 

700 millioner

Det ble satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten. Sambåndet fortalte i mainummeret at i indremisjonsfamilien søkte ImF Sør, ImF Rogaland, ImF Midthordland, Nordhordland Indremisjon og ImF Sunnmøre, samt leirstedet Lyngmo ungdomssenter (deleid av Sogn og Fjordane Indremisjon). Beregnet netto tap på billettinntekter eller deltakeravgifter for disse var totalt 730.185 kroner.

Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, får kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen. Arrangører som har utsatt sine arrangement, får kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen. Ordningen gjaldt arrangement som var planlagt avholdt fra og med 5. mars til og med 30. april i år, og de måtte være åpne for allmennheten.

ImF Sør

Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet vil alle arrangører med søknader som oppfyller ordningens vilkår, få kompensasjon. Det tildeles kompensasjon én gang per søker i gjeldende periode. Når ulike fradrag er trukket vekk, er det totale søknadsbeløpet for indremisjonssøkerne nede i 476.546 kroner. Over halvparten av dette gjelder ImF Sør. Sist Sambåndet skrev om saken, var deres søknad ikke ferdigbehandlet. Nå er det imidlertid klart at kretsen får godkjent 145.000 kroner (52 prosent) av søknadsbeløpet. ImF Rogalands søknad om 20.000 kroner ble avslått.

– Hos oss gjelder søknaden i særlig grad for leirvirksomheten, og vi har to leirsteder, sa kretsleder Ragnar Ringvoll i ImF Sør til Sambåndet i mai.

Også tre bedehus har søkt om til sammen 189.350 kroner. Det gjelder Bjerkreim bedehus, Flekkerøy bedehus og Fosenøens bedehus. Nær 120.000 av disse gjelder bedehuset i Bjerkreim, men nå er det klart at deres søknad er avslått.

Totalt søkte indremisjonskretser, leirsteder og bedehus om 665.896 kroner. 392.206 av disse ble godkjent for utbetaling, som utgjør 59 prosent av søknadsbeløpet.

To av ti fikk avslag

Lotteri- og stiftelsestilsynet opplyser på sitt nettsted at det kom inn 2254 søknader på til sammen 372 millioner kroner. Det er bare litt over halvparten av rammen for denne ordningen. Per 8. mai var 345 søknader avslått, 4 trukket og 386 fremdeles under arbeid. Nå er det klart at totalt 449 søkere (20 prosent) fikk avslag, og 208 fikk justert søknadsbeløpet sitt. Dette utgjorde totalt 100 millioner kroner som ikke ble innvilget. 

Idretten søkte om vel 265 millioner kroner, mens tros- og livssynsorganisasjoner søkte om 5,5 millioner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet opplyser at regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til 31. august, samt å utvide ordningen med 850 millioner kroner. Innretningen blir endret, der blant annet andre inntektskomponenter blir tatt med. 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Generalsekretær Erik Furnes håper at lokale ledere vil samles lokalt til undervisning og samtale om misjonsarbeidet som en erstatning for ImFs avlyste Lederkonferanse.

Misjonseide NLA Høgskolen ønsker å starte økonomiutdanning i Kristiansand fra høsten 2021. På lengre sikt har høgskolen også mål om å tilby desentraliserte og nettbaserte utdanninger som er skreddersydd for landsdelen.

Silje Kausland er ansatt som Ung-leder i ImF-Ung Midthordland, og dermed kan kretsleder Ole Andreas Wastvedt konsentrere seg helt om kretslederoppgavene.

17 kirkesamfunn og organisasjoner, ImF inkludert, har signert en erklæring om det to-kjønnsbaserte ekteskapet. De ber Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og livssynsfriheten.

På flyet fikk Kristoffer Norbye idé til en sang som nå er blitt til musikkvideo. Regissør av videoen, Sofie Arnesen, håper den vil få flere til å ta et år på Bildøy Bibelskole.

Copyright © Sambåndet 2020